© 2016 Nicholas Williams

Pùb gwir gwethys / All rights reserved


Clyckya obma ha goslowes / Click here to listen

Dôwysyans Wordhen.m4a


Text an recordyans / Text of the recording

Egery in dyw several fenester rag gweles an text ha goslowes i’n kettermyn.

Open in two separate windows to see the text and listen at the same time.

Yth yw nowodhow brâs an seythen-ma an dôwysyans kebmyn in Wordhen. Yma sewyansow an dôwysyans ow mênya fatell vëdh pòr gales formya governans nowyth. An rewlysy in Wordhen rag an pymp bledhen dhewetha re beu kesgovernans a Fine Gael ha Party an Lavur, ha warbarth y a’s teva moyhariv brâs. Fine Gael yw kelmys gans Party Ewropek an Bobel ‘European People’s Party’, hèn yw an Dhemocratyon Cristyon, hag yth yns y ytho party a’n cres hag a’n dyhow. Party an Lavur heb mar yw socyalydhyon dhemocratek. An governans neb a dheuth dhyragthans o Fianna Fáil, party a veu fùndys gans Eamon de Valera. Y yw pelha dhe’n cledh agès Fine Gael ha meur a’n rencas lavur a wre vôtya ragthans bythqweth. Saw i’n dôwysyans dew vil hag udnek Fianna Fáil a veu tebel-fethys. Y a gollas lies esedhva hag oll aga esedhvaow in Dulyn. Pàn gemeras an kesgovernans frodnow an governans in bàn, dre rêson a’n mothow arhansek yth esa Wordhen solabrës in towlen an Troika, hèn yw dhe styrya an Udnyans Ewropek, Bank Cresednek Ewrop hag Arhas Kesgwlasek Mona pò International Monetary Fund. Ytho an spâss rag môvya gesys dhe’n governans o pòr strothys. An kesgovernans bytegyns a spêdyas dhe settya Wordhen wàr hy threys arta ha gwainya fydhyans an marhasow kesgwlasek. Saw an ferfter a dheuth gans pris fest ker: res o dhedhans trehy spênans ha dry ajy tollow nowyth ha heb mar ny wrug an taclow-na plêsya an vôtyoryon. Dôwysyansow in Wordhen yw sensys in dôwysqwartrons lies-esedhva gans vôtys treusperthadow pò transferable votes. Yma hedna ow mênya dell yw ûsys fatell yw termyn pell inter an vôtyans ha’n nyverow dewetha. I’n dôwysyans a veu sensys De Gwener tremenys Fine Gael a gollas lies esedhva ha Party an Lavur a berformyas lacka whath. Fianna Fáil a wainyas lies esedhva, hag yth hevel pàn vo gorfednys oll an nyverans Fine Gael ha Fianna Fáil y fëdh compes an eyl gans y gela ow tùchya esely dôwysys. Saw ny vëdh naneyl an eyl na’y gela abyl dhe formya governans fast, dre rêson a’n esely dôwysys rag bagasow erel, Sinn Féin, an Party Gwer, bagasow croffal ha lies esel anserhak. Kyn na woryn ny an nyverow poran, yth hevel fatell wra Fine Gael assaya dhe formya governans mynoryta hag y fëdh Fianna Fáil contentys dh’aga scodhya i’n Dáil rag termyn saw heb radna gallos gansans. Udn dra yw certan. Y fëdh ken dôwysyans in Wordhen kyns na pell.