PRESENT AFFIRMATIVE TO PRETERITE AFFIRMATIVE

 

Convert the present forms into preterite forms (with auxiliary gwil; prefer anjy for ‘they’) and translate.

Example:      Yma hy ow qwary i’n lowarth.

Hy a wrug gwary i’n lowarth. She played in the garden.

 

1.       Yth eson ny ow côwsel Kernowek.

2.       Ymowns y ow rêvya i’n scath.

3.       Yth esta ow sevel i’n glaw.

4.       Yth esof vy ow marhogeth wàr an treth.

5.       Yma hy ow mos dhe’n vedhegva.

6.       Yth esta ow tauncya yn tâ.

7.       Ymowns y ow mordardha wàr an dodn vrâs-na.

8.       Yth eson ny ow sewya an ensampel-ma.

9.       Yma ev ow ton fardellyk cresygow.

10.     Yma hy ow qwary gwëdhpoll i’n clùb.

 

KEY TO DRILL 44

1.       Ny a wrug côwsel Kernowek. We spoke Cornish.

2.       Anjy a wrug rêvya i’n scath. They rowed the boat.

3.       Ty a wrug sevel i’n glaw. You stood in the rain.

4.       My a wrug marhogeth wàr an treth. I rode on the beach.

5.       Hy a wrug mos dhe’n vedhegva. She went to the surgery.

6.       Ty a wrug dauncya yn tâ. You danced well.

7.       Anjy a wrug mordardha wàr an dodn vrâs-na. They surfed that big wave.

8.       Ny a wrug sewya an ensampel-ma. We followed this example.

9.       Ev a wrug don fardellyk cresygow. He carried a packet of crisps.

10.     Hy a wrug gwary gwëdhpoll i’n clùb. She played chess in the club.