Kahlil Gibran

Chaptra 1

DEVEDHYANS AN LESTER


Kernowek © Ian Jackson 2021

Yma Gerva awoles

Ian Jackson's translation of the whole book is published by Evertype. Click or tap here for more information.


Almùstafa, an den dêwysys ha moyha kerys, an bora dh’y dhëdh y honen, trigys dêwdhek bledhen i’n dre Orfalês, a worta devedhyans y lester, degys may fe arta dh’y enys enesyk.

Hag i’n dêwdhegves bledhen, an seythves a Aylûl, mis mejy, ev a wrug ascendya an mena wor’ fosow an dre wàr ves, ha miras dhe’n mor; hag aspias y lester ow tos gans an lewgh.

Nena y feu yettys y golon egerys yn fen, ha’y joy ow lemmel pell dres an mor. Hag ev a wrug degea y lagasow ha pesy in tyleryow taw y enef.

. . . . . . . . . .

Mès pàn esa ow skynnya dhywar an mena, tristans a’n kemeras, hag ev ow predery in y golon:

Fatell allaf mos in cres heb awhêr? Nâ, heb goly dhe’m spyrys ny wrav dyberth a’n dre-ma.

Hir o an dedhyow a bain a wrug passya dhymm inter hy fosow, ha hir o an nosow hepcor coweth; ha pyw a yll qwyttya pain ha hepcoryans kefrÿs heb edrega?

Re aga nùmber yw brewyon a’n spyrys a wrug vy scùllya i’n strêtys-ma, ha re gà nùmber yw an flehes a’m hireth, usy ow kerdhes noth in mesk an bronyon-ma, na allaf omdenna dhyworta heb begh na gloos.

An pÿth esof ow tysky hedhyw nyns yw dyllas, mès crohen esof ow sqwardya, ha’m dêwla ow honen orth y wul.

Na preder vÿth nyns yw an pÿth a wrug vy gasa wàr ow lergh, mès colon whekhës dre nown ha dre sehes.

. . . . . . . . . .

Saw ny allaf tarya na felha.

An mor, usy ow kelwel pùptra, a’m gelow vy, ha res yw eskyna dhe’n lester.

Gortos, ha’n ourys ow lesky i’n nos kyn fe, yth yw rewy ha gwrysa ha bos kelmys in cowyn.

Seul eus omma, meur me a garsa kemeres genef. Saw fatla alsen?

Ny yll lev vÿth don an tavas na’n gwessyow a ros eskelly dhodho. Yn tygoweth ev a whila an ebron uhella.

Yn tygoweth heb y neyth an er a neyj dres an howl.

. . . . . . . . . .

Now, pàn veu drehedhys bys in goles an mena, ev a wrug trailya arta dhe’n mor, ha gweles y lester ow tos dhe’n porth in nes, ha’n varners wàr an penn arâg, tus a’y bow y honen.

. . . . . . . . . .

Ha’y enef a grias dhedha in mes, hag ev a leverys:

Mebyon a’m mamm goth, why marhogyon a’n lanow ha’n tryg,

Pesqweyth y whrussowgh golya dhymm i’m hunros! Lemmyn y tewgh i’m dyfunder, ha hèn yw hunros downha whath.

Parys ov dhe dhallath, ha’m dywysycter, an golyow leun-settys, ow cortos an gwyns.

Ny wrav tenna ma’s unn anal i’n air cosel-ma, ny wrav tôwlel ma’s unn wolok guv wàr dhelergh.

Ena my a vynn sevel i’gas mesk, morwas mesk morwesyon.

Ha ty, a vor efan, a vamm dhygùsk,

Ty only yw cres ha franchys dhe’n awan ha dhe’n strem,

An strem-ma ny droyll ma’s unweyth, ny hanas ma’s unweyth i’n lanergh-ma,

Ena my a dheu dhys, banna heb fin bys in gweylgy heb fin.

. . . . . . . . . .

Ha pàn esa ow kerdhes ev a wrug aspia tus ha benenes abell ow tyberth a’ga gwel ha’ga gwinlan hag ow fystena dhe yettys an dre.

Hag ev a glôwas aga lev ow cria y hanow, ha garm a’n eyl gwel dh’y gela, ow terivas devedhyans an lester.

. . . . . . . . . .

Hag ev a leverys in y honen:

A vëdh dëdh rag dyberth kefrÿs dëdh rag cùntell?

A leveryr ow gordhuwher dhe vos ow bora defry?

Ha pÿth a rov dhe’n den re wrug gasa y lîsak, erys in hy hanter, pò dhe’n den re wrug astel ros y winwask?

A vëdh ow holon gwedhen poos hy frûtys may hallaf cùntell ha ry dhe’n re-ma?

A wra ow lies desîr frôsa kepar ha fenten may hallaf lenwel aga hanaf?

Ov telyn may hyll leuv an ollgalosek ow thava, pò whybonel may hyll hy anal tremena dredhof?

Whilor ov a taw menowgh, ha pan tresour a gefys in taw may hallaf y ranna heb dhowt?

Lemmyn mars yw dëdh ow threvas, py gwel a wrug vy gonys has warnodho, ha py sêson ankevys o honna?

Mars yw lemmyn an eur may whrav lyftya ow lugarn, cunys ny vëdh golow y flàm gena mavy.

Derevel ow lugarn gwag ha du a wrav vy. Ha warden an nos a vynn lenwel an oyl ha’y anowy kefrÿs.

. . . . . . . . . .

An pÿth-ma ev a leverys in ger. Saw lies tra in y golon a remainya heb lavar. Rag ny yll côwsel a’y dhownha rin.

. . . . . . . . . .

Ha pàn entras ev dhe’n dre, oll an bobel a dheuth rag y vetya, hag unn voys yth esens ow cria dhodho.

Ha tus coth an dre a wrug sevel in mes ha leverel:

Nag ê na whath in kerdh.

Ty re beu hanter-dëdh i’gan tewlwolow, ha’th yowynkneth re ros dhyn hunros dhe hunrosa.

Nyns os estren i’gan mesk, nyns os ôstyas, mès agan mab yth os ha’gan meurgerys.

Dha fâss ow fyllel dh’agan golok, henna na wodhaf na whath.

. . . . . . . . . .

Ha pùb oferyas, pùb oferyades a leverys dhodho:

Na wra gasa tonnow an mor dhe settya lemmyn dybarth intredhon, na gasa an lies bledhen a wrusta passya i’gan mesk dhe vos tra vÿth ma’s cov.

Ty re gerdhas i’gan mesk in spyrys, ha’th skeus re beu golow wàr agan bejeth.

Meur ny re’th caras. Saw gàn kerensa a veu heb cows, gans cudhlen hy re beu cudhys.

Mès lemmyn yma hy ow cria dhis yn uhel, ha parys yw dhe sevel dyskeverys aragos.

Ha gwir yw pùpprÿs: ny aswon an gerensa hy downder erna dheffa an eur dyberth.

. . . . . . . . . .

Hag erel a dheuth inwedh ha pesy warnodho. Saw ny wrug ev gortheby. Ny wrug ma’s inclynya y benn; ha’n re in ogas a welas y dhagrow ow codha wàr y vrèst.

Hag ev ha’n bobel êth dhe’n plain brâs dhyrag an templa.

. . . . . . . . . .

Hag in mes a’n sentry y teuth benyn henwys Almytra. Ha colyoges o hy.

Hag ev a viras warnedhy meur y vedhelder, rag yth o hy an kensa a wrug cresy ino, pàn veuva le ès unn jëdh i’ga thre.

Ha hy a’n salusas, ha leverel:

Profet a Dhuw, ty usy ow whilas an pelha tra, termyn hir ty a sarchyas dha lester wàr an gorwel efan.

Ha lemmyn dha lester re beu devedhys, ha res yw dhys dyberth.

Down yw dha hireth rag pow dha govyon, rag trigva a’th vrâssa desîr; ha’gan kerensa ny’th kelm jy, na ny’th syns jy agan otham.

Mès hemma a wovynnyn kyns ès dell ylly in kerdh: ty dhe gôwsel orthyn ha ry rann a’th wiryoneth.

Ha ny a’n re dh’agan flehes, ha’n re-ma a’n re dh’agan flehes ynsy, ma nag ella dhe goll.

I’th hepcoryans a goweth ty re wrug gôlyas gans agan dedhyow, hag in dha dhyfunder ty re woslowas olva ha wharth agan cùsk.

Lemmyn ytho, dyscuth ny, dhyn agan honen, ha derivas myns re beu dysqwedhys dhis a’n pÿth usy intra genesygva ha mernans.

. . . . . . . . . .

Hag ev a wrug gortheby:

A bobel Orfalês, pandra allaf derivas saw an pÿth usy ow qwaya i’gas enef i’n very prÿs-ma?


This translation is just one in the Cornish series First Chapters of the Classics. Click or tap here for a catalogue of the whole series, with quick links to each item.


GERVA – GLOSSARY

Definitions have generally been confined to those relevant for the story. To keep the glossary to a manageable length the listing excludes the most common words. These are best looked up in Gerlyver Kescows (Ian Jackson).

On-line at https://www.skeulantavas.com/vocabulary/gerlyver-kescows-2nd-edition

If you need grammar, by far the most helpful book is Desky Kernowek (Nicholas Williams, Evertype 2012).

abell adv from afar

awan m awenow river

bora morning

brewyon col brewyonen fragments

bròn m bronyon hill

colyoges f colyogesow seeress

cowyn m cowynnow mould (for moulding)

dyfunder awakening

dygùsk adj sleepless

dywysycter eagerness

edrega = edrek

er m êras eagle

genesygva birth

gloos f glosow ache

gôlyas keep watch

gweylgy ocean

gwinlanf gwinlannow ‖ vineyard

gwinwaskwinepress

gwrysa crystallize

hepcoryans being without

lanergh m lanerhy glade

lanow = morlanow

lewgh mist

lîsak muddy ground

mejy reap

morwasm morwesyon ‖ seafarer

oferyades f oferyadesow priestess

oferyas m oferysy priest

ollgalosekadj almighty

olva weeping

penn arâg m pennow prow

qwyttya leave

rin m rînyow secret

strem m strêmys stream

tarya v tarry

telyn f telynnow harp

warden m wardens warden

whekhemake sweet

whilor m whiloryon seeker