PRESENT AFFIRMATIVE TO PRETERITE AFFIRMATIVE

 

Convert the present forms into preterite forms (with auxiliary gwil; prefer anjy for ‘they’) and translate.

Example:      Yma hy ow qwary i’n lowarth.

Hy a wrug gwary i’n lowarth. She played in the garden.

 

1.       Yth esta ow pôtya yn crev.

2.       Yth esof vy ow qwary pel droos.

3.       Yma ev ow sensy an sagh.

4.       Yth eson ny ow sevel orth wherthyn.

5.       Ymowns y ow tebry selsyk.

6.       Yth esta ow scrifa yn teg.

7.       Yth esowgh why ow neyja i’n mor pùb dëdh.

8.       Yth eson ny ow megy adrëv an crow.

9.       Yma ev ow redya lyver brav.

10.     Yma an wedhen ow codha.

 

KEY TO DRILL 47

1.       Ty a wrug pôtya yn crev. You kicked hard.

2.       My a wrug gwary pel droos. I played football.

3.       Ev a wrug sensy an sagh. He held the bag.

4.       Ny a wrug sevel orth wherthyn. We refrained from laughing.

5.       Anjy a wrug debry selsyk. They ate sausages.

6.       Ty a wrusta scrifa yn teg. You wrote nicely.

7.       Why a wrug neyja i’n mor pùb dëdh. You swam in the sea every day.

8.       Ny a wrug megy adrëv an crow. We smoked behind the shed.

9.       Ev a wrug redya lyver brav. He read a great book.

10.     An wedhen a wrug codha. The tree fell.