© 2022 Nicholas Williams

Pùb gwir gwethys / All rights reserved

Clyckya obma ha goslowes / Click here to listen


Text an recordyans / Text of the recording

Egery in dyw several fenester rag gweles an text ha goslowes i’n kettermyn.

Open in two separate windows to see the text and listen at the same time.

In kesstrif Holyer an Gof a’n vledhen dyw vil hag udnek ow thrailyans Kernowek vy a’n Beybel Sans a wrug dendyl gober arbednyk. An pewas specyal a veu rÿs dhe’m trailyans drefen y vos an kensa prÿs bythqweth may feu oll an Scryptour Sans dyllys in Kernowek. Pàn lavaraf oll an Scryptour Sans, yth esoma ow mênya an Beybel yn tien dhyworth Jenesys, an kensa lyver, bys in Dysqwedhyans pò Revelacyon, an lyver dewetha. Me a wrug growndya an kensa versyon a’m trailyans wàr an yêthow gwredhek, hag a wrug y gomparya gans versyons erel. Wosa hedna me a ros an text inter dêwla Kernowegoryon dhâ, hag y a gomendyas lower amendyans. Indelha an trailyans a veu gwrës êsya dhe redya. Yma lies onen a’n textow tradycyonal Kernowek ow pertainya dhe wharvedhyansow i’n Beybel, an Testament Coth ha’n Testament Nowyth kefrÿs. Me a sarchyas der oll an textow in Kernowek Cres hag in Kernowek Adhewedhes – gwariow merkyl, homylys, ha darnow mes a’n scryptour – rag cafos devydnow a’n Beybel in Kernowek teythiak a alsa bos ûsys i’m trailyans. Darnow a’n par-na me a worras in kenyver tyller possybyl dres oll an Beybel. Me a grës fatell usons y ow qwil an trailyans dhe voy warrantus. Mar bell dell yll bos, henwyn personek ha henwyn tyleryow i’m trailyans yw an henwyn poran a gefyr i'n textow hengovek. Yma deg mappa i’m beybel, mayth usy oll an henwyn warnodhans in form Gernowek. Rag dewedha an recordyans cot-ma me a vydn ry dhywgh in mes a’m beybel dew dharn usy ow longya dhe’n Nadelyk. Ot obma an kensa darn—dhyworth dallath awayl Sen Jowan: I’n dalathfos yth esa an Ger, hag yth esa an Ger gans Duw ha Duw o an Ger. Yth esa an keth i’n dalathfos gans Duw. Dredho ev y feu formys pùptra; ha heptho ny veu formys tra vÿth a vyns a veu gwrës. Ino ev yth esa an bêwnans ha’n bêwnans o golow an dus. Hag yma an golow ow tewynya i’n tewolgow, saw ny wodhya an tewolgow y dhyfudhy màn….An ger a veu gwrÿs kig hag ev a dregas i’gan mesk ny, ha ny a welas y wordhyans, glory Unnvab an Tas, leun a râss hag a wiryoneth. Hag ot obma nebes geryow in mes a lyver an profet Esay ow tùchya an mab nowyth-genys: Ragon ny re beu genys flogh, dhyn ny mab yw rÿs; ha’n governans a vëdh wàr y dhywscoth, ha’y hanow a vëdh gelwys Consler Marthys, Duw Galosek, Tas Eternal, an Pensevyk a Gres. A’n encressyans a’y rewl hag a gres ny vëdh dyweth vÿth wàr dron Davyth, ha wàr y wlascor, dh’y fastya ha dh’y gwetha dre wirvreus ha dre ewnhenseth alebma rag bys venary. Y hyll An Beybel Sans—The Holy Bible in Cornish bos kefys dhyworth Amazon, dhyworth Spyrys a Gernow pò dhyworth Evertype. An lyver a’n jeves cudhlen gales hag yma va ow costya hanter-cans puns.