© 2001 Nicholas Williams

Pùb gwir gwethys / All rights reserved

Y feu an gwersyow-ma comendys yn uhel in Kesstrîf an Orseth 2001 / These verses were highly commended in the Gorsedh Competition 2001

Clyckya obma ha goslowes / Click here to listen

Gwersyow 1-56

Clyckya obma ha goslowes / Click here to listen

Gwersyow 57-100


Text an bardhonak / Text of the poem

Egery in dyw several fenester rag gweles an text ha goslowes i’n kettermyn.

Open in two separate windows to see the text and listen at the same time


Yma Gerva orth pedn dewetha an bardhonak.

There is a glossary at the end of the poem.


OW MARHOGETH an mordardh · dhe’n vorva morvil a dheuth

ha têwlel — enkenel marth· — Jônas trooswann wàr an treth.

Y borpos re bia hardh · gorth pàn scornyas gorholeth

Arlùth wheg, a wrug warbarth · tewolgow ha golow dëdh.


Aswonas gans joy Jônas · meur ras dhe Bentern an bÿs,

grassyùs abàn na’n gasas · dhe vos dre liv trenk lenkys.

Kynth alowas uvelwas · Jônas bones rebukys,

teg alena rag tias · golohas ha lengonys.


Dyson y sordyas in bàn · fysky scon dhe Nyneve.

Uskys dyscas Duw avàn · a bregowthas heb braggya

dhe’n dus i’n dynas efan · na wrellens treus trespassya.

Ken maner ny vynsens màn · a wannentent repentya.


Duw a gêwsys ger orto· nans o tremis tremenys:

‘Jônas, Goslow! Dysclôsya· mannaf dour ow desîr dhis.

Kê negys dhe Nyneve· ow messach rag meneges.

In edrek y whrer codha· cudhyjyk ow cul penys.’


An profus fol y profyas· tru! — vertu Duw avoydya.

Dhe Joppa ev a scappyas· helghya gorhal may halla.

In lester enos entras· ha dhe Tarshysh travalya.

Nyns yw lafyl lavasos · dhe’n Meurdas dysobeya.


Dre nerth Lewyth nev sevys· dres gwynnfros gwyns rosella —

treustroyll — y feu trailys · mor awoles awartha.

‘Warbarth bedhyn oll budhys! · Gony! dos bys i’n gu-na!’

marners ’armas yn amay's · — galargan lew — dh’y gela.


Yth o studh — euth a’s teva· — terros rag brâs ha bian.

‘Res yw, sos, an stras scafhe’· medh an marners, ‘mar callen,

ha’n carg, soweth, cowetha,· têwlyn dres an tenewen!’

Grysyl oll y a gria · ‘Porth pyteth, Duw, ahanan!’


Gorherys in torr gorhal· cosel y cùsca Jôna.

Felshyp an gorhal yn fell· a dheuth rag y dhyfuna.

‘Dhyn i’th kever lavar lel! · Menek dha negys, atla!

Rag oll an hager-awel · ty yw, vylen, dhe vlâmya!


P’eur whrussys Duw dysdainya?· Sur on y vones serrys.

A wrusta goos gwergh scùllya · pò dystempra y demplys?’

Jentyl gorthebys Jôna· — y golon o poos gyllys —

‘Ny wrug chy sans dysacra! · Goos a dhen ny dhenewys!


I’m gallos — gal ov! — ny sev · an Pentern unn poynt plêsya.

My a’n sconyas scav dre rèv · kyn ros y ordrys dhymmo.

Ny dravalys bys i’n drev · Ny bregowthys edrega.

Servont servabyl ny veuv· Fy dhymm fia dhyworto!’


'Coler nev ow conery · — truan trogh on! — mars eus main,’

medh an marners, ‘dyserry · res yw sorr Duw dhyworthyn.’

Acordyas an company · — towl dâ den — dhe dêwlel prenn.

Dros an profus anfusy · — berr an cala — wàr y bynn.


Y whre — tros brâs — tys ha tas · morfros godros a bùb tu.

Kynvan keynvor, cryhys fâss · kelys veu dre dewder lewgh.

Pols wàr dop an pâlsdowr glas · pols ow mones mes a vu

an scath muscok a lescas · inter tonn hag ebron dhu.


Yth esa mordonnow men · — cris crîben — ow reverthy,

usyon in dann wylan-nen · glânewon wynn an weylgy.

Aberth y’n berwy dyben · ha’y vin ow mennas mercy

y whrussons Jônas injyn · — chêson dysês — dehesy.


Confortyas fortyn ahas · Jônas an Tas dre byteth,

bys omma tromm a sompnas · morvil borr — tro tregereth.

Lawethan in bàn ’neuvyas · Y neyjas bys in bejeth

an islonk hag a’n loncas · in briansen aberveth.


Bysy Duw ev a bysys · — y laha kyns y’n nahas,

‘A Dhuw, clêw vy, my a’th pÿs! · Drogwas kyn fiys dha fâss,

mos ùnwordhy dyworthys · namoy ny wrama whelas,’

prest an profus carharys · i’n pysk y paderewas.


An meurvest a festynas · an mordardh ow marhogeth,

fos a hyly a falsas · Y teuth mes dhe’n tewas medh,

ganowagen egoras · ha têwlel — trêthor aneth —

yn salow sellys Jônas · heb trebuchya wàr an treth.


Duw a wrug creatya dor · whylas, milas, nywl ha nev,

awan, mor, lynn, lonn ha loor · rann yns oll a’y wrians ev.

Mos dyworthys my a wor · na yll den, Creador crev.

Kynth yllyf in downder mor · mir! dyragof ty a sev.


Ny vÿdh ger Duw denehys · ordnans sans yw sowena.

Dre wander pàn o gwandrys · yn wondrys, dros Duw Jôna

dres perlwely peryllys·  heb drog-gis dhe edrega.

Dhyn, mar pedhyn repentys · grauntys vÿdh grâss in plenta.


Y whre dhe’n Arluth ordrys · Noy dynam pùb tamm ha parth.

In dann liv pan veu ledhys · carow, gavar, tarow, margh,

gans fâss an Tas faverys · dyghtyas Noy ha’y deylu argh —

ot! mêny eth mentênys · ow marhogeth an mordardh.


Pobel Israel o behys· gans Farô fâls, fell an sarf.

Moyses dres mor desehys· adreus a’s lêdyas warbarth.

An jaudyn ha’y jarettys· — delyfrans aga dybarth —

a veu barthusek budhys· ow marhogeth an mordardh.


Deuth Jesu dh’y dhyscyplys · i’ga scath orth an dëdhtardh

wàr an kerlynn ow kerdhes · —aga mêster ass o marth!

Sen Peder namna sedhys · ter ow trôsya tro ha’n porth,

dorn druth saw a’n drehevys · ow marhogeth an mordardh.


Trusys Sen Pawl prysonys · — apostyl dre spyrystardh —

trumach treth. Y feu whethys · whyflynwyns hag awelhardh, 

Dre Dhuw bedhyn bew selwys · mâtys wheg!’ yn medh dre wharth.

Troos-saw tirsons wàr enys · ow marhogeth an mordardh.


Peran tas-sans y tevys · in Iwerdhon, tir towargh.

Y feu gans felon fêsys .· Wàr vrow melyn — menalargh

— tro ha’n howldrevel drîvys · y passyas dhe Peran-porth,

towan morvran meurgerys · ow marhogeth an mordardh.


Moras Meryasek melys · bys in Cambron, cromm an arth,

pàn veu tremen trelûbys · — gwyls an gwyns — cryhylly carth.

An dremas dowr amuvys · leun a levnas — gwastas garth —

rag an felshyp fortynnys · ow marhogeth an mordardh.


Dell dhienkys y denkys · in tenn tonnow Jônas hardh,

ny, tus crysyk cristonys · châcyn Satnas cas in kerdh,

Crist, may hyllyn hedhes dhis · dres basla bys i’n lowarth —

jarn peravy — paradîs · ow marhogeth an mordardh.


Nôten

falsa: gwra chaunjya dhe 'felja'

paderewa: gwra chaunjya dhe 'pederewa'

peravy: gwra chaunjya dhe 'paravys'


GERVA

Glossary

Definitions have generally been confined to those relevant for the poem. To keep the glossary to a manageable length the listing excludes the most common words. These are best looked up in Gerlyver Kescows – A Cornish Dictionary for Conversation (Ian Jackson, Agan Tavas 2017). A draft of the Second Edition of Gerlyver Kescows is available on the Vocabulary page of skeulantavas.com. If you need grammar, by far the most helpful book is Desky Kernowek (Nicholas Williams, Evertype 2012). Bear in mind that a lot of the vocabulary and grammar is poetical.

a bùb tu phr on every side

adreu·s adv across

agen stomach (of animal)

ahas adj cruel, dreadful

amaya dismay

amuvya agitate

aneth adj marvellous, incredible

anfusy calamity

apostyl apostle

arth high place

atla m atlion scoundrel, rogue

avoydya avoid

basla shallow water

beha burden

berwy boil

borr adj fat

braggya brag, threaten

brow f browyow mill, quern

carhara imprison

carth m carthyon tow, caulking

cas adj detestable

charet m charettys chariot

coler rage

company company, crew

conery rage

creador creator

crîben f crîbednow crest

cris speed, vigour

cristonya christen

cryhy wrinkle

cryhylly jolt, rattle

crysyk adj believing

cudhyjyk adj penitent

dëdhtardh daybreak

delyfrans delivery

denaha deny Pret denahys or denehys

dre rèv phr at a venture

dremas saint, good man

drogwas m drogwesyon scoundrel

dyben adj endless

dynas m dynasow walled city

dysacra desecrate

dyscas verb = descas

dysclôsya disclose, divulge

dysdainya disdain, despise

dyserry placate

dysês disease, malady

dyson adv forthwith

edrega = edrek

enkenel m enkenedhlow monster

enos adv there

entent intent

Farô name Pharoah

fell adj cruel, fierce

felon m felons felon

felshyp crew

festyna = fystena

fêsya drive away

fortyn fortune

fortynnys adj fortunate

fy interj fie, shame

gal m galow villain

galargânf galarganow ‖ lament

garth m gardhow yard

golohas worship

gorth adj stubborn

grysyl adj horrible

gu woe

gwergh adj innocent, virgin

gweylgy ocean

gwrians creation

hardh bark, yelp

howldrevel sunrise, east

hyly brine

islonk abyss

Israel name Israel

Iwerdhon name Ireland

jaudyn m jaudyns rascal

Jôna / Jônas name Jonah

Joppa name Joppa (modern Jaffa)

keynvor ocean, main

kynvan m & f lamentation

Lawethan name Leviathan

lewgh sea mist

lodn m lodnow steer, bullock

medh adj soft

medh verb = yn medh

melyn f melynyow mill

melys adj sweet

mennas = mynnas (here unusually with ordinary noun as object)

mercy mercy

mora put to sea

morva shore

morvran f morvryny cormorant

Moyses name Moses

neuvya swim

Noy name Noah

Nyneve name Nineveh (leading city of Assyria)

ordnans ordnance

ordyr m ordrys order

paravys pleasures

pederewa say one’s prayers

pentern m penternow chief ruler

penys penance, fasting

pregowth m/v = pregoth

pysy = pesy

rebukya rebuke

reverthy submerge, overwhelm

rosella whirl

salla salt, cure

Satnas name Satan

Sen Pawl name St Paul

Sen Peder name St Peter

servabyl adj dutiful, conscientious

sompna summon

soweth interj alas

stras m strâsow bottom of ship, hold

Tarshysh name Tarsus

ter adj eager, urgent

terros m terryjy catastrophe, perdition

tewder thickness, density

têwlel prenn phr draw lots

tias m tiesy sworn witness

towargh col towarhen peat

travalya make one’s way

tregereth compassion

trelûba churn up

tremen m tremenyow passing

trespassya trespass, sin

trêthor m trêthoryon ferryman

trev = tre (town)

tromm adj sudden

trôsya plod

trumach sea crossing

trusy dawdle over

tys ha tas phr to and fro

ùnwordhy adj unworthy

usyon pl chaff

vertu m vertus virtue, power

vylen villain

vynsens verb =  vensens

whyflyn adj blustering

wondrys adj wonderful