© 2019 Nicholas Williams

Pùb gwir gwethys / All rights reserved

Y feu an gwersyow-ma profys dhe Gesstrîf an Orseth

Clyckya obma ha goslowes / Click here to listen


Text an bardhonak / Text of the poem

Egery in dyw several fenester rag gweles an text ha goslowes i’n kettermyn.

Open in two separate windows to see the text and listen at the same time


Yma Gerva orth pedn dewetha an bardhonak.

There is a glossary at the end of the poem.


Moyses profus Duw a ras ˙ in Ejyp a dhrehevys.

An Yêdhewon y lêdyas ˙ bys i’n pow o promyssys.

Ganso y honen an wlas ˙ sans bythqweth ny veu gwelys;

Duw er y wu yth ornas ˙ wàr Mownt Nebô may ferwys.


In gwlas Ejyp pobel vrâs ˙ Mebyon Isrel o tevys

ha Farô mytern drogwas ˙ dre’ga myns a veu troplys.

Rag henna comondment cas ˙ dyworto a veu dyllys

dhe ladha (laha dyflas) ˙ oll mebyon Yêdhow genys.


An ger garow y clêwas ˙ mamm Moyses ha diegrys

hy holyn ker y kelas ˙ in basket hesken plethys;

an lester a stanchuras ˙ mab munys (y oos unn mis)

myrgh an mytern a’n cafas ˙ kynth o in bronn cul cudhys.


An brynces pàn y’n gwelas ˙ a veurlowena lenwys

an meppyk a’n kemeras ˙ i’n palys may fe methys.

An vamm hy maw a’n magas ˙ gans myrgh Farô arvedhys;

baby bian y’n bronnas ˙ avell mammeth dhêwysys.


Bledhynnyow a dremenas ˙ Moyses o bryntyn sevys,

in Ejyp den jentyl brâs ˙ meur y roweth ha rychys.

Whedhel a’n cowel i’n stras ˙ ev a wodhya ha kefrÿs

a’n Yêdhewon y vos has ˙ gans Farô kynth o megys.


Ejyptyon prowt pàn welas ˙ dhe Ebrow ow ry strekys,

muscok Moyses a’n ladhas ˙ ha’n corf i’n dor o kelys.

In kerdh ev a fystenas ˙ na ve rag camm cùhudhys;

bys in Mydyan y scappyas ˙ ’vell trevesyk o tregys.


Hag i’n tir y temedhas ˙ mowes Seffora henwys;

Reuel o hanow hy thas ˙ tiak kevothak comptys.

Y’n jeva deves, gyfras ˙ ny yllens bos nyverys.

Moyses o aga gwethyas ˙ gans y sîra dâ deskys.


Ow qwardya lies davas ˙ wàr meneth Horeb gelwys,

Moyses marthus y merkyas ˙ drenen dre dan anowys;

an dêlyow glas a loscas ˙ kyn na vedhens consûmys.

Y golon a gonvedhas ˙ an bos dhe vos benegys.


Mes a’n bùsh Duw a grias ˙ “Hèm yw plâss consecrâtys;

nessa dhymm na gemmer pâss ˙ tan dha skyjyow dhyworthys.

My yw Duw Abram hendas ˙ Duw Isak, Jacob kefrÿs;

ow fobel Isrel, ellâs ˙ yw gans Farô fell behys.


“Yth arhaf heb dowt i’n câss ˙ kê gans Aron, broder dhis,

drewgh dhe Farô, grym y gnas ˙ ow gwirvessach vossawys:

‘Ty, vytern, dhe’m pobel gas ˙ dhesempys heb bos lettys,

dyberth, may hallens dhe’n wlas ˙ ambosys mos a verr spÿs.’” 


Colon Farô ny blegyas ˙ gorth o, gothys calesys;

ny obeyas breus an Tas ˙ downgonar Duw ny gresys.

Dorn an Tas a istynas ˙ erbynn Faro, fol y vrÿs;

wotyweth yth assentyas ˙ warlergh ponvos pur sùffrys.


In y sorr y tanvonas ˙ Duw dres an wlas plosplâgys;

Dhe Dhowr Nil y comondyas˙ “Bÿdh oll dhe woos rudh trailys.”

Ganso bagas lefanjas ˙ (rûth scruthus) a veu scattrys;

wàr an tir y tehesas ˙ Duw lu lymm ha stowt-stûtys.


Greyow grysyl a scùllyas ˙ a vilscorpyons venemys,

ha terewy ha buhas ˙ a veu cloff gans cleves gwrÿs;

lô, i’n vro kenyver fâss ˙ prest gans pockys pystygys;

gans keser (tebelcowas) ˙ in pùb tre trevas cronkys.


An ÿs neb a remainyas ˙ a veu oll dhe’n dor debrys

der army asper i’n pras ˙ cansow ansans locùstys.

Orth tir truedhek an Tas ˙ tewolgow du a dêwlys;

yth o ena dëdh i’n wlas ˙ avell hanternos nôtys.


Wàr an dyweth y codhas ˙ an plag lacka oll i’n bÿs:

dres nos el Duw a ladhas ˙ pùb mab oll kensa genys;

El Ancow a dhalhennas ˙ Ejyptyons; y fowns dyswrÿs;

gans pobel Duw ny vellyas ˙ hag y ganso dyffresys.


Colon Farô a drailyas ˙ anfusyk ev a elwys:

“Gans Duw Isrel ny yw cas ˙ soweth, sur yth yw serrys.

An dra dhymm kyn nag yw vas ˙ y a res bos relêssys.”

Y ros dhe Isrel cummyas ˙ kerdhes dhe ves dhesempys .


Ebrowyon a fystenas ˙ dhe dhepartya gans meur gris;

gùtrel y a guntellas ˙ hag yth êns in kerdh gyllys;

dhyragtha y a welas ˙ Mor Rudh (poll down peryllys);

trist in dyspêr ny drouvyas ˙ dresto trumach an trîbys.


Farô y vrÿs a jaunjyas ˙ a’n dyberth-na edrygys:

a jarettys caslu brâs ˙ wàr aga lergh yth erhys.

Duw frankrescous a wrauntyas ˙ gans gwynsow whyflyn whethys,

an tonnow fol y faljas ˙ otta diank dour dyghtys!


Lu Farô strik a’s sewyas ˙ bys i’n Mor Rudh desehys;

tre y dhowr a dhewragas ˙ dh’y dyller y tewhelys.

Dowrow cruel y’s cudhas ˙ coursers cas ha charettys,

marhogyon (mernans ahas) ˙ in ewon tonnow tegys.


Boos hedheber ny gafas ˙ an dus i’n gwylfos fiys;

Moyses dhe Dhuw a grias ˙ may fêns dre sosten sparys.

Myttynweyth Duw a scùllyas ˙ mes a’n nev mana melys;

ny veu in plâss heb del glas ˙ den gans dyvotter storvys.


Yêdhewon a dhrehedhas ˙ Mownt Sînay gans cloud kelys:

Moyses len a’n eskynas ˙ Duw bew bysy dell besys;

ha dhodho a dhelyfras ˙ laha wàr lehow screfys;

gorhemynnow hardh an Tas ˙ Deg Arhadow yw henwys.


An dysert meur nyns o ma’s ˙ tewas cras ha dor sehys;

Moyses kynth o hùmbrynkyas ˙ fenten dowr ny veu kefys.

Carn carrek crev y knoukyas ˙ gans y lorgh, ha liv fennys,

in mes (dowr fresk) a frôsas ˙ rag gwesyon ganowgwedhrys.


Pobel Isrel ny welas ˙ profus mar dhoth, dâ y vrÿs

avell Moyses; gans an Tas ˙ a skentoleth o lenwys.

Laha Duw a’n derivas ˙ dhe’n dus i’n gwylfos gwandrys;

dhyworth Duw myns a gafas ˙ a bes bys gorfen an bÿs.


Ken meneth yth eskynas ˙ in Moab Nebô henwys;

Moyses pow sans a welas ˙ fast o gans Duw forbydys.

I’n tir-na y tremenas ˙ ha pùb gonys gorfennys.

An Arlùth a’n anteryas ˙ pyle nyns yw godhvedhys.


Duw Moyses a dhêwysas ˙ dhe vos cannas cuv kerys;

eleth nev a’n wolcùmmas ˙ serafyns sans i’n y lÿs.

Gwren pesy pùb dëdh an Tas ˙ an Mab kefrÿs ha’n Spyrys,

may fen tregys in y wlas ˙ ha’gan pehas pardonys.


GERVA

Glossary

Definitions have generally been confined to those relevant for the poem. To keep the glossary to a manageable length the listing excludes the most common words. These are best looked up in Gerlyver Kescows – A Cornish Dictionary for Conversation (Ian Jackson, Agan Tavas 2017). A draft of the Second Edition of Gerlyver Kescows is available on the Vocabulary page of skeulantavas.com. If you need grammar, by far the most helpful book is Desky Kernowek (Nicholas Williams, Evertype 2012). Bear in mind that some of the vocabulary is poetical.

Abram name Abram

ahas adj cruel, dreadful

ambosa stipulate, promise

ansans adj unholy

anterya bury

Aron name Aaron

arveth = arfeth

beha burden

bos m bojow bush

bronna breastfeed

calesy harden

camm m cammow wrong

caslu ‖ m casluyow  battalion

charet m charettys chariot

cloff adj lame

comondment m comondmentys commandment

consecrâtya consecrate

consûmya consume

courser m coursers steed

cras adj parched

dewraga gush

dhesempys adv = desempys

drenen f drenennow thorn-bush

drogwas ‖ m drogwesyon ‖ scoundrel

dyvotter starvation

dyworto prep = dhyworto

Ebrow m Ebrowyon Hebrew

edrygys adj repentant

Ejyptyon m Ejyptyons Egyptian

el Ancow phr the angel of Death

er y wu phr unfortunately for him

Farô name Pharoah

fell adj cruel, fierce

forbydya forbid

gans meur gris phr in great haste

gorfen end

gorth adj stubborn

grauntya grant Note 2nd state wrauntya

grym adj grim

grysyl adj horrible

hedheber adj edible

hendas m hendasow ancestor

hesk col hesken sedge

Horeb name Horeb

Isak name Isaac

Isrel name Israel

Jacob name Jacob

lefans m lefanjas frog

locùst m locùstys locust

 interj lo

lu m luyow host

lÿs m lÿsyow court

mammeth f mamethow wet-nurse

mana manna

marthus m marthùjyon wonder, portent

melys adj sweet

methy [breast]feed

Moab name Moab

Mownt Nêbo name Mount Nebo

Mownt Sînay name Mount Sinai

Moyses name Moses

myttynweyth ‖ adv in the morning

Nêbo name Nebo

orna ordain

pardonya pardon

pehas = pegh

plag m plâgys plague

plâgya plague

pockys pl pox

ponvos trouble

profus m profujy prophet

pyle adv = py le

ras grace, blessing

relêssya release

Reuel name Reuel

scattra scatter

scorpyon m scorpyons scorpion

Seffora name Zipporah

se·rafyn m se·rafyns seraph

skentoleth wisdom, knowledge

sosten food, provisions

sparya spare

stanchura waterproof

storvya starve

stras m strâsow low-lying ground

strekys = strocas

strik adv prompt

stût m stûtys gnat

trevesyk m trevesygyon husbandman

trib m trîbys tribe

truedhek adj wretched

trumach crossing (over water)

venemys adj poisonous

vossawya vouchsafe

whyflyn adj blustering

wotyweth adv = worteweth