Peneglos Trûrû, 2007

Edward Webb a Gernow, UK, CC BY-SA 2.0 

creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

dre Wikimedia Commons


RAGLAVAR

© 2016 Nicholas Williams

Rag goslowes orth Professour Williams ow redya an raglavar-ma wàr lînen, ewgh dhe Clôwes / Nicholas Williams / (50) Servys Naw Redyans.

Radn dhyhepcor a’n Nadelyk yw an servys a Naw Redyans hag a Ganow gorrys wàr an air gans Corforeth Bretednek an Darlesans (an ‘BBC’) nos Nadelyk dhyworth chapel Coljy an Mytern in Kergraunt. Y feu an servys darlesys gans an Corforeth rag an kensa prÿs i’n vledhen mil naw cans êtek, mis ha hanter warlergh dyweth Kensa Gwerryans an Bÿs. In bledhydnyow deg warn ugans an gansvledhen dhewetha an BBC a dhalathas darlesa an servys dres oll an bÿs hag ymowns y ow gwil indella kenyver bledhen alena in rag. An darlesansow a dhuryas dres oll Secùnd Gwerryans an Bÿs saw ny veu hanow an coljy campollys, ma na alla an Jermans godhvos pleth esa an chapel ha meur a bobel ino. I’gan dedhyow ny y fÿdh an servys clôwys gans lies mylyon a bobel in lies pow. Kyn whrug an mûsyk chaunjya nebes dres an bledhydnyow, yma an lessons in mes a’n Beybel Sans ow remainya kepar dell vowns i’n dallath: redyansow in mes a lyver Jenesys ow tùchya coodh mab den, redyansow in mes a’n profet Esay adro dhe’n Savyour usy ow tos, hag ena an whedhel a enesygeth Jesus Crist in mes a’n awaylow. Yma an servys ow tewedha gans an redyans in mes a awayl Sen Jowan: I’n dallath yth o an Ger hag yth esa an Ger gans Duw. Ny veu an servys desmygys rag Chapel Coljy an Mytern in Kergraunt, bytegyns. An servys a dhalathas kyns oll in Trûrû, Kernow, i’n vledhen mil eth cans seyth deg eth. Tybyans o an servys a kensa epscop Trûrû, Edward Benson, rag yth esa ev ow whelas gwil servysyow an eglos Anglycan moy dynyak dhe’n bobel. Rag an towl-na ev a wrug benthygya furvel an Methodystyon: redyans mes a’n scryptour pò pejadow, ena hympna, redyans aral pò pejadow, ena hympna, h.e. Y fedha leverys i’n dedhyow avarr fatell veu an servys desmygys rag sensy an dus in mes a’n taverns nos Nadelyk, whedhel nag eus gwiryoneth vëth ino. Dell wharva, an kensa servys a veu sensys in byldyans servadow a bredn, rag i’n prÿs-na nyns o derevys whath Peneglos Trûrû. I’n vledhen mil eth cans eth deg try epscop Benson a veu gwrës arghepscop Kergynt pò ‘Canterbury’ ha’n servys a naw redyans a spredyas alês, dhe Goljy an Mytern in Kergraunt, heb mar, ha dhe lies tyller aral. Yth yw servys Benson ûsys in meur a eglosyow i’n enesow-ma hag abell. Mar tewgh why ha clôwes radn a’n servys hevleny wàr an radyo, perthowgh cov fatell veu an servys-na kenys rag an kensa prÿs moy ès udn cans ha deg warn ugans bledhen alebma in Kernow.


Awot an naw redyans kemerys in mes a’n Beybel Sans.

© 2011 Nicholas Williams

1          Jenesys 3: 8-19

Hag y a glôwas lev an Arlùth Duw ow kerdhes i’n lowarth in yêynder an jëdh; hag Adam ha’y wreg êth dhe gudha dhyworth an Arlùth Duw in mesk an gwëdh a’n lowarth. Ha’n Arlùth Duw a grias dhe Adam, hag a leverys dhodho, “Pleth esta?” Hag ev a leverys, “Me a glôwas dha lev i’n lowarth; ha me a veu own, rag yth esoma yn noth, ha me êth dhe gudha. Hag ev a gowsas, “Pyw a wrug leverel dhis fatell esta yn noth? A wrusta debry dhyworth a’n wedhen a wrug avy leverel dhis na wresta debry?” Ha’n den a gowsas, “An venyn a wrusta ry dhybm, hy a ros dhybm dhyworth an wedhen, ha me a wrug debry.” Ha’n Arlùth Duw a gowsas dhe’n venyn, “Pandr’yw hebma eus gwrës genes?” Ha’n venyn a worthebys, “An hager-brëv a dùllas vy, ha me a wrug debry.” Ha’n Arlùth Duw a leverys dhe’n hager-brëv, “Drefen te dhe wul hebma, yth os jy molethys dres oll an chattel ha dres kenyver best a’n gwel: wàr dha dorr te a wra mos oll dedhyow dha vêwnans. Ha me a vydn gorra sorr inter te ha’n venyn, hag inter dha has jy ha’y has hy. Ev a wra brêwy dha bedn, ha te a wra brêwy y wewen.” Dhe’n venyn ev a gowsas, “Me a vydn meur cressya dha dhuwhan i’th omdhon; in duwhan te a wra don flehes: ha dha dhesîr a wra bos dhe’th gour, hag ev a wra dha rêwlya.” Ha dhe Adam ev a gowsas, “Drefen te dhe goslowes dhe dalla dha wreg, hag a wrug debry dhyworth an wedhen, a wrug avy leverel dhis, ‘Te ny wres debry anedhy,’ cùrsys yw an nor raga dha gerensa; gans duwhan te a wra debry anodho oll dedhyow dha vêwnans. Spern hag ascal a wra ev dry in rag dhis: ha te a wra debry a’n losow a’n gwel. I’n whës a’th fâss te a dheber dha vara, bys may tyffy arta ha trailya dhe dhor ha pry, rag a hedna te a veu formys ha gwrës i’n dallath, rag a dhor ha doust yth os, ha dhe dhor ha doust arta te â.”

2          Jenesys 22: 15-18

Hag el an Arlùth a elwys Abraham an secùnd prës, ha leverel dhodho, “Ren ow bêwnans ow honen me a dos,” yn medh an Arlùth, “drefen te dhe wul hebma ha drefen na wrusta sparya dha vab, dha udn vab, in gwir me a vydn dha venega, ha moghhe dha issyw may hallens y bos kepar ha sterednow an nev ha tewas an treth. Ha’th issyw a wra cafos yet aga eskerens. In dha has dhejy oll an nacyons a’n bës a vëdh benegys, awos te dhe woslowes orth ow lev.”

3          Esay 9: 2, 6-7

An bobel esa ow kerdhes in tewolgow re welas golow brâs; an re-na esa tregys in pow a dewolgow down, golow re spladnas ortans. Ragon ny re beu genys flogh, dhyn ny mab yw rës; ha’n governans a vëdh wàr yw dhywscoth, ha’y hanow a vëdh gelwys Consler Marthys, Duw Galosek, Tas Eternal, an Pensevyk a Gres. A’n encressyans a’y rêwl hag a gres ny vëdh dyweth vëth wàr dron Davyth, ha wàr y wlascor, dh’y fastya ha dh’y gwetha dre wirvreus ha dre ewnhenseth alebma rag bys venary. Dywysycter an Arlùth a luyow a wra colenwel hebma.

4          Esay 11: 1-3a, 4a, 6-9

Skyllen a dheu in mes a stock Jesse, ha branch dhyworth y wredhyow a wra don frût. Ha Spyrys an Arlùth a wra powes warnodho, an Spyrys a furneth hag a gonvedhes, an Spyrys a gùssul hag a allos, an Spyrys a skentoleth hag a own an Arlùth. Ha’y dhelît a vëdh in own an Arlùth. Saw ev a wra jùjya an vohosogyon dre ewnhanseth, hag ervira dre wirvreus rag an re uvel i’n bës. An bleydh a vëdh tregys gans an ôn, ha’n lewpart a wra growedha gans an avar yonk, an leugh ha’n lion ha’n leugh peskys warbarth; ha flogh bian a wra aga hùmbrank. An vuwgh ha’n ors a wra pory; ha’ga re yonk a wra growedha warbarth; ha’n lion a dheber cala kepar ha’n ojyon. Baby a wra gwary a-ugh toll an nader, ha’n flogh bian a wra settya y dhorn wàr neyth an serpont. Ny wrowns y gwana na ladha in oll ow meneth sans; rag an norvës a vëdh mar leun a’n godhvos a’n Arlùth dell usy an dowrow ow cudha an mor.

5          Lûk 1: 26-35, 38

I’n wheffes mis y feu Gabriel el danvenys dhyworth Duw dhe cyta a Alyle henwys Nazare, dhe vaghteth o ambosys dhe wour henwys Josef, a jy Davyth, ha Maria o hanow an vaghteth. Hag ev a entras bys dhedhy ha leverel, “Hail dhis, te voren faverys brâs! Yma an Arlùth genes.” Hy a veu amays fest orth an geryow-ma, ha govyn orty hy honen pana vaner a vednath a veu hedna. Saw an el a leverys dhedhy, “Na gebmer own, Maria, rag te re gafas favour in golok Duw. Hag awot, omdhon a wreth i’th vrës ha denethy mab ha’y elwel Jesu. Den brâs a vëdh, ha Mab an Duw Uhella a’n gelwyr, ha’n Arlùth Duw a vydn ry dhodho tron y das Davyth. Ev a vëdh rainys in chy Jacob bys vycken, ha’y wlascor a wra durya rag nefra heb dyweth.” Saw Maia a leverys dhe’n el, “Fatell yll hedna bos, abàn oma gwerhes?” An el a worthebys ha leverel dhedhy, “An Spyrys Sans a wra skydnya warnas, hag y fëdh gallos an Duw Uhella in goskes a-uhos; rag hedna, an flogh a wrêta denethy a vëdh henwys sans ha’n Mab a Dhuw.” Maria a leverys, “Awotta vy, kêthes an Arlùth. Re bo an dra genef warlergh dha eryow.” Ha’n el a dhybarthas dhyworty.

6          Lûk 2: 1, 3-7

Y wharva i’n dedhyow-na, ordenans dhe dhos adro dhyworth Cesar Augùstùs, y talvia dhe oll an bës bos recknys. Ha pùb huny i’n bës a dravalyas dhe vos nyverys, kenyver onen dh’y dre y honen. Ha Josef êth in bàn inwedh dhia Alyle dhyworth Nazare bys in Jûdy, ha dhe cyta Davyth, o gelwys Bethlem, awos ev dhe vos a deylu hag a lynaja Davyth, may halla va bos nyverys gans Maria y wreg ambosys, ha gans flogh o hy. Y wharva pàn esens y i’n tyller-na, may teuth prës hy golovas. Hy a wrug denethy hy kensa mab, ha hy a’n mailyas in lystednow hag a’n settyas in presep in stâbel, dre rêson nag esa tyller ragthans i’n gwesty.

7          Lûk 2: 8-16

Yth esa bugeleth i’n keth pow-na hag y i’n gwel ow qwetha aga flockys i’n nos. El an Arlùth a dhysqwedhas dhedhans ha glory an Arlùth a wrug dywy oll adro, hag own brâs a’s teva. Ha’n el a leverys dhedhans, “Na berthowgh own; rag merowgh, yth esof ow try dhywgh messach a lowena vrâs rag oll an bobek; rag hedhyw re beu genys dhywgh in cyta Davyth Sylwyas, hèn yw an Arlùth Crist. Ha helma a vëdh sin ragowgh: why a gav an flogh bian mailys fast gans lysten, hag ev a’y wroweth in presep. Ha dystowgh y feu gwelys warbarth gans an el nyver brâs a lu nev ow praisya Duw, hag ow leverel, “Glory dhe Dhuw avàn, ha wàr an norvës cres dhe’n re-na usy orth y blêsya!” Pàn wrug an eleth dyberth dhywortans bys in nev, an vugeleth a leverys an eyl dh’y gela, “Deun ny bys in Bethlem, may hallen gweles an wharvedhyans-ma, re wrug an Arlùth declarya dhyn.” Y êth dy gans toth brâs, ha cafos Maria ha Josef ha’n flogh a’y wroweth i’n presep.

8          Mathew 2: 1-12

Lebmyn, pàn veu Jesu genys in Bethlem a Jûdy in dedhyow Erod an mytern, y teuth tus fur dhyworth an Ÿst dhe Jerùsalem ow leverel, “Ple ma ev yw genys mytern an Yêdhewon? Rag yma gwelys genen ny y steren i’n Ÿst, hag yth on ny devedhys dhe wordhya dhodho.” Pàn wrug Erod an mytern clôwes hebma, ev a veu troblys, hag oll Jerùsalem ganso ev. Ha pàn wrug ev cùntell oll uhel prontoryon ha scîbys an bobel warbarth, ev a wovydnas ortans ple fedha Crist genys. Hag y a leverys dhodho, “In Bethlem a Jûdy, rag indelma yth ywa screfys gans an profet: ‘Ha te, Bethlem, in pow Jûdy, nyns os an biadnha in mesk myterneth Jûdy, rag mes ahanas y whra dos mytern a vydn bugelya ow fobel Israel.’” Nena Erod, pàn wrug ev yn pryveth cria an dus fur adenewen, ev a wovydnas ortans sur pana dermyn a wrug an steren dysqwedhes. Hag ev a’s danvonas dhe Bethlem ha leverel dhedhans, “Gwrewgh whelas sur an flogh yonk, ha pàn wrewgh why y gafos, drewgh ger dhybm arta, may hallen vy mos ha gordhya dhodho inwedh.” Pàn wrussons y clôwes an mytern, y êth in kerdh, ha’n steren a wrussons y gweles i’n Ÿst êth dhyragthans, erna wrug hy dos ha sevel dres an le mayth esa an flogh. Pàn wrussons y gweles an steren, y fowns lowen gans meur a lowender. Ha pàn vowns y devedhys i’n chy, y a welas an flogh yonk gans Maria y dhama, hag y a godhas dhe’n dor ha gordhya dhodho. Ha pàn wrussons y egery aga thresour, y a ros dhodho owr ha frankincens ha myrr. Hag y a veu gwarnys gans Duw hag y ow cùsca, na wrellons y dos ogas dhe Erod, hag y êth in kerdh dh’aga fow aga honen fordh aral.

9          Jowan 1: 1-14

I’n dalathfos yth esa an Ger, hag yth esa an Ger gans Duw, ha Duw o an Ger. Yth esa an keth i’n dalathfos gans Duw. Dredho y feu formys pùptra; ha heptho ny veu formys tra vëth a vyns a veu gwrës. Ino ev yth esa an bêwnans ha’n bêwnans o golow an dus. Hag yma an golow ow tewynya i’n tewolgow, saw ny wodha an tewolgow y dhyfudhy màn. Y feu den danvenys gans Duw ha Jowan o y hanow. Ev a dheuth in dùstuny rag dùstunia a’n golow, may halla pùbonen cresy dredho ev. Nyns o va an golow-na, mès y feuva danvenys rag dùstunia anodho. Hèn o an golow gwir usy ow tewynya wàr bùbonen a dheffa aberth i’n bës. I’n bës yth esa ev ha ganso an bës o creatys, saw ny wrug an bës y aswon. Ev a dheuth dh’y dus y honen, saw ny wrussons y recêva màn. Saw dhe bùbonen a wrug y recêva, ev a ros gallos dhe vos mebyon Duw, dhe neb a wrella cresy in y hanow ev, dhe’n dus na veu genys naneyl dre woos na dre volùnjeth an kig na dre volùnjeth den, mès dre Dhuw. An ger a veu gwrës kig hag ev a dregas i’gan mesk ny, ha ny a welas y wordhyans, glory Unvab an Tas, leun a râss hag a wiryoneth.