© 2023 Nicholas Williams

Pùb gwir gwethys / All rights reserved

Clyckya obma ha goslowes / Click here to listen


Text an recordyans / Text of the recording

Egery in dyw several fenester rag gweles an text ha goslowes i’n kettermyn.

Open in two separate windows to see the text and listen at the same time.

Akylês o gorour in mythologieth an Grêkys. Y das o Pelews, mytern an Myrmydons, pobel tregys in Thessaly, randir Grêca dhe’n north a Athênas. Y vabm Thetys o Nereÿd. Hèn yw dhe styrya onen a dhuwesow an mor. Pàn o Akilês flogh bian, hy mabm a wrug y vadhya in Dowr Styx rag y wil dydrygh. I’n gwetha prÿs res o dhedhy y sensy er y wewen hag ytho y wewen o an udn part a’y gorf a ylly bos pystygys. Akylês a devys in bàn in pow y das, gans y goweth brâs Patroclùs. Pàn o Akylês whath maw, y das a’n fydhyas dhe Kîron, centawr, esa tregys wàr Mownt Pelyon. Kîron o gerys dâ rag y natur clor ha’y godnek avell descador dhe vebyon yonk. Ev a dhescas dhe Akylês an artys a vedhegieth, losow sawya, mûsyk, sethorieth pò ‘archery’, corfassayans ha profesy—taclow a dhescas ev y honen dhyworth Apollô, y das mêthryn. Pàn dhalathas an gwerryans warbydn Troya, Akylês a jùnyas dhe’n Grêkys. An Grêkys a dhalathas kerhydnans pò ‘siege’ adro dhe’n cyta. Avell part a’n caskergh warbydn Troya, Akylês a lêdyas assaultyans warbydn cyta gelwys Lyrnessùs ogas dhe Troya; ha’n cyta a veu fethys. Mytern Lyrnessùs o Brysews hag ev a’n jeva myrgh gelwys Bryseÿs. Warlergh an caskergh Bryseÿs a veu rÿs avell kethes dhe Akylês. Benyn yonk aral dhyworth Lyrnessùs gelwys Cryseÿs a veu rÿs dhe Agamemnon. Saw Agamemnon a veu constrînys gans an duw Apollô dhe hepcor y gethes y honen; ha res o dhe Akylês ry Bryseÿs dhe Agamemnon avell aqwytyans. Ny veu Akylês pÿs dâ gans hedna rag yth hevelly an assoylyans-na dhe vos bysmêr dhodho ha despît uthyk dh’y dhynyta. Rag hedna Akylês a gildednas ow mûtya dh’y dent dhyrag Troya. Hedna a brovas myshef uthyk dhe’n Grêkys, rag Akylês o gwerrour marthys. Pàn wrug Hector mab mytern Troya ladha Patroclùs, Akylês a dhewhelys dhe’n gwerryans hag a ladhas Hector avell venjans rag y gothman ker. Kyn whrug an Grêkys esedha oll adro dhe Troya lies bledhen, ny yllens y terry an fosow rag kemeres an cyta. Wàr an dyweth Odyssews, an den moyha skentyl in mesk an Grêkys, a gomendyas dhodhans may whrellens byldya margh brâs a bredn ha keles ino nebes soudoryon. Ena an radn vrâssa a lu an Grêkys a fâcyas y dhe dhepartya tre. Pobel Troya a dhesmygyas an margh brâs dhe vos ro dhyworth an Grêkys dh’aga duwow. Y a dednas an Margh Predn aberth in cyta, saw dres nos an soudoryon a dheuth in mes hag egery yettys an cyta. I’n mêntermyn an Grêkys o dhewhelys hag y a entras der an yettys egerys. Indelha Troya a godhas. I’n omlath Parys, a welas Akylês, dhywar an fosow hag ev owth entra i’n cyta rag hy dystrôwy. Akylês o ladhor Hector, broder Parys ha Parys a relêssyas seth warnodho. Y feu an seth gedys gans Apollô ha hy a weskys Akylês in y wewen poran, an udn radn a’y gorf nag o dydrygh. Indelha Akylês, an gwelha gwerrour a’n Grêkys, a vetyas y vernans.