Exercise 1

an vuwgh, an gath, an dhavas, an wedhen, an vowes, an bluven, an desen, an dre, an chy, an den, an edhen, an glaw, an gwely, an ky, an margh, an maw, an pons

Exercise 2

maw bian, qwylken gwer, an gath dhu, an hanaf blou, gwedren wag, an vre vrâs, an badel boos, chair melen, paper gwag, bord brâs, an daras rudh, an astell wydn, an gwely gwag, garr wydn, chy brâs, an chy bian, canstel boos, an fos velen, an porhel coth, an sarf wer

Exercise 3

This is a chair. That is a basket. That is a cup. This is a pen. This is a sheep. That is a door. That is a window. This is the White House. This is the whiteboard. That is the big road.

Exercise 4

Is this a bird? Is this a cow? Is that a cup? Is that a glass? Is this a snake? Is that rain? Is that a leg? Is this the toilet? Is that an old man? Is that the big bridge?

Exercise 5

Eâ (Yw), hèm yw edhen or edhen yw hebma. Nâ (Nag yw), nyns yw edhen. Eâ (Yw), hòm yw buwgh or buwgh yw hobma. Nâ (Nag yw), nyns yw buwgh. Eâ (Yw), hèn yw hanaf or hanaf yw hedna. Nâ (Nag yw), nyns yw hanaf. Eâ (Yw), hòn yw gwedren or gwedren yw hodna. Nâ (Nag yw), nyns yw gwedren. Eâ (Yw), hòm yw sarf or sarf yw hobma. Nâ (Nag yw), nyns yw sarf. Eâ (Yw), hèn yw glaw or glaw yw hedna. Nâ (Nag yw), nyns yw glaw. Eâ (Yw), hòn yw garr or garr yw hodna. Nâ (Nag yw), nyns yw garr. Eâ (Yw), hèm yw an chy bian or an chy bian yw hebma. Nâ (Nag yw), nyns yw an chy bian. Eâ (Yw), hèn yw den coth or den coth yw hedna. Nâ (Nag yw), nyns yw den coth. Eâ (Yw), hèn yw an pons coth or an pons coth yw hedna. Nâ (Nag yw), nyns yw an pons coth.

Exercise 6

The house is empty. The woman is old. The town is small. Is the sheep white? The cat isn’t black. What’s that? That’s a whiteboard. Is the whiteboard blank? This is a big hill. The hill is big.