© 2023 Nicholas Williams

Pùb gwir gwethys / All rights reserved

Clyckya obma ha goslowes / Click here to listen


Text an bardhonak / Text of the poem

Egery in dyw several fenester rag gweles an text ha goslowes i’n kettermyn

Open in two separate windows to see the text and listen at the same time


Yma Gerva orth pedn dewetha an bardhonak.

There is a glossary at the end of the poem. 


Lies gour gorwyw a grÿs

bos an venyn venemys;

ny a gav prov brav ha dâ:

Adam y’n dampnyas Eva.

Debry aval dres dyfen –

dendyl dyn ny kereth men.

Beu sur meurbegh Ber-sabê,

“Ùrry lel,” ow lawl “ladh e!”

Dyslen o hy, leun dysdain,

fëdh ’vell gwre’ty ny veu gwain.

Nyns o salow – tala trist –

rag bomm Salômê Baptyst.

Gwenever, gowsergh euver,

’gara syra sêmly gwer

Lanslot, losel – owt! – fâlslych

dres Arthùr, hy arlùth lych.

Lies’he yw êsy dhyn

trespasrol an treus’henwyn:

last ha castys mowysy,

gweyth pùb gwragh, pùb gwann-wre’ty.


Na vo unn preder an den

bos bronnen vrew an venyn,

reckna res yw dhyn porrês

banothow benow an bës.

Kensa pardê person sans:

Debora pòr deg dyblans;

profuses praisys abell,

jùj jentyl a furneth fel.

Naomy nev-vamm dew vab,

dres fros freth êth in Moab.

Wosa mernans hy mebyon

trailyas in tir Yêdhewon.

Ny’s forsâkyas – fydhyans druth –

gwirdrueth fre Rûth gùhyth.

Boaz a’s gwrug y brias:

hanow brâs dhe’n venyn vas.

Henvam in Bethlem veu hy:

deuth Davyth doth dyworty.


Gwreg anvap heb mab i’n bës

bysna – ogh – Hana heskvrës.

Ely a’s gwelas; ellâs,

treus y tyby – camm an câss –

hy bos medhow – gwedhow sens;

hy gwelvow “Gweres” gelwens.

Pesys hy dour Duw Abram;

grâss grauntys veu bones mamm

a flehes flour, profus fel,

sqwir sansoleth Samùel.

Tregys Hester deg in Pers—

sefryn ’sùffras poos pervers.

Dhe Vashty vil nyns o bern

holya men colon mytern.

Y feu Hester mêstres gwrÿs

i’n plâss ena i’n palys.

Helghya ’wrug hy Hamon fell,

selwel flehes Israel.

Sûsana mamm meur hy fris;

gans losels lyg desîrys,

pàn na vynnas — drog an dra —

gansans — grysyl — growedha,

y a grias garow gow:

“Tastyens hy ùnchast ancow!”

Vertu a veu vossawys

dre Dhanyel dhyrag an bÿs.

Elsabeth dhybegh heb meth,

Gwreg sans — grâss an gorholeth —

Vyrjyn hy a’s vysytyas,

th’o hy brës gèn Jowan brâs.


Bêwas benenes gàn pow,

keuryow sansesow Kernow:

Ladoca, Manaca, Cler,

Sèn Stedyana debonêr,

Gwenep, Golvela ha Breg,

Wendron, Anta enefdeg,

Wena, Morwena dyson,

Mabyn, Merryn, Nolwen, Nòn.

An benenes dybarow —

gwethens pureth gwir gàn pow.


Saw yth yw sanses sensys

gwell ès ken benyn i’n bÿs.

P’yw an venyn venegys

gans oll Cristonyon kerys?

Gwerhes cuv colon yw hy,

hag a’gan worshyp wordhy.

Gwrug Duw dynwyn an arghel

len gwirgannas Gabriel,

rag dry dedhy messach mas:

“Bedhys mamm a’n Messias.”

Medh maghteth whar heb awhêr.

“Gwra, Arlùth, herwyth dha er.”

Denas issew denethys,

Dasprenyas an dus prenys.

Orth prÿs an Presentacyon

gans Ana, gans Symeon

destys veu hy destnans — gu —

colonwàn dre gledha glew.

Duwhan o dhe’n flour dyflows

meras orth hy Mab i’n grows.

Trailyas calestorment tynn

dhe hebasca Pask myttyn.

Golohas, glory, gordhyans

dhe’n argh gweres, Gwerhes sans!


GERVA

Glossary

Definitions have generally been confined to those relevant for the poem. To keep the glossary to a manageable length the listing excludes the most common words. These are best looked up in Gerlyver Kescows – A Cornish Dictionary for Conversation (Ian Jackson, Agan Tavas 2017). A draft of the Second Edition of Gerlyver Kescows is available on the Vocabulary page of skeulantavas.com. If you need grammar, by far the most helpful book is Desky Kernowek (Nicholas Williams, Evertype 2012). Bear in mind that some of the grammar is poetical.

abell adv afar

ancow death

anvap adj childless

argh f arhow treasury, store

arlùth lych m arlydhy liege-lord

bomm m bommyn blow

bronnen vrew phr broken reed

bysna warning

colonwàn stab in the vitals

cuv colon phr dearly beloved

dasprenyas m dasprenysy redeemer

debonêr adj gracious

dena suckle intr

dybegh adj free from sin

dyflows adj down-to-earth

dysdain disdain

dyson adv without another word

fâlslych adv perfidiously

fëdh faith

fell adj cruel

fre adj free, liberal

golohas worship

gordhyans m adoration

gorwyw adj excellent

gowsergh adulterous lust

grysyl adj horrible

gu woe

gùhyth f gùhydhow daughter-in-law

gwann-wrety adulteress

gwedhow adj deprived (of)

gwelv f gwelvow lip

gwre’ty wife

hebasca comfort, solace

helghya pursue, hunt down

henvam f hanvammow ancestor (female)

hesk adj barren

last nastiness

losel m losels vagabond

lyg adj lewd

men adj strong, vigorous

messach mas phr glad tidings

Messias Messiah

pardê adv by God (intensifier)

pervers adj perverse

prena redeem

presentacyon presentation

profuses f profusesow prophetess

pureth purity

sanses f sansesow saint (female)

sansoleth holiness

sefryn m sefryns sovereign

sqwir m sqwîrys standard, pattern

tala m talys tale

trespas m trespassys transgression

trueth pity

ùnchast adj unchaste

venemys adj poisonous

vertu m vertus virtue

vossawya vouchsafe

vyrjyn virgin

wordhy adj worthy, deserving

worshyp reverence