The very first original novel published in Revived Cornish appeared in 1984. Its place in the history of the Cornish Revival is secure.

However, anyone learning revived traditional Cornish today should be aware that the language continues to evolve at a relatively fast pace. We extract more information from our historical sources. We apply up-to-date methods of Celtic language planning. And we follow the example of our best contemporary writers.

So a good piece of advice for any learner considering older revived Cornish:

Mind the Gap!

Here is the first chapter of that first novel, respelled in Kernowek Standard (KS), emended to reflect current vocabulary and grammar in traditional Cornish prose ’40 years on’, The author’s word-order, though at times unorthodox by today’s standards, has been treated as a matter of style and left unaltered. The original text is given underneath for comparison. It apparently contains several typographical errors, perhaps introduced by the publisher / printer.

Ian Jackson, August 2020


AN GÙRUN WOSAK A GELTYA

Gans Melville Bennetto

COVATH A’GAN HENDASOW

Dew grug dres âls dew cans in uhelder yma inter Porth Carnans ha Porth Dowr. In dadn an crugyow-ma yth o encledhyes gwelhevyn esa ow rêwlya an randir-ma nans yw dyw vil vledhen. Encledhyes i’n kystyow men yth o tus vrâs, mès palor heb sansoleth i’n gansvledhen dhewetha a dhyscudhas an cromlehow ha terry an kystyow men ha don in mes an eskern esa aberth ina. Ogas dhe’n tyller-ma wor’tu ha’n west y hyller miras orth Pentir Tregoth. Warnodho yma crug aral may tyscudhas cledhyor corf gyllys in eskern a welhevyn, plegys y dhêwlin bys in y elgeth. Inwedh wàr an enys yth esa remenans a hengledhyow mayth esa casoryon gyns ow qwitha covath a’gan hendasow Geltek.

Intra an enys hag obma yma meur a stappys eus ow lêdya dhe woles an treth carnak ha gwyls. Hanter-fordh wàr nans yma dew doll adhyhow. Fogevyow yns y, adenewen, aberth i’n âls. Yth o leverys y whrug gwycoryon frank an tell rag gorra in bàn dhe govva gwara chyffar. Yth o leverys bos radn udn fogo owth istyna dhe neb tre, Trevenoweth hy hanow, eus mildir dhyworth an âls. Dhe wir yma onen a’n dhew doll ow tyberth in dyw radn, may ma ow lêdya pùbonen nebes lathow byteweth. Yma an toll aral ow radna in teyr farth. Dew anedha yw devedhys wosa pols dh’aga fedn, mès yma an tressa ow mos pelha ahës qwarton mildir. In gwir an tell a veu pelys gans tus bal rag whilas mûn: i’n câss-ma, plobm-arhans. An jyn rag hâlya mûn dhe bedn an âls o henwys 'Whypsyderry'. Ev a ros an hanow-ma dhe’n treth in dadno ha dhe’n âls a-ughto.

Yma inwedh i’n âls obma fogô vrâs, may fedha meur a wycoryon frank ow keles aga gwara chyffar. Y fedha an dus hardh owth eva aga dowr tobm Frynk aberth inhy, rag hedna yth yw hanow an fogô “An Hel Banketta”. In dallath an gansvledhen-ma inhy yth o sensys golyow ilow. Ny yll den vëth entra ajy dhe’n fogô m’as pàn yw tryg. Res o dhe bùbonen entra dhedhy dre blegya y bedn rag yma porth entra isel ha rag an âls dhe vos cales. Aberth i’n fogô yth o an hel pòr vrâs, lowr dhe sensy mil dhen. Wàr lehow fos an garrek yth o sevys cantolyow, hag o anowys. Dhe’n fogô yth o drÿs pyanô heborth. Y fedha an cùntellyans ow cana lies cân. Worteweth y fedha pùbonen ow cana 'Dewlagas teg ha du' ha 'Trig genef vy'.

Yma trosow ancoth dhe glôwes pàn yw morlanow. Yw uj cowr pò yw lion? Nag yw. Dhyworth tell i’n âls y teuth. Yma todnow crev ow frôsa dre doll cul a’n eyl tenewen dhe’n âls hag ow tardha mes a’y gela kepar hag uj a daran in fenten pò, mars yw kewar gosel, kepar ha wheth cowr in ewon fin. Ot obma tir an tell ow whetha ha fornow a Neptûn.


Original printed text, as published by Dyllansow Truran in 1984

AN GURUN WOSEK A GELTYA

Gans Melville Bennetto

COVATH AGAN HENDASOW

Deu grug dres als deu cans yn ughelder yma ynter Porth Carnans ha Porth Dowr. Yndan an crugyow-ma yth o encledhyes gwelhevyn a rewlya an randyr-ma nans yu dyw vyl vledhen. Encledhyes y’n kystyow men yth o tus vras, mes palor hep sansoleth y’n gansbledhen dhewetha a dhyscudhas an cromleghyow ha terry an kystyow men ha don yn mes an eskern aberthynna. Ogas ha’n le-ma wor’tu ha’n howlsedhas y hyller myras orth Pentyr Tregoth. Warnodho yma cruk aral may tyscudhas cledhyer corf gyllys yn eskern a wellhevyn, plegys y dheulyn bys dh’y elgeth. Ynweth war an enys yth esa remenans hengledhoyow mayth omwytha casoryon kens covath rag agan hendasow Geltek.

Yntra’n enys hag omma yma mur a gammow a led dhe woles an treth carnak ha gwylls. Hanter hens war nans yma deu doll a dhyghow. Fowgevyow yns y adenewan aberth y’n als. Y leverys y whruk gwycoryon frank an tell rak gorra yn ban dhe govva gwara chyffar. Y leverys ran un fogo ystynna dhe dre, Trevenoweth y hanow, us myldyr dyworth an als. Dhe wyr onen an dheu doll a dhyberth yn dyw ran, may led pup onen nebes lathow byteweth. An doll aral a ran yn tyr farth. Dyw anedha a dheth pols dh’aga fennow, mes an tressa a pella a hes quarter myldyr. Yn whyr an tell o palys gans tus bal rak whylas mun, y’n cas-ma, plom-arghans. An jyn rak halya mun dhe ben an als o henwys “Whypsyderry.”

Yma ynweth y’n als omma fogo vras, may kely mur a wyscor frank y wara chyffar. An dus harth a eva aga dowr rom Frynk aberthynny, raghenna yth yu hanow an fogo “An Hel Banketta.” Yn dalleth an gansblethen-ma ynny yth o synsys golyow ylow. Ny yl denvyth entra aberth y’n fogo ma’s mayth yu tryg. Res o dhe bup onen entra dhedhy dre blegya y ben awos bos porth entra ysel ha bos an als cales. Aberth y’n fogo yth o hel pur vras, lowr dhe synsy myl dhen. An leghow fos an garrek yth o sevys canstolyow o enewys. Dhe’n fogo yth o dres pyano heborth. An cuntellyans a gana lyes can. Worteweth pup onen a gana “Deu lagas tek ha du” ha “Tryk genef-vy.”

Yma trosow ancoth y hyllyr clewes pan yu morlanow. Yu-ef us cawr po yua lew? Nag us. A dhyworth tell y’n alsyow y teth. Todnow cref a fros dre doll gul a ur tenewan an als hag a darth mes dh’y gyla kepar hag us a daran yn fenten vras ha pell po mars o kewer gosel kepar ha wheth cawr yn ewon fyn. Otomma tyr an tell ow whetha ha fornow a Neptun.