© 2020 Nicholas Williams

Pùb gwir gwethys / All rights reserved

Clyckya obma ha goslowes / Click here to listen


Text an recordyans / Text of the recording

Egery in dyw several fenester rag gweles an text ha goslowes i’n kettermyn.

Open in two separate windows to see the text and listen at the same time.

Passyon agan Arlùth yw an kensa text hir in Kernowek Cres. Yth ywa bardhonek dew cans naw ha hanter-cans gwers a eth lînen. Yma seyth sylaben in pùb lînen hag y ow rîmya abababab. Yma an text ow terivas an story a bassyon agan Arlùth, fatell veu Jesus dalhednys, jùjys ha dampnys dhe vos crowsys. Yth yw acownt rës i’n bardhonek a Jesus dhyrag Pylat ha dhyrag Erod, Jesus scorjys orth an pyllar ha cùrunys gans cùrun spern. Ny a red inwedh a draitury Peder hag a anken an Werhes Ker Maria. Yma an fordh bys in Calvary derivys, Crist i’n grows ha’y vernans. Wosa y ancow Crist yw kemerys dhe’n dor ha settys i’n bedh. Kynth usy Passyon agan Arlùth ow sewya narracyon an awaylys, yma mater apocryfal dhe weles ino inwedh, rag ensampyl, Longiùs an soudor dall ow recêva y syght pàn vo y lagasow golhys i’n goos dhyworth tenewen Jesu. Yma an prydyth ow tewedha y dext yn lowen gans dasserghyans gloryùs Crist. In y wers dhewetha ev a lever:

Dell sevys mab Duw a’y vedh

i’n eur-na an tressa dëdh indella oll ny a sev

dëdh breus, drog ha dâ inwedh.

Obereth dremas a dëv;

in eur-na rych ev a vëdh.

drog-dhen i’n jÿdh-na goev!

Dhe Grist y fÿdh dhe’n barth gledh.

Dell leverys vy seythen alebma dyllans nowyth a Passyon agan Arlùth re welas golow an jëdh agensow. Yma Passyon agan Arlùth pryntys warbarth gans dyllans nowyth a Darn an Chartour. An re-ma yw an taclow gwelys i’n dyllans nowyth-ma: raglavar gans Alan Kent ow tùchya kilva Darn an Chartour hag a Passyon agan Arlùth —ha’ga savla in tradycyon liennek an Kernowek. Ena yth esoma ow honen ow ry nôtednow adro dhe Gernowek an dhew dext. Ena yma Michael Everson ow ry an text poran kepar dell ywa kefys i’n dornscrif gans oll an cot’heansow ûsys gans an scrîba. Yth yw rës versyon ledanhës a’n text saw in spellyans an dornscrif whath. Warbarth gans hedna yth esoma ow honen ow ry an text yn tien das-spellys in Kernowek Standard hag adâl dhodho wàr an nessa folen ow thrailyans vy in Sowsnek. Warbarth gans an textow aga honen yth yw rës egwals (pò ‘facsimiles’) a’n dhew dhornscrif. Yma lymnansow pò ‘illuminations’ in dornscrif Passyon agan Arlùth hag yth yw oll an re-na rës i’n lyver in aga lywow gwredhek. In dyweth an dyllans yma rÿs rolyow dien a oll an geryow Kernowek kefys ino. Yth hevel fatell veu Passyon agan Arlùth composys in Eglos Sancres in cres an peswardhegves cansvledhen. An bardhonek re beu aswonys bythqweth avell jowal liednek hag in gwir mater a sowthan ywa y hylly prydythieth Cristyon mar berfëth bos screfys wàr very amal an bÿs aswonys. Tîtel an dyllans nowyth yw ‘The Charter Fragment and Pascon agan Arluth.’ Yma try hanow wàr an gudhlen: Nicholas Williams, Michael Everson hag Alan Kent. Yma an lyver-ma owth apperya avell an kensa nyver a Corpus Textuum Cornicorum pò ‘Corpùs an Textow Kernowek.’ Ervirys yw dyllo oll an textow Kernowek an eyl warlergh y gela. Evertype yw dyllor an lyver-ma. Yma va ow costya seytek puns warn ugans hag y hylla bos kefys dhyworth Amazon pò dhyworth Agan Tavas.