PRESENT INTERROGATIVE TO PRETERITE INTERROGATIVE

 

Convert the present forms into preterite forms (with auxiliary gwil) and translate.

Example:      Usy hy ow qwary i’n lowarth?

A wrug hy gwary i’n lowarth? Did she play in the garden?

 

1.       Esta ow pôtya yn crev?

2.       Esof vy ow qwary pel droos?

3.       Usy ev ow sensy an sagh?

4.       Eson ny ow sevel orth wherthyn?

5.       Usons y ow tebry selsyk?

6.       Esta ow scrifa yn teg?

7.       Esowgh why ow neyja i’n mor pùb dëdh?

8.       Eson ny ow megy adrëv an crow?

9.       Usy ev ow redya lyver brav?

10.     Usy an wedhen ow codha?

 

KEY TO DRILL 48

1.       A wrusta pôtya yn crev. Did you kick hard?

2.       A wrug vy gwary pel droos? Did I play football?

3.       A wrug ev sensy an sagh? Did he hold the bag?

4.       A wrussyn ny sevel orth wherthyn? Did we refrain from laughing?

5.       A wrussons y debry selsyk? Did they eat sausages?

6.       A wrusta scrifa yn teg? Did you write nicely?

7.       A wrussowgh why neyja i’n mor pùb dëdh? Did you swim in the sea every day?

8.       A wrussyn ny megy adrëv an crow? Did we smoke behind the shed?

9.       A wrug ev redya lyver brav? Did he read a great book?

10.     A wrug an wedhen codha? Did the tree fall?