AN KENSA GWARY I'N ORDINALIA A GERNOW


Lester Noy wàr Mownt Ararat

Simon de Myle


Origo Mundi appears here in Standard Cornish spelling (KS) for the first time. Scholars will prefer to work with the text of the manuscript itself. This version is for the general reader. There is a possibility that Michael Everson may produce a modern palaeographic edition of the play, based on a fresh reading of Bodley MS 791. We should be happy to collaborate with Evertype to establish a definitive accompanying KS text. The version given here is in any case provisional. It was first based on the edition published by Agan Tavas in Unified Cornish in 2001; this in turn was derived directly from the work of R. Morton Nance, the author of Unified Cornish. We are now re-editing the text. Caution should be exercised while influences from Unified Cornish persist. The re-edited version is based on the text of the manuscript as reproduced in the student edition published by Kesva an Taves Kernewek in 2022: this presents the manuscript text in parallel with a version in the Standard Written Form. We intend to add several notes explaining significant differences between spellings in the manuscript and those available in Standard Cornish. [Text currently re-edited as far as line 100] 

In the original the names of the characters are in Latin. Standardized Cornish names are used here to introduce each character's spoken words. The spelling 'Davyth' has been employed – also in the text itself – to conform with An Beybel Sans as translated by Nicholas Williams, Evertype 2011.

In the original the stage directions are in Latin. These are likewise translated here into Cornish.

The best English translation of Origo Mundi is by Alan M. Kent and can be found in:

Ordinalia: The Cornish Mystery Cycle - A Verse Translation, Francis Boutle Publishers 2005

The Cornish Ordinalia: a critical study is an English language commentary on the whole Ordinalia by Jane A. Bakere. This usefully discusses aspects of the drama that may easily be appreciated in English translation. But it says almost nothing about the Cornish language of the original. Apparently the author was not herself a Cornish speaker. She talks of Cornish as a "dead language of which very little remains"; and considers the "music of the verse" to be "irretrievably lost". The occurrence of straightforward lexical items such as 'certan', 'perfeth', 'spyrys' is characterized as "strong Middle English influence". The commentary was first published by the University of Wales Press in 1980. A second (revised) edition was published by Kesva an Taves Kernewek in 2009.


AN DALATHFOS

Gwersyow 1 - 148


AN TAS DUW

An Tas a nev y’m gelwyr,

Formyor pùptra a vÿdh gwrÿs.

Onen ha Try on in gwir –

an Tas ha’n Mab ha’n Spyrys;

5 ha hedhyw me a dhesîr

dre ow grath dallath an bës.

Y lavaraf – nev ha tir

bedhens formyes orth ow brÿs.


Lemmyn pàn yw nev dhyn gwrÿs

10 ha lenwys a eleth splann,

ny a vynn formya an bÿs.

Par dell on Try hag Onen –

an Tas ha’n Mab ha’n Spyrys –

pòr rial yw sur certan

15 an re-ma yw oberys,

dell vynsyn agan honen.


I’n secùnd dÿdh y fynna’

gruthyl ebron, nev henwys;

rag yth hevel dhymm bos dâ

20 i’n kensa dÿdh myns eus gwrÿs.

Bedhens ebron dres pùptra

rag cudha myns eus formyes,

rag sensy glaw awartha

dhe’n norvës may fe dyllys.


25 I’n tressa dÿdh dybarth gwrav

intra an mor ha’n tiryow

hag i'n tir gorhemynnaf

may teffo gwëdh ha losow.

Pùb gwedhen tevens a’y sav,

30 ow ton hy frût ha’y dêlyow,

ha’n losowys erbynn hâv

degens has in erberow.


I’n peswora, gwres perfeth

dhe’n bës oll golowys glân;

35 ha’ga henwyn y a vÿdh

an howl ha’n loor ha’n stergan.

My a set a-ugh an gwëdh

in cres an ebron avàn

an loor i'n nos, howl i'n jëdh,

40 may rollons y golow splann.


I’n pympes dÿdh me a vynn

may fo formyes dre ow nell

bestas, pùscas hag ëdhyn,

tir ha mor dhe golenwel;

45 rag y whervyth an termyn

dredha may fedher dhe well.

Dhedha me a worhemmyn –

encressyens ha bêwens pell.


Yma Duw omma ow skynnya dhywar an soler hag ow leverel: [Yma Lûcyfer omma ow qwary a'n nev.] 


Hedhyw yw an wheffes dÿdh

50 abàn dalethys gonys,

may rug nev, mor, tir ha gwëdh,

bestas, pùscas, golowys.

Gostyth dhymmo y a vÿdh,

kekemmys eus ina gwrës.

55 Mab den a bry yn perfeth

my a vynn y vos formyes.


Gas Duw omma dhe wul Adam, hag yma ow leverel:


Dell on ny Onen ha Try –

Tas ha Mab in Trynyta –

ny a’d wra, ty dhen, a bry

60 haval dh’agan fâss wharê.

Ny a whÿth in dha vody

sperys may hylly bêwa;

ha’n bêwnans pàn y’n kelly,

dhe’n dor ty a drail arta.


65 Adam, sav in bàn yn clor

ha trail dhe gig ha dhe woos.

Preder my dhe’th whul a dor

haval dhymm a’n penn dhe’n troos.

Myns eus i'n tir hag i'n mor,

70 warnedha kemmer gallos.

I’n bÿs-ma rag dry ascor

ty a vêw bys may fy loos.


Adam, dell ov Duw a ras,

bos gwethyas a wrauntyaf dhys.

75 Wàr Paradîs my a’th as,

saw gwra unn dra a’n govys:

wàr bùb frût, losow ha has,

a vo inhy hy tevys,

saw a’n frût ny ’fÿdh cummyas

80 yw Prenn a Skians henwys.

Mara tebryth a henna

yw henwys Prenn a Skians,

in mes alemma ty â,

hag a ’fÿdh marow-vernans.


ADAM

85 A Das, Mab ha Spyrys Sans,

gordhyans dhe’th corf wheg pùpprÿs!

Ow formya teg ha dyblans

ty re’m grug pòr haval dhis.

Rag governya ow bêwnans

90 yma lowr orth bodh ow brÿs.

Pòr leun yma dhymm ow whans

[y’m be]* cowethes ordnys.

* Dornscrif: a'n ven


Y a wra mos dhe'n paradîs.


AN TAS DUW

Nyns yw dâ yn pòr certan

bones unn den y honen

95 heb coweth py cowethes.

Kê, groweth wàr an dor glân

ha cùsk. Bÿth na sav in bàn

erna fo cowethes gwrës.


Hag Adam a wra cùsca. Yma Duw omma ow cul Eva, hag ev a wra hy dry dhe Adam, hag Adam a wra hy degemeres inter y dhêwla. Hag yma Duw ow leverel:


Scon a onen a’th asow

100 my a wra dhyso parow

pùb eur oll rag dha weres.

Adam, ottensy omma.

Ry hanow dhedhy hy gwra

dhe’th par rag hy hemeres.


EVA

105 Arlùth Duw a’n nev an Tas,

kepar dell os leun a ras

venytha gordhyes re by,

dell wrussys meur a’m govys

orth ow formya haval dhys.

110 Unn Duw os ha Persons Try.


Eva exspectat ibidem.


ADAM

A Das, ty re dhros dhymmo –

ascorn a’m kig ha’m corf o –

par may fo ow howethes.

My a’s henow Vyrâgô.

115 An Tas Duw gordhyes re bo

a’s ordnas dhymm rag ow les.


Deus Pater et Adam transeunt de Paradiso.


AN TAS DUW

Adam, otta an pùscas,

ÿdhyn a’n air ha’n bestas,

kefrÿs in tir hag in mor.

120 Ro dhedha aga henwyn.

Y a dheu dhe’th worhemmyn,

saw na vegh y wàr neb cor.


ADAM

Yth hanwaf buwgh ha tarow

ha margh yw best heb parow

125 dhe vab den rag omweres;

gavar, ewygas, carow,

davas, wàr verr lavarow

hy hanow dâ kemeres.


Lemmyn hanwaf goodh ha yar

130 a sensaf ÿdhyn heb par

dhe vegyans den wàr an bÿs;

hoos, payon, colom, grugyar,

swàn, bargos, bryny ha’n er

moy dredhof a vÿdh henwys.

135 Y rov henwyn dhe’n pùscas,

porpùs, sowmans, sylias:

oll dhymm gostyth y a vÿdh:

lenesow ha barvusy.

Pysk ragof ny wra scusy

140 mar cordhyaf Duw yn perfeth.


AN TAS DUW

Rag bones oll teg ha dâ

in wheddyth myns yw formyes,

aga sona ny a wra

may fe seythves dëdh henwys.

145 Hèn yw dëdh a bowesva

dhe bùb den a vo selwys.

In dysqwedhyans a henna

ny a bowes desempys.


Tunc iet Deus Pater ad celum.


AN TEMPTACYON

Gwersyow 149 – 350


Et postea diabolus tanquam serpens loquitur ad Evam in Arbore Scientie et dicit male ad Evam. 


SERPONT (DYOWL)

Eva, prag na dhêta nes

150 rag cows orthyf ha talkya?

Unn dra a wòn, a’n gothfes,

a wrussa dha dhydhana;

bys vynytha y wharthes

rag joy ha rag lowena;

155 kepar i’n bÿs ha duwes

dhe’n nev gwrusses eskyna.


EVA

Pandra yll henna bones?

Lavar dhymmo vy wharê.


DYOWL

Eva, ny allaf medhes

160 rag own ty dhe’m cùhudha.


EVA

Drefen ow bones benyn

ty a yll dhymm derivas.

Awos tra vÿth ny wrussen

venytha dha gùhudhas.


DYOWL

165 A’n nev my a dheuth in nans,

Eva wheg, gwelha dha jer:

frût a’n Wedhen a Skians

debry bÿth na borth danjer.


EVA

Fystyn alemma dewhans!

170 Orthyf na gows namoy ger.

A’y frût debry ny’m beus whans,

dres dyfen ow Arlùth ker.


DYOWL

A venyn, ass os gocky

na gresyth dhe’m lavarow!

175 A tebres, ty ha’th wour ty,

a’n wedhen ha’y avallow,

y fiewgh yn surredy

i’n eur-na avell dewow.

Eva, deus nes, kemmer y,

180 rag dhis ny lavaraf gow.


EVA

Neb a’m gwrug vy ha’m gour vy

ev a wrug agan dyfen

aval na wrelhen debry

na mos ogas dhe’n wedhen.


DYOWL

185 My a wor prag o ganso:

rag hy bos gwedhen a ras.

A’y frût hy neb a dheppro

a wothfyth cùssul an Tas.

Tra ny vÿdh i’n pow adro

190 na wothfo dhe dherivas.

Meur a foly yw dhodho

an keth frût-na mara’n gas.


EVA

Amay’s ov ow predery

pandra allaf dhe wruthyl

195 an aval orth y derry,

rag own genes bones gil.


DYOWL

Torr e in ow feryl vy,

heb hockya, fast have ydo,

hag inwedh gwra dhe’th wour ty

200 may teppro ev anodho.


EVA

Stôp an wedhen tro ha’n dor

may hyllyf aga hedhes.


DYOWL

My a wra, saw deus yn clor.

Torr e ha kê dhe gerdhes.


Demon recedet et ambulat in platea. Adam iet ad Paradisum. Tunc Eva accipiet pomum et deferet ad Adam et dicit Eva.


EVA

205 Adam, istyn dhymm dha dhorn:

tàn henna dhyworthyf vy.

Dyson heb wetha dha gorn

desempys gwra y dhebry.


ADAM

Lavar dhymmo, ty venyn,

210 an frût ple whrussys terry,

mara pe a’n keth ehen

o dyfennys orthyn ny?


EVA

My pàn esen ow qwandra,

clêwys a’n eyl tenewen

215 unn el ow tallath cana

a-ughof wàr an wedhen.

Ev a wrug ow hùssulya

frût anedhy mar torren

moy ès Duw ny a via,

220 bys venytha na sorren.


ADAM

Â! Owt warnas, drog-venyn,

orto pàn wrussys cola!

Rag ev o tebel-edhen

neb a glêwsys ow cana,

225 hag a’n doro dhe anken

ma’s ny a wra omdenna.

Prederys pùb a’y worfen

fatell allo gorfenna.


EVA

Taw, an el a bregêwthy

230 a’n wedhen hag a’y vertu:

a’y frût a wrello debry

y fedha kepar ha Duw.


ADAM

Dhyso ny vynnaf cresy,

na dhe’th fekyl-lavarow.

235 Pesyn mar fen servysy

dh’agan Arlùth heb parow.

Rag neb a’n gwrug ny a bry

a ros dhyn dyfenadow,

frût na wrelhen dhe dhebry

240 a’n wedhen, heb faladow.


EVA

Abàn na vynta cresy,

ty a gell ow herensa.

Vynytha hedre vêwy

omma ny’m gwelyth arta.


ADAM

245 Eva, kyns dell vy serrys,

my a wra oll dell vynhy.

Dro va dhymmo desempys,

ha my a wra y dhebry.


Et tunc comedit ex poma et videt se nudum et dicit gemitu.


Ogh, tru tru, my re behas,

250 ha re dorras an dyfen.

A debel-venyn heb ras,

ty re’m tùllas sur heb ken.

Agan corfow noth gallas.

Gans del agan cudha gwren.

255 Y whòn dhe wir, Duw an Tas

re sorras dre weyth benyn.


Adam abscondit se in Paradiso. Tunc veniet Deus Pater ad Adam et dicit ei in Paradiso: Cherubyn descendat cum eo.


AN TAS DUW

Adam, Adam, pandra wreth?

Prag na dheth dhe’m wolcùmma?


ADAM

Drefen ow bos noth, heb qweth,

260 ragos yth êth dhe gudha.


AN TAS DUW

Pyw a dhysqwedhas dhyso

dha vos noth, corf, troos ha bregh,

lemen an frût, grâss na’th fo

mones dh’y dhebry heb pegh?


ADAM

265 Dhymmo vy why a ros gwreg.

Honna yw oll dhe vlâmya,

a dorras an aval teg

hag a’n dug dhymm dhe dastya.


AN TAS DUW

Abàn golsta orty hy

270 ha gruthyl dres ow dyfen,

mylega a wrav defry

an nor i’th wythres hogen:

i’th whës, lavur dhe dhebry

ty a wra bys i’th worfen,

275 spern ha spedhes ow tevy

hedre vy may fo anken.


Loquitur ad Evam.


Eva, prag y whrusta sy

tùlla dha brias heb ken,

an aval orth y derry

280 wosa my dhys dh’y dhyfen?

Ty re gammwrug iredy

ha re’n dros dhe veur anken

pàn wrussys dhodho debry

ha tastya frût an wedhen.


Hic demo sit presens.


EVA

285 A Das cuv i’th wolowys,

an sarf re wrug ow thùlla.

Dh’y fâlsury y cresys.

Pythneth re wrug ow shyndya.

Mara’n deppra, leverys,

290 kepar ha Duw y fedha.

Mar pe drog a oberys,

trogh hyhy gans dha gledha.


AN TAS DUW

Rag ty dhe gola orty

ha tùlla dha brias len,

295 nefra gostyth dh’y gour ty

my a orden bos benyn,

may foghhaho hy heudh hy

dre wul ow gorhemmyn trogh,

na heb meur lavur defry

300 benytha ny’s tevyth flogh.


Loquitur ad serpentum.


Ty dyowl, gwra ow gortheby.

Prag y’s tùllsta sy heb ken

orth hy themptya dhe derry

an frût erbynn ow dyfen?


DYOWL

305 My a lever dhys an câss:

rag bos dhedha joy mar vrâs

ha my pùb eur ow lesky.

Rag henna my a’s temptyas

dhe beha, may fe elhas

310 aga hân kepar ha my.


AN TAS DUW

Ytho, bedhyth mylegys

pòr wir dres oll an bestas

a gertho wàr an norvÿs,

ha nefra y fÿdh avy 

315 intra dha lynnyath dhejy

ha lynnyath benyn pùpprÿs.


Loquitur ad Adam et Evam. Demon transit domum.


Omma ny wrewgh why triga.

Ewgh in mes adhesempys.

Why a gell ow lowena

320 a rys dhywgh in Paradîs.

Ny dal dhys cavanscusa

dre dha wreg y vos terrys.

Rag orty ty dhe gola,

mil vab mamm a vÿdh dampnys.


ADAM

325 A Das Duw i’th wolowys,

graunt dhe’th wythres, my a’th pÿs,

neppÿth a’n Oyl a Vercy.


AN TAS DUW

Adam, in dyweth an bÿs

my a wraunt Oyl Mercy dhis

330 ha dhe Eva dha wrê’ty.


Et tunc Deus ascendit ad celum et dicit ad Cherubyn.


Cherùbyn, kemmer cledha,

fystyn tro ha Paradîs.

Dew dhen a gefyth ena.

Gorr y in mes desempys.

335 Pòr vysy a vÿdh dhedha

ha dhe gemmys a vo gwrÿs.

May whrussons camdremena

sur y a vylek an prÿs.


CHERÙBYN

Dhe Baradîs scon yth av

340 rag gruthyl oll bodh dha vrÿs.

Ena tus mara cafaf,

in mes y fedhons gorrys.


Hic descendit Cherubyn.


Adam, kê in mes a’n wlas

tro ha ken pow dhe vêwa:

345 ty dha honen dhe balas,

dha wreg genes dhe nedha.

Rag why re sorras an Tas

ma’gas bÿdh leun-edrega.

Fystenowgh tro ha’n daras,

350 rag omma ny wrewgh triga.


Cherubyn restat in Paradiso. Hic Adam et Eva recedunt de Paradiso.


CAYM HAG ABEL

Gwersyow 351 - 669


ADAM

Elhas gweles an termyn

ow Arlùth pàn wrug serry;

pàn wrug dres y worhemmyn,

ow ertach gwrug dhe gelly.

355 Ny wòn vÿth pyth av lemmyn:

ny’m beus gwest, goskes na chy.

Ow holon oll dhe dymmyn

rag moreth a wra terry.


In mes a’m joy ha’m whecter

360 res yw kescar dhe derros.

Rag fowt gwest ha goscotter

namna verwyn rag anwos.

Ny wodhyn rag ponvotter

pyth en, in gwel pò in coos.

365 Ow holon gwag, dyvotter

re’m kemmer hag awel boos.


Eva, kemmer dha gygel

rag nedha dhyn ny dyllas,

ha my â gans oll ow nell

370 i’n dor dhe dhallath palas.


Et fodiet et terra clamat et iterum fodiet et clamat terra.


Meur varth a’m beus diogel

an bÿs dh’y derry na’m gas.

Rag esow galsof isel

na allaf kerdhes yn fas.

375 My a’th pÿs, Arlùth uhel,

dhe’n tir-ma a ry cummyas

ma’m gasso kyns ès merwel

ino bos dhymm dhe whilas.


Hic descendit Deus Pater.


AN TAS DUW

Adam cummyas scon a ’fÿdh

380 hës dha bal leun dhe drehy.

Dhis yth arhaf, a direth,

gas Adam dhe’th egery.


ADAM

A Sîra, Arlùth perfeth,

bohes yw henna dhyn ny.

385 Myns a dev ino, unn jëdh

my ha’m gwreg a wra debry.


AN TAS DUW

Ytho, kemmer hy dew hës

rag cafos dhis ha’th wrê’ty.


ADAM

Arlùth, hèn yw re nebes

390 mar qwren flogh vÿth denythy.


AN TAS DUW

Cafos moy dhis abàn res,

try hës dha bal kemmer y.

Adreus musur hy thry hës,

ha gwait na wra fâlsury.


ADAM

395 Arlùth cuv, oll henna glân –

try hës ow fal mar a’m be –

my ha’m gwreg ha’m flogh byhan

bysy vÿdh dhe sostena.

Mar teu moy, ny’s tevyth màn:

400 rag own y whrôns clamdera.

I’n eur-ma rag pur dhuwhan

dagrow tynn gwrav devera.


AN TAS DUW

Kê kemmer myns a vynhy,

Adam, a’n bÿs oll adro.

405 Dhyso ev a vÿdh bysy

hag ahanas a dheffo.


ADAM

A Das a nev, gromercy.

Dha gorf ker gordhyes re bo.

Eva, wàr an bÿs mêstry

410 leun-gummyas yma dhymmo.


EVA

Gwynn agan bÿs, ow frias,

bos grauntyes dhyn ny cummyas

dyworth an Tas Duw gwelha

dhe balas ha dhe wonys.

415 Gans kygel adhesempys

nedha dyllas my a wra.


AN TAS DUW

Drog yw genef gruthyl den

precyùs ha haval dhe’m fâss.

Rag cola orth unn venyn

420 glân ev re gollas an plâss

a’m leuv dhyhow a wrussen

dh’y wetha a’n jeffa grâss.

Pàn wruga dres ow dyfen

fest yn tynn ev re’m sorras.


425 Adam, a oll dha drevas

an degves rann dhymmo gas

whath in attal dha gesky;

ha gans colon dhâ, heb sorr,

gorr e dhe’n meneth Tabor

430 in gordhyans dhymm dh’y lesky.


ADAM

Arlùth, dha vodh a vÿdh gwrÿs.

Moy kyn fynnes dhe gafos,

pòr wir leskys ev a vÿdh

rag colenwel bodh dha vrÿs.

435 Nyns eus parow dhys i’n bÿs.

Leun a ras os yn perfeth.


Hic tranciet Deus Pater ad celum.


Caym hag Abel ow mebyon,

ewgh sacrifiowgh yn scon

i’n meneth dhe’n Tas a’n nev;

440 hag oll agas gwir-dhega

dhodho gwaityowgh offrynna

ha’y lesky dell erhys ev.


CAYM

A das cuv ker, my a wra.

Arlùth nev roy dhymm gul dâ

445 in pùb ober a wrylhyn.

Abel wheg, deun alemma

dhe wordhya’n Arlùth gwelha,

dell erhys agan tas dhyn.


Recedit Chaym.


ABEL

Ow broder, pòr lowenek

450 my â genes dhe’n meneth;

saw kyns ès mos, ow thas wheg,

ro dhymm dha vennath perfeth,

rag dhymm yma govenek

cafos dhe gyns tregereth.

455 Dha vanath dhymm meur a bleg,

ha banath ow mamm inwedh.


ADAM

Ow bennath prest ty a ’fÿdh

kefrÿs in nos hag in jëdh,

ha myns eus i’n bÿs re’th fo.


EVA

460 Banath dha vamm kekefrÿs

nefra dhyso my a bÿs.

Amen, indelha re bo.


ABEL

Ow banath dhywgh why kefrÿs

ow ry dhymm agas benothow.

465 A Dhuw, lemmyn gwynn ow bÿs

ow bos sonys heb whedhlow!


Tunc cum istis quatuor ritis iat ad altare, spaciando in platea; et dicit Chaym.


CAYM

Abel, py feusta mar bell?

Ny gotho dhys bones hell

ow mones dhe’n sacryfîs.


ABEL

470 Caym, ny lettys saw unn lamm

ow cafos banath ow mamm

ha banath ow thas kefrÿs.


CAYM

Re’m fay, meur a wockyneth

yw mones dhe lesky pÿth

475 a yll den orto bêwa.

Pÿth yw an gordhyans dhe Dhuw

bos leskys dhe low lusow

wàr an carygy dega?


ABEL

Caym wheg, preder a’th enef;

480 awos an Tas Duw a’n nev

gwra y worhemynadow.

Dhyn nyny tra vÿth ny rêv

abàn yw sur y vodh ev

y lesky heb faladow.


CAYM

485 Nansy, Abel, do way that.

Indelha bÿth ny vynnaf.

My re brederys gul prat

rag y wetha erbynn hâv.


ABEL

Certan gocky os ha mad.

490 Mar ny wreth dell lavaraf,

ty a ’fÿdh pur torment sad

in gwlas iffarn, dell grysaf.


Duw a ros dhyn an naw rann

rag bêwa orto certan

495 dre y leun-ras ha’y vercy;

ytho, prag na leves ev

cafos y dhega heb grêf

hag – abàn vynn – y lesky?


Hic veniet omnes in platea. Et tunc Chaym offerat partem decimarum et custodiret alteram partem decimarum; et dicit Chaym.


CAYM

Rag leverel yn pryva –

500 my ny vynnaf offrynna

oll ow dega yn certan.

A Das Duw leun a byta,

tàn recêf dhyworthyf vy

ow dega ha’m offryn glân.


Deus non recipit.


505 Hay, Duw! Mir orth ow offryn,

ha recêf dhys ow dega;

rag mar ny wreth, my a vynn

y dhon genef arta tre.


ABEL

A Das Duw, Arlùth uhel,

510 my a’th ordh gans oll ow nell

i’m colon pòr drewesy,

hag a offryn dhis wharê

warbarth oll ow gwir-dhega

in gordhyans dhis y lesky.


AN TAS DUW

515 Rag bos a Abel gwir-dhega,

ev a’n jevyth i’n dyweth

an joy na dhyfyk nefra

in ow gwlas, ha cosoleth.


CAYM

Pandra! Ny vynn Duw gul vry

520 ahanaf, na soweny

an pÿth a dhrehaf ny wra;

ha pùb eur chattel Abel

y a sowen milblek gwell?

Abel a’n pren rag henna!


ABEL

525 Ow broder wheg, deun dhe dre.

Yma unn posyjyon brâs

wàr ow holon ow codha.

Pynag vo va, ren ow thas,

an Tas a wrug ow formya

530 a’m offryn re wothfo grâss,

ha pàn wrylhyf tremena

a’n bÿs, re’m gorro dh’y wlas.


CAYM

Abel wheg oll, na wra vry,

rag pùptra oll a vÿdh dâ

535 dre weres agan Duw ny,

a nev an Arlùth gwelha.

Kê in rag, dell y’m kyrhy,

in hanow Duw awartha.

Venytha na sowynhy,

540 tàn hemma wàr an challa!


Tunc percutiet eum in capite, et morietur; et dicit Lucifer.


LÛCYFER

Belsebûk ha Satanas,

ewgh alemma pòr doth brâs,

dell y’m kyrhowgh, agas dew;

ha kerhowgh dhe dre an gwas

545 may hallo cana elhas

nefra in tewolgow tew.


SATANAS

Agan arlùth Lûcyfer,

ny a’n kergh dhys heb danjer

pòr lowenek

550 in drog-grâss dh’y das Adam,

venytha na’n jeffo tamm

a wolow teg.


Ihent ad Abel.


BELSEBÛK

Màl yw genen dha gafos,

dhe vos lemmyn dhe derros

555 ha dhe bain kepar ha ny.

Abel, ty a dreg nefra,

awos oll dha wir-dhega,

in tewolgow brâs heb joy.


SATANAS

Deun ganso dhe dre wàr not

560 dh’agan arlùth Lûcyfer:

my a gan an conternot

ha ty dyscant i’m kever.


BELSEBÛK

Hail! Syr arlùth Lûcyfer,

my re gerhas dhis dhe dre

565 mab Adam, an fâls hudor,

may hallo genen triga.


LÛCYFER

Abel, rag dha offryn ker

ty a vÿdh genen nefra;

ha dewolow heb nyver

570 pùb eur worthys ow scrynkya.


Tunc veniet Deus Pater ad terram; loquitur cum Chaym et dicit Deus Pater.


AN TAS DUW

Caym, lavar ple ma Abel

dha vroder, ow servont lel.

Prag nag usy ev genes?


CAYM

Neb ma’n ryssys dhe wetha,

575 dhyworth henna govyn e;

py eur feuv vy y wethyas?


Vox clamat.


AN TAS DUW

Otta voys mernans Abel

dha vroder prest ow kelwel

a’n dor warnaf pùb tyller.

580 Mylegys nefra re by,

hag oll an tir a bewfy

yw mylegys i’th ober.


Frût dâ bynnar re dhocko

na glasa bys gorfen bÿs.

585 Ow mollath a rov dhyso,

mollath ow eleth kefrÿs.


CAYM

Dha lev, Arlùth, a glêwaf,

saw dha fâss my ny welaf

sur er ow gu.

590 Elhas, my a wor henna,

bones ow fegh moy yn tâ

ès mercy Duw!


Lemmyn dyfreth ov ha gwag

pòr wir dres oll tus an bÿs.

595 My ny wòn leverel prag

gans pob na vedhaf ledhys.


AN TAS DUW

Caym, ny vedhyth indelha;

rag dha ladha den mar qwra,

ev a’n jevyth seyth kemmys

600 a bainys i’n norvÿs-ma

mar pÿdh drog vÿth oll gwrës dhys.


Rag dha verkya my a wra

i’n bÿs den vÿth na’th latho.

Pùb eur oll obereth dâ

605 gwynnvÿs kemmys a’n gwrello.


Hic Deus ascendit ad celum. Tunc veniet Chaym ad Adam patrem suum; et dicit Adam.


ADAM

Ow mab, pyth êth dha vroder?

Prag na dheutha genes dre?


CAYM

Anodho mar’th eus preder,

orth y wethyas govyn e.


ADAM

610 Â! Mylegys i’th ober;

ty re’n ladhas, re’m leouta,

hag ev ahana’ mar ger.

Ow mollath dhyso nefra.

Elhas vÿth pàn y’n kellys –

615 Abel wheg ow mab kerha,

na vythqweth pàn veuv formyes

dhe wodhaf drog a’n par-na,

na Caym pàn y’n denythys.

Pàn veschauns yw an re-ma

620 dre unn venyn wharvedhys.

Govy pàn welys Eva.

Yma Duw whath ow pêwa

neb yw Arlùth dres pùptra.

My ny vynnaf growedha

625 vynytha gans corf Eva.


EVA

Elhas vÿth pàn wrug cola

mar hegol orth ow escar.

Kemmys drog eus ow codha

ha dewedhes hag avarr.

630 Yma ken dhymm dhe ola

dagrow goos in gwir heb mar.

Govy vÿth oll ow pêwa,

ow codhaf lies galar.


AN TAS DUW

Serafyn, dhe Adam kê

635 hag argh dhodho growedha

dre ow gorhemynadow

whath gans Eva y wrê’ty,

hag ev a wra denythy

unn mab dâ heb faladow.


SERAFYN

640 Arlùth, dha vodh my a wra,

dell degoth dhymm in pùb le,

ha bys dhodho wharê â

dhe’n bÿs rag y gùssulya.


Et tunc iet ad Adam et dicit ei.


Adam, an Tas Duw gwelha

645 a erhys dhis growedha

gans dha brias ker Eva,

rag cafos flogh dhe’th servya.


ADAM

Pàn vynn an Tas indelha,

res yw y wruthyl porrês;

650 mar mynn Duw rag an gwelha,

dell fydhyaf, ev a vÿdh gwrës.


Deus, ow howethes Eva,

groweth i’n gwely ahës:

gorhemmyn Duw dres pùptra

655 res yw y vos colenwys.


Nans yw lemmyn tremenys

neb dew cans a vledhynnow

na’m beu dhe wruthyl genes

in kig nag in knes heb wow.


EVA

660 Abàn vynn an Tas a’n nev,

res yw sewya y vodh ev,

pypynag vo.

Dre ras an Arlùth gwelha

ny a dhenyth unn flogh dâ

665 dhyn a servyo.


ADAM

In nomine Dei Patris

indelha dhyn re wharfo.

Wàr an Tas Duw ny a bÿs

y ras dhyn may tanvonho.


Et tunc recedat ab ea paurumper.


MERNANS ADAM

Gwersyow 670 - 916 


Et iterum veniet ad eam.


EVA

670 Adam, ny yll bos kelys

an pÿth a dheu i’n dyweth.

Yma flogh genef, genys

dre vodh an Tas Duw inwedh.


Benegys re bo an prÿs

675 may feu gwrës an gorholeth.

Py hanow y fÿdh gelwys?

Lavar dhymmo, er dha fÿdh.


ADAM

Seth a vÿdh y ewn hanow.

An Tas a’n nev, caradow,

680 roy dhodho grâss dh’y servya.

Mos dhe balas my a vynn; 

rag sostena bêwnans dhyn

res yw porrês lavurya.


Hic Adam iet ad opus suum.

Hic respirat dicens.


Â, Duw ker, ass oma sqwith!

685 Gwynnvÿs a qwellen unweyth

an termyn dhe dhewedha.

Crev yw gwredhyow an spedhes,

mayth yw ow dywvregh terrys

orta menowgh ow qweytha.


690 Seth ow mab my a dhanvon

dhe yet Paradîs yn scon,

dhe Cherùbyn an gwethyas,

govyn orto mar a’m bÿdh

Oyl a Vercy i’n dyweth

695 dhyworth an Tas Duw a ras.


SETH

A das ker, dhe’th worhemmyn

my â dhy adhesempys.

Saw pandra wrama govyn

ny wòn, na fordh dhe’m negys.


ADAM

700 Lavar anês ow bos vy

a’m bêwnans; my dh’y besy

a leverel gwiryoneth

dhyso a’n Oyl a Vercy

o dedhewys dhymmo vy

705 gans an Tas, a’y dregereth,

pàn veuv châcys

gans an el yn pòr dhefry,

my ha’m gwreg rag gul foly.

Helghyes warbarth a ven ny

710 in mes scon a Baradîs.


Sew olow ow threys leskys.

Ny dÿv gwels an flour i’n bÿs

i’n keth fordh-na may kerdhys

ha ny ow tos alena,

715 my ha’th vamm sur kekefrÿs.

Ty a welvyth an tôknys.

Kyn whylhy meur wolowys,

na dhowt, ny vÿdh ken ès dâ.


SETH

My a wra fest yn lowen

720 dha negys bys i’n gorfen,

a das, colon garadow.

Ny vynnaf lettya pelha.

My a’th pÿs, ow sona gwra

kyns ès mos, heb faladow.


ADAM

725 Kê in kerdh, ow mab avy,

ha nefra ow banath dhys.

Gwra dha negys iredy

kyns dewheles, my a’th pÿs.


SETH

A das, dowt na berthowgh why;

730 wharê my a vynn mones.

Duw a’n nev dre y vercy

my a bÿs dh’agan gweres.


Et tunc iet ad Paradisum; et dicit Cherubyn.


CHERÙBYN

Seth, pandra yw dha negys,

mar hir fordh dos may fynsys?

735 Lavar dhymmo vy wharê.


SETH

A El, my a lever dhys.

Ow thas yw coth ha sqwithys,

ny garsa pelha bêwa;

ha genef ev a’th pesys

740 a leverel gwiryoneth

a’n Oyl dhodho dedhewys

a Vercy y’n jëdh dyweth.


CHERÙBYN

Ajy dhe’n yet gorr dha benn,

nag esel vÿth oll nahen,

745 pypynag oll a wylhy;

ha mir a bùb tenewen,

aspy yn tâ pùb ehen,

whyther pùptra oll bysy.


SETH

Fest yn lowen my a wra.

750 Gwynn ow bÿs cafos cummyas

dhe wodhvos pÿth ’vo ena,

rag y leverel dhe’m tas.


Et respicit; et vertit se, dicens.


Duw, teg a wel yw homma!

Goev a gollas an wlas.

755 Saw a’n wedhen dhymm yma

hy bos sehys marthus brâs.

Saw my a grÿs hy bos sëgh

ha gwrës noth oll rag an pegh

a behas ow thas ha’m mamm,

760 avell olow aga threys:

segh yns oll kepar ha lis.

Elhas pàn dhebrys an tamm.


CHERÙBYN

A Seth, osa devedhys?

Ajy dhe yet Paradîs

765 lavar dhymm pandra welsta.


SETH

Oll a’n tecter a welys

ny yll tavas den i’n bÿs

y leverel benytha:

a frût dâ ha flourys teg,

770 menestrouthy ha cân wheg,

fenten bryght avell arhans

ha peder streth vrâs defry

ow resek adhyworty,

orta miras mayth o whans.


775 Warnedhy yma gwedhen

uhel gans lies scoren,

saw noth oll yns, heb dêlyow;

hag adro dhedhy rusken

nyns esa a’n bleyn dhe’n ben;

780 noth yw oll hy scorennow.


Ha wàr woles pàn verys

my a welas hy gwredhyow

bys in iffarn dewenys

in mesk meur a dewolgow,

785 ha’y branchys in bàn tevys

bys i’n nev uhel golow;

ha hy warbarth dyruskys

kefrÿs ben ha barennow.


CHERÙBYN

Whath mir arta aberveth

790 hag oll ken ty a welvyth

kyns ès dones alena.


SETH

Bos cummyas dhymm gwynn ow bÿs.

My â dhe’n yet desempys,

mar callaf gweles ken tra.


Vadit, introspicit, et revertit.


CHERÙBYN

795 A welsta ken i’n tor’-ma

ès dell esa agensow?


SETH

Unn sarf i’n wedhen yma:

best uthyk heb faladow.


CHERÙBYN

Kê whath tressa treveth dhy

800 ha mir gwell orth an wedhen.

Mir pandra wylhy inhy,

kefrÿs gwredhyow ha scoren.


Iterum vadit in supra.


SETH

Cherùbyn, El Duw a ras,

i’n wedhen my a welas

805 in bàn uhel orth scoren

flogh byhan nowyth genys

hag ev in qwethow mailys

ha kelmys fast gans lysten.


CHERÙBYN

Mab Duw o neb a welsys

810 avell flogh byhan mailys.

Ev a bren Adam dha das

gans y gig ha’y woos kefrÿs –

pàn vo termyn devedhys –

ha’th vamm hag oll an dus vas.


815 Ev yw an Oyl a Vercy

a veu dhe’th tas dedhewys:

dre y vernans iredy

oll an bÿs a vÿdh selwys.


SETH

Benegys nefra re by!

820 Â! Duw, lemmyn gwynn ow bÿs

godhvos gwir oll iredy.

My a vynn mos dhyworthys.


CHERÙBYN

Kemmer try sprus a’n aval

a dhebrys Adam dha das.

825 Pàn varwo, gorr y heb fall

inter y dhens ha’y davas.

Anedha ty a welvyth

teyr gwedhen tevys wharê;

rag ny vêw moy ès treddeth

830 warlergh dha vones dhe dre.


SETH

Benegys re by pùptëdh.

My a’th hordh pòr wir nefra.

Ow thas fest lowenek ’vÿdh

mar scon a’n bÿs tremena.


Et tunc veniet ad patrem Adam et dicit ei.


835 A das ker, my a welas

in Paradîs fenten ras,

ha warnedhy unn wedhen

hir gans meur a scorennow;

hag in cres hy barennow

840 unn flogh mailys gans lysten.


Hèn yw an Oyl a Vercy

o dedhewys dyso sy

dhyworth an Tas Duw a’n nev.

Ha’n el dhymm a leverys,

845 pàn vo treddeth tremenys

ty a dhascor dha enef.


ADAM

Arlùth ker, dhis meur wordhyans,

rag hir lowr yw ow bêwnans.

Kemmer dhyso ow enef.


850 Gwynnvÿs bones dhymm fethys

lavur ha duwhan an bÿs:

fest pell my re’n servyas ev.


A vab, ny dal keles màn:

an pÿth a dheu gwelys vÿdh.

855 Galsof coth ha marthys gwann;

devedhys yw ow dyweth.

An Tas Duw, Arlùth avàn

re’m gorro dhe gosoleth,

ow enef ha’m corf dhe’n lann.

860 Amen peses pob pryveth.


Et tunc morietur Adam, et dicit Seth.


SETH

Tru govy elhas elhas,

bos marow Adam ow thas

gans y gorf a’m denythys!

Kepar dell veuva dremas

865 i’n dor my a vynn palas

toll may fo ino cudhys,


Seth facit sepulcrum et sepellitur Adam. Hic ponet Seth tria grana pomi in ore Adami et dicit Seth. 


ha’y wul hir ha down ragtho.

Drocka galar yw dhymmo

y encledhyas mar uskys!


Hic ponet grana in ore Adam.


870 An try sprus in y anow

my a’s gorr heb faladow,

kepar dell veu dhymm erhys.


Bolùnjeth Duw yw hemma.

Res yw porrês an sprus-ma

875 pàn dremenho a’n bÿs-ma

in y anow bos gorrys.


An Tas a nev sur heb fall

a’n gwrug ev dhodho haval.

Pàn dorras e an aval

880 an Arlùth a veu serrys.


LÛCYFER

Aha, Belsebûk, aha!

Awotta unn pervers dâ

lemmyn wharvedhys:

awos oll roweth Adam,

885 bys dhyn omma in unn lamm

ev a vÿdh kerhys.


SATANAS

My a gergh an gwas wharê

benytha rag growedha

genen ny in tewolgow.

890 Belsebûk, dell y’m kyrhy,

fystyn dewhans, gweres vy

ow ton an plos casadow.


Hic descendunt.


BELSEBÛK

My a’th wheres orth y dhon

dhe iffarn kepar hag ôn

895 wàr geyn lowarn py brathky.

Awos oll dha fâss ha’th son,

genen ny y fÿdh dha thron

in ponvotter bynary.


Hic accipiat animam et portabit ad infernum.


SATANAS

Adam, ty a veu gothys

900 pàn eses in Paradîs

avell harlot ow lordya,

ha rag henna desempys

ny a’th teg bys gorfen bÿs

in ponow dhe wrowedha.


BELSEBÛK

905 Hail! ow arlùth in dha se.

Otta kerhys dhis dhe dre

genen ny an harlot brâs

Adam plos, a dhesefsa

warnan conqwerrya nefra.

910 Lemmyn ev yw agan gwas.


LÛCYFER

Ow banath dhywgh why pùpprÿs.

Mar dhâ y whrewgh ow negys

prest in pùb le.

Gorrowgh an fâls-negedhys

915 gans Abel adhesempys

dhe esedha.


LESTER NOY

Gwersyow 917 - 1258


Hic incipit Ordinale de Noe et Nave; et dicit Deus.


AN TAS DUW

Drog yw genef gruthyl den

precyùs haval dhymm certan.

Rag cola orth unn venyn

920 glân ev re gollas an plâss

a'm leuv dhyhow a wrussen.

Pàn wrug e dres ow dyfen,

mes a Baradîs lowen

an el wharê a'n gorras.


925 Ow spyrys ny drig nefra

in corf mab den vÿth i’n bÿs.

Ha rêson yw ha praga

rag y vos kig medhel gwrÿs.

Nyns eus den orth ow servya

930 len ha gwiryon, my a grÿs,

in oll an bÿs saw Noy

ha’y wreg ha’y flehes kefrÿs.


Tunc veniet Deus Pater ad Noe et dicit.


Sa’ bàn, Noy ow servont ker,

deus gene’ pols dhe wandra,

935 ha dhyso my a lever

intredhon taclow pryva.


NOY

A Das Duw in uhelder,

benegys re by nefra,

rag genes in pùb tyller

940 parys ov dhe lavurya.


AN TAS DUW

Noy, mar leun yw an bÿs

lemmyn a sherewynsy

mayth yw dyweth devedhys

ino a gig pùb huny

945 gans pegh mar veur yw flêrys

na allaf sparya namoy

heb gul dial a verr spÿs

wàr pob oll sur marnas ty.


Rag henna fystyn kê gwra

950 gorhal a blankys plainys

hag ino lies trigva –

rômys y a vÿdh gelwys.

Avês hag ajy yn tâ

gans pêk bedhens stanch urys,

955 ha tryhans kevelyn dâ

an lester a vÿdh a hÿs.


Ha hanter cans kevelyn

inwedh ty a wra y les.

In uhelder my a vynn

960 deg warn ugans y vos gwrës.

Wor'tu delergh, daras inn

ty a wra, yw port henwys.

Tresters dredho ty a bynn

adreus, rag na vo degës.


NOY

965 Arlùth, kepar dell vynhy,

an gorhal sur my a’n gwra.

Pÿth yw an ethom dhyn ny

cafos lavur a’n par-na?

Abàn vynnyth pùb huny

970 ladha oll a'n norvÿs-ma

saw unsel ow thus ha my,

ladh ny gansa magata.


AN TAS DUW

Noy, dre dha dhader brâs

ty a bew ow grâss nefra.

975 Kemmer dha wreg ha’th flehes

ha’ga gwrageth gorr gansa.

A bùb ehen best i’n wlas

gorr genes dew anedha.

A bùb kynda edhen vas

980 i’th worhal gwait dew gorra.


Rag liv brâs my a dhoro

a gutho oll an norvÿs,

myns den eus i’n bÿs may fo,

kyns bos deu an liv, budhys,

985 spyrys a vêwnans ino

vynytha na vo gwelys.

Gorgwra dell descaf dhyso.

Pàn vo gwrës my a dheu dhys.


A bùb ehen a gynda

990 gorow ha benow inwedh,

aga gorra ty a wra

in dha worhal aberveth.

Pùb maner boos i’n bÿs-ma

eus dhe dhebry may teleth

995 rag den ha best magata

in dha lester ty a ’fÿdh.


NOY

Arlùth cuv, dha arhadow

y wruthyl res yw dhymmo.

Yth av heb iniadow

1000 dhe wonys adro dhodho.


Hic tranceat ad celum. Tunc iet Noe ad uxorem suam et dicit ei Noe.


NOY

Hedh ow bool dhymmo toth dâ,

ow thardar ha’m mortholow;

my a vynn mos alemma

dhe wruthyl ow negyssow.


GWREG NOY

1005 Mêster, yn scon my a wra.

Dhe’n Tas a nev caradow

pùb ober oll i’n bÿs-ma

a wren re bo plegadow.


Tunc iet ad operandum navem suam et dicit Noe.

Â, Duw ker, ass oma sqwith

1010 prennyer derow ow trehy.

Vycketh powes my ny’m bÿdh,

mar vrew yw ow esely.

Gwynnvÿs a qwellen an jëdh

may fe erhys dhymm hedhy.

1015 Arlùth, warnas tregereth.

Goev a wra dha serry.


Et tunc veniet Deus Pater ad Noe et dicit ei.


AN TAS DUW

Lemmyn, Noy, i’th worhal kê,

ty hag oll mêny dhejy.

Drefen leun ty dhe’m servya

1020 ow cres a’fÿdh bynary.

A bùb best kemmer wharê

gorow ha benow defry.

Oll a’n ÿdhyn ow neyja

gwait copel may kemerry,

1025 anedha dhe sawya has;

rag seythen wosa hemma

dew ugans dëdh my a as

glaw dhe godha awartha.

Kenyver den eus i’n wlas

1030 na tra i’n bÿs ow pêwa

saw unsel ty ha’th flehes

gans liv y whrav dhe ladha.


NOY

A Das benegys dell os,

dha arhadow my a wra.

1035 My a vynn alemma mos

dhe’m gwreg ha’m flehes totta.


Noe dicit ad uxorem suam.


NOY

A brias, heb faladow,

mebyon ha myrhas kefrÿs,

dre vodh an Tas caradow

1040 yma gorhal crev ordnys.

Fystenyn fast bys dhodho,

rag y teu liv wàr an bÿs

may fo pùb den oll ino

ha pùb best warbarth budhys.


GWREG NOY

1045 A vêster ker, my a wra

pùptra kepar dell vynny.

Deun oll dhe’n gorhal toth dâ,

gans liv na wrylhyn budhy.


SÈM

Dell yw gorhemmys dhyn,

1050 my a’s gorr bys i’n gorhal

kefrÿs bestas hag ÿdhyn,

ha Càm degens boos heb fall.


CÀM

Otta saw boos wàr ow heyn:

Jefet degens saw aral.

1055 Awos an Tas fystenyn:

rag own namnag ov pòr dhall.


JAFET

Yma gene’ unn begh dâ –

gora hag ÿs kemyskys –

oll dhe’n bestas eus omma

1060 a gev boos lowr dêwdhek mis.


Et tunc eant omnes intus, homines et jumenta, et dicit Noe.


NOY

In hanow an Tas gwelha,

deun aberveth desempys;

agan gorhal awartha

gans glaw ev a vÿdh cudhys.

1065 Mergh, gwarthek, mogh ha deves

drewgh aberveth desempys;

saw an ÿdhyn benegys

y a neyj qwyck hag uskys.

A Das, dell on dha wythres,

1070 a boll hag a lis formyes,

bÿdh dhyn ny nerth ha gweres,

rag warnas prest ny a bÿs.


SÈM

My a vynn lemmyn tyldya

gwartha an gorhal gans qweth,

1075 ha henna a wra gwitha

na dheffo glaw aberveth.


CÀM

In hanow Duw, dh’y lawa,

tyld e, pò ny a’n bÿdh meth.

Yma ow tegensewa

1080 hager-gowas, wàr ow fëdh.


JAFET

Otta cowas pòr ahas:

Ny’s perth den mara pes pell:

a wrownd an nor strêmys brâs

ow tewraga gans meur nell.


NOY

Dre ras an nev a’gan Tas,

ny a’s feth kyn fo mar fell.

Agan gorhal re neyjas!

Re’n sawyo Arlùth uhel!


. . . . . . . . . .


AN TAS DUW

Marow yw pùptra esa

1090 spyrys a vêwnans ino.

My a worhemmyn wharê

dhe’n glaw namoy na wrello.

An livwooth gwrêns omdenna:

my a gomond scon dodho:

1095 Dh’y dyller kyns êns arta,

Noy gonys may hallo.


NOY

Gallas an glaw dhe ves glân

ha’n dowr my a grÿs bassys.

Dâ yw in mes dyllo bran

1100 mars eus dor sëgh wàr an bÿs.


SEM

My a’s dyllo ahanan.

Ny dheu arta, my a grÿs.

Mar kev carynyas, certan

warnedha y trig pùpprÿs.


Et tunc mittet corvum extra quem ultra non est reversa.


NOY

1105 Gwir dhymm ty a dherivas

a’n varghvran na dhewhela:

yma wàr garynyas brâs,

ow tebry fest dybyta.

An golom glas hy lagas

1110 in mes gwra hy delyfrya:

lelha edhen, ren ow thas,

leverel ny wòn ple fe.


SÈM

My a wra hy delyfrya

wharê, a das caradow,

1115 ha hy a wra aspia

mars eus dor sëgh in neb pow.


Et tunc mittet columbam extra quae statim revertetur ad navem et capietur intus.


CÀM

Hy delyfrya my a wra

in mes in hanow an Tas.

Lemmyn kê aspy yn tâ

1120 mars eus tir sëgh in neb gwlas.


Hic venit columba portans ramum olive in ore suo.


JAFET

Devedhys yw, hag yma

in hy min branch olyf glas.

Hy hemeres my a wra

ajy dhe’n gorhal toth brâs.


NOY

1125 An Tas Duw re bo gordhyes.

Sensys meur on dh’y gara.

Nans yw an lîvow bassys

pàn eus gwÿdh ow teseha.

Ow mebyon, my a’gas pÿs,

1130 in mes whath dyllowgh tressa:

mar kev tir sëgh, my a grÿs

dhyn ny ny dhewhel arta.


JAFET

Kepar dell vynny, a das,

my a wra dha arhadow.

1135 Colom wheg glas hy lagas,

kê, neyj a-ugh lies pow.

Tir sëgh in gwel nag in pras

mar kefyth in gwir heb gow,

ino gwait yn tâ whilas

1140 boos dhe’th ly ha dhe’th kynnyow.


SÈM

Naneyl ogas nag yn pell

ny’s gwelaf ow treneyja.

Hy re gafas diogel

dor desehys in neb le.


NOY

1145 In hanow an Tas uhel,

an gorhal gwren dyscudha.

Bos sëgh ha teg an awel,

dhe Dhuw y coodh dhyn grassa.


Et tunc discooperiant navem, et dicit Noe.


NOY

Gordhyans ha grâss dhys, a Das,

1150 desehys yw an norvÿs.

Nyns eus in gwel nag in pras

tus vew saw ny, my a grÿs.


GWREG NOY

Gwrêns Duw y vodh ha’y vynnas,

pypynag vo in y vrÿs:

1155 pòr wir y allos yw brâs,

in nev hag in tir kefrÿs.


Et tunc veniet Deus Pater ad Noe et stans in platea et dicit.


AN TAS DUW

Noy, my a worhemmyn dhis

kê in mes a’th worhal scon:

dha wreg ha’th flehes kefrÿs,

1160 ÿdhyn, bestas ha prevyon.

Cressyowgh colenwowgh an bÿs

avell kyns, kettep mab bronn.

Rag may fowgh why sostenys,

ewgh dhe wonys gwel ha tonn.


NOY

1165 Dha volùnjeth in pùb le,

Arlùth uhel, my a wra.

In mes a’n gorhal wharê

my ha’m gwreg ha’m flehes â.

In onour Duw, dh’y lawa,

1170 gwren unn alter, teg ha dâ,

may hyllyn sacryfia

dhodho wàr an keth honna.


CÀM

In dewhelans pehadow,

gul alter sur dâ via;

1175 ha dhodho agan lonnow

warnedhy sacryfia.


JAFET

Tecka alter in neb pow

ny alsa den aspia

ès dell eus genen, heb wow,

1180 dres an Mownt Calvaria.


Hic paratur altare et Deus Pater stet juxta.


NOY

Dêga oll a’gan ÿdhyn,

bestas inwedh magata,

warnedhy my a offryn

in gordhyans dhe’n Tas gwelha.


GWREG NOY

1185 Buwgh offrynna my a vynn

wharê wàr an alter-na;

y grâss re dhanvono dhyn

an Tas Duw a wrug pùptra.


SÈM

Colom genef vy yma.

1190 In onour Duw my a wra

wàr an alter hy gorra.


GWREG SÈM

Fesont, onen fat ha dâ,

dhe’n Tas Duw a’n nev gwella

my a offryn heb lettya.


CÀM

1195 Goodh deg scon my a offryn

dhe Dhuw wàr benn ow dêwlin

hag a’s gorr wàr an alter.


GWREG CÀM

Duw a dal dhywgh oll henna.

My a offryn mallart dâ

1200 in gordhyans dhe’n Tas Duw ker.


JAFET

Dhe’n Tas Duw in meur enour

wàr an alter my a worr

grugyar deg hag awhesyth.


GWREG JAFET

In enour dhodho heb fall

1205 my a offryn scon aral,

ha chappon dâ, wàr ow fÿdh.


Et tunc veniet Deus Pater ad Noe, et dicit ei.


Hic incipit Deus Pater

AN TAS DUW

Noy, rag kerensa orthys

my ny gemera’ nefra

tromdial wàr oll an bÿs

1210 na dre dhial pùb ladha.

Cressyowgh colenwowgh kefrÿs

an norvÿs a dus arta.

Wàr ÿdhyn, bestas, pùpprÿs

gallos a’fÿdh warnedha.


1215 Kenyver best eus in tir,

ÿdhyn ha pùscas kefrÿs,

yw gostyth dhywgh yn pòr wir,

hag y boos dhywgh ordenys.

Na dhebrowgh my a ervir

1220 kig gans goos bys worfen bÿs.

Ewgh gonedhowgh termyn hir;

powes ny'gas bÿdh neb prÿs.


NOY

Pandra amônt dhyn gonys

mar serryth orth den, heb wow?

1225 Pàn vo oll dhyn lavuryes,

agan whel a vÿdh mothow.

Dre dromdial wàr an bÿs

ty a wra pùb oll marow.

Mar dhâ yw genef abrÿs

1230 merwel kyns dos drog-ancow.


AN TAS DUW

Noy, rag kerensa orthys

my a wra dhys ambos dâ:

leun-dial wàr oll an bÿs

ny gemeraf vynytha.


NOY

1235 Ambosow orth tryhor gwrÿs,

anedha nyns eus laha;

dre sorr kyn fêns y terrys,

dhe sconya my ny alla’.


AN TAS DUW

My ny dorraf bys vycken

1240 an acord eus lemmyn gwrÿs

intra my ha lynnyath den;

bys vynytha ev a bes.

In record, in tôkyn len,

ow gwarak a vÿdh settyes

1245 in bàn in cres an ebron

na allo bones terrys.


Homma a vÿdh tôkyn dâ

a’n acord eus gwrës, heb fall.

Kyn fynnaf wàr an bÿs-ma

1250 têwlel venjans na dial,

my a vir scon orth honna

hag a’n acord a’m bÿdh cov:

gans liv ny wrav bynytha

ladha an dus, gwyls na dov.


Et tunc recedit ab eo et dicit Noe.


NOY

1255 Arlùth dell os dres pùptra,

dha worhemmyn a vÿdh gwrÿs.

Mos dhe wonys my a wra,

ha’m gwreg ha’m flehes kefrÿs.


ABRAHAM HAG ISAK

Gwersyow 1259 - 1394


Hic pompabit Abraham et postea dicit.


ABRAHAM

My a vynn mos dhe'n templa

1260 ha Duw ena y wordhya

kepar dell goodh dhymmo vy.

Ev yw Arlùth nev ha'n bÿs,

ha henna sur my a grÿs

a leun-golon pòr dhefry.


Hoc descendit Deus Pater.


AN TAS DUW

1265 Abram, Abram, fystena

gwra ha deus dhymmo wharê

rag colenwel bodh ow brÿs.

Res yw dhyso lavurya

unn pols byhan alemma,

1270 dell lavaraf pòr wir dhis.


ABRAHAM

Devedhys ov dhe'th volùnjeth.

Arlùth, porth cov i'n Jëdh Dyweth

a'm enef vy.

Lavar dhymmo pandra wrama.

1275 Y'n gwrav ytho scon i'n tor'-ma

yn pòr dhefry.


AN TAS DUW

Ow bolùnjeth mar mynnyth

y golenwel heb let vÿth,

dha vab Isak a geryth

1280 y offrynna res yw dhys

wàr veneth a dhysqwedhaf

dhyso jy, dell lavaraf.

An covath bÿth ny asaf

mar qwreth dhymm an sacryfîs.


Hic ascendit Deus ad celum.


ABRAHAM

1285 Arlùth ker, an sacryfîs

a vÿdh gwrÿs orth bodh dha vrÿs.

Ow mab Isak offrynnys

ev a vÿdh wàr an meneth.

My a'n gorr wàr an alter

1290 hag a'n lesk gans tan prennyer.

Ny sconyaf in neb maner

a wul oll dha volùnjeth.


Hic veniet ad filium suum.


Ow mab Isak, dhymm y res

dhe Dhuw gruthyl sacryfîs,

1295 dell yw Arlùth bÿs ha nev.

Kemmer dhymmo begh cunys;

gans lovan bedhens strothys,

ha wàr dha geyn dog ev.


ISAK

Otta omma begh cunys

1300 ha fast ev genef kelmys

pòr wir, a das.

Deun alemma desempys

bys i'n meneth yw ordnys

gans Duw a ras.


ABRAHAM

1305 Tan ha cledha yma gene'

lemmyn parys.

Deun alemma rag offrynna

an sacryfîs.


ISAK

Ow thas avy, marth yn tefry

1310 eus dhymm lemmyn.


ABRAHAM

Ow mab kerha, pandra vynta

orthyf govyn?


ISAK

Otta omma yn certan

prennyer genef dhe wul tan

1315 degys adre.

Ple ma an offryn, a das,

a vÿdh leskys dhe Dhuw ras

rag y wordhya?


ABRAHAM

Duw a dhanvon dhyn a'n nev;

1320 herwyth y volùnjeth ev,

ow mab, certan y fÿdh gwrÿs.

My a vynn wàr an alter

gorra lemmyn an prennyer

rag lesky an sacryfîs.


Hic ponit lignum super altare.


1325 My a lever, ow mab, dhys,

Duw dhymmo vy a erhys

may fy dhejy offrynnys

dhodho ev wàr an alter.


ISAK

Y volùnjeth mars ywa,

1330 y offendya ny vynna';

kyn fen marow i'n tor'-ma,

an mernans my a'n kemmer.


ABRAHAM

Kê in bàn wàr an cunys

hag ena groweth ahës

1335 may hylly bones leskys.

A vab wheg, yth ov cudhys:

ow holon yw marthys clâv.

Dhyso jy dell lavaraf,

offendya Duw ny vynnaf

1340 awos den vÿth wàr an bÿs.


ISAK

Bÿdh lemmyn a gonfort dâ.

Pàn yw bodh Duw indelha,

y gemeres my a wra

an mernans certan warnaf.

1345 A das wheg oll caradow,

ow dêwla colm ha'm garrow

gans lovan; fast colmennow

na allen sevel a'm sav.

Mar pedhaf kelmys lemmyn!

1350 Offens vÿth oll er dha bynn -

pàn glêwvyf vy an tan tynn

pàr hap y whrussen fia.

A das ker oll caradow,

ow fainys a vÿdh garow

1355 kyn bos leskys dhe lusow.

A Dhuw, gorr with a'm ena.


ABRAHAM

Â, ow mab ker, na borth awhêr,

Duw a'th wheres.

Ev, Duw a ras, an covath ny as

1360 termyn vÿth nes.

Lemmyn in hast my a'th kelm fast

a verr dermyn.

Gans ow cledha sur dha ladha

scon my a vynn.


Hic descendit Gabriel, et veniet ad Abraham, et tenet gladium ejus.


GABRIEL

1365 Abram, Abram, scon goslow

lemmyn orth ow lavarow

a vynnaf derivas dhis.


ABRAHAM

Pyw os a gêws mar uhel?

Lavar dhymmo diogel

1370 dell y'm kyrhy, my a'th pÿs.


GABRIEL

Abram, my a lever dhys:

el a'n nev ov, danvenys

rag gwitha na ve ledhys

dha vab Isak yw dha joy.

1375 Yn pòr wir Duw a aswon

bolùnjeth oll dha golon.

Rag henna omden yn scon

adhyworto ev defry.


ABRAHAM

A Dhuw ker, re by gordhys!

1380 Bos ow mab dhymmo sawyes

ow holon yw sur yaghhës.

Nyns eus Arlùth vÿth saw ty.

In gordhyans dhodho omma

offrynnyaf an keth mols-ma,

1385 in le Isak, y settya

wàr an alter dhe lesky.


ISAK

Tan i'n cunys gorraf uskys;

whetha a wrav.

A Dhuw a'n nev, clêw agan lev,

1390 dell y'th pysaf.


ABRAHAM

An sacryfîs dhe Dhuw yw gwrÿs,

deun ny dhe dre.

Ow mab Isak, scon deus in rag;

gwra ow sewya.


MOYSES

Gwersyow 1395 - 1898


Hic venit Moyses et dicit, et Deus Pater stet ante ipsum.


MOYSES

1395 Yma marth dhymm a unn dra -

a'n pÿth lemmyn a wela':

an bos ’nos dywy a wra

saw nyns usy ow lesky.


My a vynn mos dhe viras

1400 hag a wodhvyth kyns dones

adhyworto oll an câss.

Tra astranj yw dhymmo vy.


AN TAS DUW

Moyses, Moyses, sav ena:

na nes na dheus na felha,

1405 rag ny vynnaf. Dhyworthys

dy’sk dha ’skyjyow qwyck dhe ves.

Sevel wàr dir venegys

a wreth, dell lavaraf dhys.


Ha my yw Duw dha dasow,

1410 Abram, Isak, sur heb wow,

ha Jacob inwedh kefrÿs.


MOYSES

Ny allaf miras i'th fâss

rag golowder: ny'm beus grâss

a whythra warnas unn prÿs.


AN TAS DUW

1415 In Ejyp whyrvys yw cas:

ow fobel vy grêvyes brâs

gans Faro yw mylegys

ymôns dhymmo ow cria.

Rag an lavur eus dhedha

1420 bÿth ny yllons omweres.


Res yw dhys mones ytho

bys in Ejyp dhe Faro,

ha lavar my dh'y warnya

bÿth na wrella compressa

1425 ow thus eus trigys ena

rag dowt myshef dhe godha.


Ty a wra wosa hemma

gorra an dus alena

bys in tireth a dhenwa

1430 lanwes leth ha mel kefrÿs.

Ny vynnaf orta bones

napell ena yn dysês,

dell lavaraf dhys, Moyses.

Wàr dha lergh bedhens rêwlys.


MOYSES

1435 Arlùth, ny vynnons cresy

na clêwes ow voys avy

awos my dhe gows dhedha,

ha tus vian ha tus vrâs.

Ny wrug Duw dhymm dysqwedhes

1440 vÿth; ny'n crysons ev nefra.


AN TAS DUW

Cows er dha fÿdh a verr dermyn:

pandra sensyth i'th leuv lemmyn?

Lavar, Moyses.


MOYSES

Gwelen a brenn a wrav sensy.

1445 Ty yw chyften ha Duw dhyn ny,

leun my a grÿs.


AN TAS DUW

Towl an welen oll yn tien

dhe'n dor uskys;

ty a welvyth sur yn perfeth

1450 merkyl teg gwrÿs.


MOYSES

A Dhuw a ras, serpont yw hy

euth hy gweles. Own a'm beus vy.

Crena a wrav.


AN TAS DUW

An lost kemmer dhedhy in bàn

1455 i'th torn heb ger syns e dh' honen,

dhys lavaraf!


MOYSES

A Arlùth ker, my a'n kemmer

in bàn wharê -

an welen-ma in hy hynda

1460 trailyes arta.


AN TAS DUW

Gwith an welen-ma yn tâ

ha den vÿth drog dhys ny wra,

ha'm grâss a rov lemmyn dhis.

Hedre vo in dha herwyth

1465 fethys nefra ny vedhyth

gans tebeles wàr an bÿs.


Na borth own vÿth, na vÿdh trist,

rag my a vÿdh genes prest

orth dha weres in pùb le.

1470 Kê alemma desempys,

ha gwra oll dell leverys

ha'm grâss dhyso my a re.


MOYSES

Dhe Ejyp yth av uskys

rag colenwel bodh dha vrÿs,

1475 Arlùth a ras.

Gwynn y vÿs pàn veu genys

a allo gul dhys servys;

a'y gov ny'n gas.


Hic Deus ascendit ad celum.


. . . . . . . . . .


Hic pompabit rex Pharao et postea dicit Moyses.


MOYSES

A ty dhen, Mytern Faro,

1480 Duw a'm danvonas dhyso

dhe wovyn prag yw genes

pùnsya y dus mar gales

eus trigys ajy dhe'th wlas.

Ahanas marth a'n jeves.


FARO

1485 Â! Pÿth yw an keth Duw-na

may res dhymmo i'n tor'-ma

a glêwes oll y voys ev?

Y aswon certan ny wrav.

Pobel Israel ny asaf

1490 na's gorren y dhe whel crev.


ARON

Ha dhyso Duw a erhys

may fe y dus oll gesys

dhe wul dhodho sacryfîs,

dell yw ev galosak brâs.

1495 Mara qwreth aga lettya

na allons len y servya,

my a lever i'n tor'-ma

venjans crev a goodh warnas.


FARO

Owt warnowgh, a dhew atla!

1500 Pandra wrewgh ow reprêva,

ha my omma in ow hel?

Y a vëdh gweythys cales

hedre vôns y in ow gwlas,

rag nyns owgh ma's dew lorel.


MOYSES

1505 A ny vynta obeya

dhe Dhuw a wrug dha formya

hag a formyas nev ha'n bÿs?

Res yw dhis ino cresy

ha leun-fydhya, yn tefry,

1510 boken ny vedhyth selwys.


Descendit Pharao.


FARO

Ty a hevel muskegys

hag in gockyneth gyllys!

Awos an Duw a gêwsyth,

y bobel ny vÿdh sparyes:

1515 isel y fedhons gweythys,

kefrÿs in nos hag in jëdh.


Ha my a with hardh na ve

den vÿth oll sur anedha

dhe wul dhe Dhuw sacryfîs.

1520 Mar qwra, godhvedhys mar pÿdh,

yn scon dyswrës ev a vÿdh

ha dhe'n mernans cot gorrys.


ARON

Ny vynnyth clêwes Duw ker,

lemen mos dhe'n caletter.

1525 Dha golon yw cales brâs.

Mar ny wreth omamendya,

ev a wra tynn dha bùnsya,

may leverhy ogh elhas.


Ascendit Pharao.


FARO

Owt warnas, harlot penn cog!

1530 Scon in mes qwit a'm golok!

Na drig i'm cûr.

Mar a'th cafaf, re Jovyn,

y'th ladhaf kyns ès vyttyn

a'm dywleuf, sur.


Moyses ambulat in platea.


MOYSES

1535 Bÿth na vynn an keth den-ma

trailya dhe Dhuw awartha

awos lavar leverys.


ARON

Ny yllyn tra vÿth dhodho.

Myshyf a goodh warnodho,

1540 yn certan, hag a verr spÿs.


. . . . . . . . . .


KENSA MESSEJER

Lowena dhe flour an bÿs!

Yma câss brâs wharvedhys

ha codhys wàr dha bobel.

Ny yllons bos nyverys –

1545 an dus yw marow iwys.

Nyns yw plêsyes Duw Israel


FARO

Owt, owt, owt, elhas, elhas,

bos wharvedhys in ow gwlas

myshyf a'n par-ma codhys!

1550 Lavar dhymm kyns mones

py tyller yma Moyses

ha py cost yma trigys?


KENSA MESSEJER

In mesk an flehes Israel

desky laha Duw uhel

1555 a wra dhedha dëdh ha nos.

Yma ow cul sacryfîs,

ha'y bobel ev kekefrÿs,

dhe'n keth Duw-na gans meur tros.


An dowr ha'n ÿs yw posnys

1560 mayth eus meur a dus dyswrÿs

ha bestas certan i'th wlas.

Nyns yw aga Duw plêsys

genes sy pàn os pùnsys,

ty ha'th pobel, mar gales.


FARO

1565 Elhas lemmyn pandra wrav?

Consler jentyl, y'th pesaf

a ry dhymmo cùssul dhâ.

Ow holon yw clâv marthys

bos drog a'n par-ma codhys

1570 in ow gwlascor i'n tor'-ma.


CONSLER (SQWIER)

Mar mynnyth bones in es,

res yw dhys gorra Moyses,

Aron a'th wlascor in mes,

ha'ga fobel oll gansa.

1575 An benenes ha'n flehes

bedhens in mes exîlyes

na dheffo onen i'n bÿs

dhe driga omma nefra.


FARO

Ow vanath dhis, Conseler.

1580 Gul wàr dha lergh heb dhanjer

mynnaf yn scon.

Pòr wir my a vynn mones

dhe gêwsel sur orth Moyses,

inwedh Aron.


Hic descendit Pharao.


1585 Moyses, my a gomond dhis

ha dhe Aron kekefrÿs

mayth ellowgh in mes a'm gwlas.

Tus, benenes ha flehes,

omma ny vedhons gesys,

1590 dell lavaraf dhywgh a'n câss.


Pùb den oll degens ganso

y bÿth, an myns a allo,

wàr aga heyn fardellow.

Mesk ow fobel ny vynnaf

1595 na felha agas godhaf.

Ewgh alemma dhe gen pow.


MOYSES

Ny vynnyth dhe bobel Duw

gasa cres dhyn in neb tu

awos triga i'n pow-ma.

1600 Ty a vÿdh pùnsys pòr dynn

rag dha dhrog a verr dermyn

gans Arlùth nev awartha.


ARON

Res yw mos mes a'n wlas-ma.

Nyns eus triga na felha,

1605 dell hevel, dhyn ny omma.

Ny vedhyn gesys in cres.


MOYSES

A Dhuw a nev, dha besy

a leun-golon gweres ny

na'gan be ny vylyny

1610 gans Faro yw mylegys.


. . . . . . . . . .


CALEF

Tus, benenes ha flehes,

ymôns omma devedhys

ha'ga fÿth gansa,

moy ès cans vil in nùmber.

1615 Y a dremen heb dhanjer

usy Duw ker ow cordhya.


JOSÙE

Genef yma fardel pòr dhâ

wàr ow heyn sur.

A Dhuw a nev, clêw agan lev.

1620 Gwith ny i'th cur.


MOYSES

Dhe Arlùth nev yth owgh druth.

Deun alemma dhe'n Mor Rudh,

tus, benenes ha flehes,

dhe'n Tireth a Dhedh'wadow

1625 yw rës gans Duw caradow

dhyn ena rag bos trigys.


FARO

Gallas Moyses ha'y bobel

mes a'm gwlas. Hy yw dhe well

yn pòr wir, wàr ow ena!

1630 My a vynn aga sewya

ha warbarth aga ladha

kyns my dhe drailya dhe dre.


Ascendit super equum.


KENSA SOUDOR

Bysy yw dhywgh fystena

kyns ès y dhe dremena

1635 an Mor Rudh, sur.


Ymôns arâg pell gyllys,

dell lavaraf an gwir dhys.

Lemmyn bÿdh fur.


Hic descendit Gabriel.


FARO

Deun alemma, marhogyon,

1640 kefrÿs inwedh sqwieryon,

wàr aga lergh fystenyn.

My a vynn aga ladha,

ny vynnaf onen sparya,

marow vedhons kyns vyttyn.


CALEF

1645 Moyses, dhyso lavara',

ty a gamwruk i'n tor'-ma

mes a Ejyp a'gan dry.

Bÿth ny yllyn tremena

an mor-ma, wàr ow ena.

1650 Nyns eus trumach vÿth dhyn ny.


JOSÙE

Ow tos yma Syr Faro

hag ost brâs pòr wir ganso,

dell lavaraf dhywgh whywhy.

Elhas! Lemmyn pandra wren?

1655 Marow vedhyn, kettep penn.

Nyns eus scappya dhyn nyny.


MOYSES

Na dhyscresowgh Duw a nev,

rag ev a glêw agas lev.

Gwrewgh why trestya in y grâss.

1660 Dell lavaraf vy dhywgh why,

ev a omlath ragon ny.

Gesowgh dhe ves croffolas.


GABRIEL

Duw a erhys dhys, Moyses,

dha welen hy hemeres

1665 ha gweskel an mor gensy.

An dowr a eger alês

may hylly yn tâ kerdhes –

ty ha'th pobel oll dredhy.


MOYSES

Gordhyans dhys, a Dhuw a ras,

1670 pàn danvensys dha gannas

rag Faro dh'agan gwitha.

Lavaraf dhywgh, a dus vas,

kekefrÿs bian ha brâs,

lemmyn gwrewgh oll ow sewya.


Percutit mare.


1675 In hanow Duw, ty morlan,

my a'th wysk gans ow gwelen.

Egor alês fordh dhyn ny

may hyllyn mos dhe'n tireth

yw ordnys dhyn yn perfeth

1680 gans Arlùth nev, yn tefry.


SECÙND SOUDOR

Dell lavaraf, arlùth, dhys,

yma Moyses pell gyllys

i'n mor, dell hevel dhymmo,

arâg dewhans ow kerdhes,

1685 an dowr ow fysky alês

pùb eur oll adhyragtho.


SQWIER

Oll y bobel – ymôns y

orth y sewya pùb huny,

ha'n mor a bùb tu dhedha

1690 ow sevel avell dyw fos.

Gwithys yns ajy dhe glos.

Ny's budh dowr certan nefra.


FARO

My a vynn aga sewya,

dhe'n mernans aga gorra,

1695 kekefrÿs bian ha brâs.

Ny vynnaf certan gasa

onen vÿth oll dhe vêwa,

pynag a wharfo a'n câss.


Owt, govy, elhas, elhas!

1700 Codhys warnan an mor brâs!

Ny a vÿdh cowal-budhys.

Duw Moyses a wrug hemma.

Nyns eus bêwa na felha.

Yth on warbarth myshevyes.


SQWIER

1705 Elhas, govy! Budhys on ny,

ny wren scappya.

Myshyf lemmyn codhys orthyn

nyns eus bêwa.


Et veniet Moyses et Aron et facit eis habitacula, et dicit Moyses.


MOYSES

My a vynn gruthyl castel

1710 ha drehevel dhymm ostel

ino james rag triga.

Abàn yw mytern Faro

budhys ha'y ost oll ganso,

ny a'n bÿdh cres dhe vêwa.


CALEF

1715 Moyses wheg, ny a dhreha

ragon chy pols dhe wonys,

rag ny a yll gul scovva

ow cortos bos goskesys.


JOSÙE

Awot omma onen dâ

1720 ragon ordenys parys.

Lemmyn agan sona gwra

kyns ès bones anedhys.


MOYSES

Banath an Tas re'gas bo

hag ev prest re'gas gwitho

1725 venytha in cosoleth,

ha'y grâss dhywgh why re wrauntyo

nefra dhe blegya dhodho

i'n dallath hag i'n dyweth.


Ascendit super montem.


My a wel teyr gwelen gay.

1730 Ny welys tecka, re'm fay,

bythqweth abàn veuv genys.

In gwirder, an teyr gwelen

yw dysqwedhyans ha tôkyn

a'n Try Ferson i'n Drynsys.

1735 My a vynn aga threhy,

pypynag oll a wharfo,

ha'ga don genef in chy

gordhyans dhe'n Tas Duw may fo.


Scindit virgas.


ARON

Benegys yw an gwel-ma

1740 pàn eus sawor sur mar dhâ

ow tevos anedha y.

A losowys oll a'n bÿs

mar wheg smyllyng, my a grÿs,

ny dhothya bys vynary.


MOYSES

1745 Benegys re bo an Tas

a vynnas dysqwedhes dhyn

gwelyny a gemmys ras,

leun a vertu, pùb termyn.

Dhyworta ma'gan bo grâss

1750 aga mailya my a vynn

gans meur a reouta brâs

in sendal hag in owrlyn.


JOSÙE

Govy vÿth pàn veuv genys,

a dorr ow mamm denythys,

1755 na vythqweth pàn denys bronn.

Gans nader yth ov gwenys

hag oll warbarth venymys

a fin an troos dhe'n golon.


MOYSES

Mar mynnyth cresy certan

1760 nag eus Duw lemen Onen

a gotho ino cresy,

ty a saw a'n troos dhe'n penn

dre vertu an teyr gwelen

mar scon dhedha dell ymmy.


JOSÙE

1765 My a grÿs in Duw an Tas

hag a'th pÿs in cheryta,

Moyses, dell osa demas,

ow sawya dre dha byta.


MOYSES

Amm dhedha adhesempys

1770 in hanow an Tas a'n nev,

Try Ferson, Unn Duw henwys,

ha sur y leha dha grêf.


JOSÙE

Â, Duw, lemmyn gwynn ow bÿs,

sur, abàn y'm sawyas ev!

1775 Y wordhya y teleth dhis

mar uskys pàn glêw dha lev.


. . . . . . . . . .


CALEF

Elhas, Moyses, ogh, tru, tru!

Shyndyes ov gans cronak du

ha whethys gans y venym

1780 ow cùsca in hans i'n hal.

Leskys ov a'n kil dhe'n tâl.

In cheryta gweres dhymm.


MOYSES

Duw a nev a glêw dha lev,

saw gwait may whrylhy cresy

1785 lemmyn i'n Tas a wrug nev,

tir ha mor, ha den a bry.


CALEF

Pòr wir mar leha ow grêf,

my a'n afyth dyso sy,

ken Arlùth agesso ev

1790 ny'n gordhyaf bys vynary.


MOYSES

Amm lemmyn dhe'n gwelyny

abarth an Tas venegys,

hag y a wra iredy

a bùb cleves dhis yêhes.


CALEF

1795 Arlùth, venegys re by!

Dell osa Duw heb pehas,

sawyes yw ow esely

oll a'n venym ha'n cleves.


JOSÙE

Moyses, mars os profus lel,

1800 res yw dhyso diogel

ry dowr dhyn ny dhe eva.

Mar ny wreth, heb faladow

meur a'n bobel a verow,

ha henna dieth via.


MOYSES

1805 An Tas a'n nev dre y grâss

a dhanvon dhywgh agas whans,

rag y servons in neb plâss

ny's tevyth fowt a gyvyans.


JOSÙE

Dha Dhuw plos tejy ny re

1810 naneyl dhyn boos na dewas;

rag henna dhys my a de

gordhya Jovyn venegys.


MOYSES

Aron wheg, pÿth a gùssul

a reth dhymm orth an vresel

1815 ha son a'n debel-bobel?

Rag dewas mar ny's tevyth,

yn certan y a drail fÿdh

hag a wordh duwow tebel.


ARON

My a lever, ow broder,

1820 ny a vynn mos dhe besy

wharê wàr an Arlùth ker,

dell ywa leun a vercy,

may rollo in neb tyller

dowr dhe eva dhedha y,

1825 na allons in neb maner

cafos ken dhe dhyscresy.


MOYSES

A vroder, ow banath dhis,

rag dha gùssul yw pòr dhâ.

Gweres dewhans, my a'th pÿs,

1830 ow fesadow dres pùptra.


Hic orat in monte.


A Das Duw i'th wolowys,

clêw galow an bobel-ma:

dowr may fôns y dysehys

a vêwnans ry dhedha gwra,

1835 na allons cafos chêson

dhe wruthyl crothval na son

warnas, a Das venegys.

Mes pàn vôns dysehys glân

y a dhenagh yn certan

1840 aga duwow mylegys.


Hic descendit Deus Pater.


AN TAS DUW

Moyses, kemmer dha welen,

ha ty ha'th vroder Aron,

arâg an debel-bobel.

Gwask gensy dywweyth an men,

1845 hag y res gover fenten,

mar erhyth dhodho, heb fall,

may hallo tus ha bestas

ha myns a vynho eva,

may whrello an debeles

1850 ow gweres menowgh dhedha.


MOYSES

A Das, Duw ker venegys,

ny yllyr re dha wordhya,

rag pùb eur oll dha wythres

yw dâ ha meur dha byta.

1855 A bòr fâls-dyscryjygyon,

tebel agas manerow,

na gresowgh a leun-golon

bos an Tas Duw heb parow,

pàn yllyn ny intredhon

1860 dry dowr a'n men flynt garow

dre ras an Tas a-uhon,

gwir-Dhuw in y oberow.


Hic percutit bis silicem et fluit aqua.


CALEF

Moyses, sur my re behas

hag a henna a elow

1865 mercy wàr Dhuw agan Tas

may haffo an pehosow.


AN TAS DUW

Rag na wor'sys ow hanow

arâg an Flehesygow

a Israel, dyscryjygyon,

1870 ny's gorryth heb faladow

dhe'n Tir a Dhedhewadow,

ty na dha vroder Aron.


MOYSES

Ow Arlùth ker, cuv colon,

pyw ytho a's hembronk dhy

1875 mar ny wrav vy nag Aron

aga lêdya bynary?


AN TAS DUW

Whath oll bêwa y a wra

nyns â den vÿth vynytha

a'n keth re-na dhe'n Tir Sans

1880 marnas Calef ha Josùe,

rag y dhe vynnas gordhya

fâls-duwow erbynn crejyans.


Hic Deus ascendit ad celum.


MOYSES

My a wor yn tâ lemmyn

na'm beus bêwa na felha.

1885 Devedhys yw ow thermyn

a'm bêwnans sur i'n bÿs-ma.

Mos dhe blansa my a vynn

i'n dor an teyr gwelen-ma.

Goev neb a wordh Jovyn

1890 ha serry Duw awartha.


Hic Moyses plantat virgas in Montem Thabor.


In gordhyans dhe'n Tas a nev

my a wra agas plansa;

ha trigowgh dh'y ordnans ev,

gwredhyowgh ha tevowgh arta.

1895 Arlùth Duw ker, clêw ow lev

ha gorr vy dhe lowena,

ha'm spyrys dhyso recêf

in manus tuas, Domine.


Et tunc morietur Moyses.


. . . . . . . . . .


MYTERN DAVYTH HA'N TEYR GWEL

Gwersyow 1899 - 2104


Et ludet rex David et ipse pompabit.


MYTERN DAVYTH

Wosa cows ha lavurya

1900 an vaner a via dâ,

kemeres croust hag eva

ha powes wosa henna.

Botler, fystyn heb lettya;

doro dhymm an gwin gwelha.

1905 Res yw dhymm porrês cùsca;

posyjyon i'm penn yma.


BOTLER

Ow arlùth ker, na vÿdh serrys,

kettoth ha'n ger my a dheu dhys

in pùb tyller dhymm may fo res,

1910 prest heb dhanjer bedhaf parys.


Parles, vous et synour min.

Rag gwell dewas vyttëth win

nyns â in agas ganow.

I'n pow-ma nyns eus gwell gwin,

1915 rag hemma yw pyment fin.

Ÿv, ow arlùth heb parow.


MYTERN DAVYTH

Banath sewes, botteler!

An dewas yw dâ ha cler,

re Dhuw an Tas!

1920 My a vynn lemmyn cùsca.

Yma hun orth ow grêvya

marthys yn frâs.


CONSLER

Ewgh growedhowgh, ow arlùth,

may haller agas cudha

1925 gans dyllas rych, dell degoth

dhe vytern a dynyta.


. . . . . . . . . .


AN TAS DUW

Gabriel, fystyn wharê,

bys in Jerùsalem kê.

Dhe Vytern Davyth lavar

1930 ev a gev in Araby,

in Mownt Tabor, gwelyny

a blansas Moyses heb mar.


A's drêns dhe Jerùsalem

rag y fÿdh Mab in Bethlem

1935 genys a dhaspren an bÿs,

hag anedha crows y whrer

rag crowsa Crist ow Mab ker.

Neb a'n gordhyo gwynn y vÿs.


GABRIEL

A Das, dell os leun a ras,

1940 my a wra oll dell vynhy

dha worhemmyn in pùb plâss,

dell degoth dhymm heb iny.


Et tunc veniet ad regem David, ipse solus, et dicit Gabriel.


Davyth, dhe Araby kê,

dhe veneth Tabor wharê.

1945 Dog alena teyr gwelen

a wrug Moyses dhe blansa,

ha dro y genes dhe dre,

dhe Jerùsalem yn fen.


Y fÿdh ethom anedha

1950 dhe gynda mab den defry,

may fo res unn jëdh a dheu

guthyl crows anedha y.


Tunc rex vigilando dicit admirando.


MYTERN DAVYTH

Bene dicite Dominus!

My re welas i'm hunros

1955 adhyragof el dyblans.

Ev a erhys dhymm kerhes

a Mownt Tabor gwel a ras

ma'n bedhen dredha selwans.


Ow messejer, kergh ow hourser

1960 dhe varhogeth:

oll tus ow chy, dewgh genef vy,

bryntyn ha keth.


MESSEJER

Ow arlùth, by Godys day,

parys yw an stêda gay,

1965 inwedh an courser melen,

kefrÿs hackny ha palfray –

ymôns in nobyl aray.

Arlùth, pàn vynhy, eskyn.


MYTERN DAVYTH

Messejer, ow banath dhys.

1970 My a vynn adhesempys

marhogeth wharê bys dy.

I'n ewn fordh dy mayth yllyn,

may fen hembrynkys pesyn

an Tas Duw, leun a vercy.


Hic descendit rex David.


1975 In nomine Dei Patris

a nev, mynnaf eskyna;

ejus atque spiritus

re worro with a'm ena.


Tunc equitabit.


Benegys re bo an prÿs

1980 may whrug an el ow gwarnya.

Awotta ny devedhys

bys i'n meneth heb lettya.

Dyskynnowgh, kettep mab bronn.

Otta an gwel dhyragon

1985 glas ow tevy.

In enour brâs dh'agan Duw meur

an gwel a ras dhyworth an leur

gwrav dhe drehy.


CONSLER

An re-ma yw gwel a ras,

1990 rag ny glêwsowgh in neb plâss

sawor a'n par-ma vythqweth.

Yma Duw i'n tyller-ma,

my a wor lemmyn yn tâ,

pàn yw mar wheg aga eth.


MYTERN DAVYTH

1995 Whethowgh menstrels ha tabours

tryhans – harpys ha trompours,

cythol, crowd, fyll ha sautry,

salmùs, gyttrens ha nacrys,

organs, inwedh cymbalys,

2000 recordys ha symfony. 


Ad equestres.


Lemmyn pùb oll eskynens

in hanow an Tas Duw ker

ha wor'tu ha tre fystenens,

kefrÿs marhak ha sqwier.


DEN DALL

2005 Arlùth ker, dhymmo gweres

gans dha wel in neb maner.

Dall ov, ny allaf gweles.

Son vy gansa heb dhanjer.


DEN CLOPPEK

Dhymmo evredhek inwedh

2010 ro nerth dhe gerdhes yn fas,

ha my a grÿs yn perfeth

aga bos gwel a veur ras.


DEN BODHAR

Dhe dhen bodhar na glêw vÿth,

Mytern ker, dre grâss an Tas

2015 A'n gwel gweres mara'm bÿdh,

dhe Dhuw dhe voy y whòn grâss.


MYTERN DAVYTH

My a's gweres pùb huny

mar mynnowgh perfeth cresy

dre ras an gwel bos sawyes.

2020 In nomine Patris et Filii

atque Spiritus Sancti

salvi modo eritis.


DEN DALL

A Das, benegys re by!

Lemmyn saw oll on nyny

2025 a'gan dysês sur heb mar.

Gordhyans dhe'n Tas Duw a'n nev

lemmyn clêwes agan lev.

An re-ma yw gwel heb par.


MYTERN DAVYTH

Hic descendit de equo.

Lemmyn pùb dieskynnes.

2030 Saw kyns ès i'n tour mones

leverowgh dhymm, company,

py le fÿdh an gwel plynsys

may fôns moyha enorys

ha'n gwelha may whrôns tevy?


CONSLER

2035 Hedre ven ow predery

in glasyjyon gesowgh y

aga theyr dhe wrowedha,

hag ordenowgh gwethysy

dh'aga aspia bysy,

2040 wàr bain brâs dh'aga gwitha.


MYTERN DAVYTH

Re'm fay, hòn yw cùssul fin.

Botler, my a worhemmyn

ha'th coweth gwithowgh why y,

ma na vôns in neb maner

2045 remuvys dhe gen tyller –

wàr bain tenna ha cregy.


Rag my a vynn pols cùsca

venytha kyns ès debry;

sqwith ov dre veur lavurya;

2050 powes my a vynn defry.


Rex David ascendit in tentum.


MESSEJER

My a's gwith gans meur enour,

na vo hardh den i'n bÿs-ma,

kyn fe mytern pò emprour,

dh'aga gorra alemma.


BOTLER

2055 Emprour na mytern gwlas,

na sôdon kyn fo mar vrâs,

a fyll aga remuva.

In despît dh'y dhewlagas

my a with an gwel a ras

2060 in Jerùsalem nefra.


MESSEJER

Coweth, groweth a'n eyl tu

hag aspy ahas ha glew

arâg hag adenewen.

Mar teu neb gwas ha ladra

2065 an gwel dhyworthyn pryva,

meth vÿdh oll dh'agan ehen.


BOTLER

Na lader by my vallock,

kyn fe vÿth mar vrâs qwallok

na mar hautîn a'y vody.

2070 Cùsk wàr dha dorr ha powes.

Mar mynnyth cafos mowes,

my a'th worr scon bys dhedhy.


. . . . . . . . . .


Tunc rex evigilando a sompno ibit ad virgulas et dicit.


MYTERN DAVYTH

Cosel my re bowesas.

Ass yw wheg an hun myttyn!

2075 Gordhyes re bo Duw an Tas

in y ober pùb termyn.

Dyworto ma'm boma grâss,

mos dhe blansa my a vynn

an gwel gans reouta brâs

2080 in neb plâss teg hag ilyn.


SECÙND MESSEJER

Arlùth ker, gwelha dha vrÿs,

yma tra varth wharvedhys.

Haneth sur an keth gwel-ma

i'n dor ymôns oll gwredhyes

2085 ha'n teyr dhe onen jùnyes

abàn ethowgh alemma.


MYTERN DAVYTH

Gordhyans dhe'n Tas, Arlùth nev,

a'm leun-golon my a bÿs;

rag leun-galosek yw ev

2090 hag in pùb ober marthys.


Ibit ad virgulas.


I'n plâss may môns y a sev,

dredho ev pàn yns plynsys.

Na wrello y vodh goev;

y'n jevyth meur a dristys.


2095 In enour dhe'n prenn may fo,

my a vynn bos garlont gwrÿs

a arhans adro dhodho,

rag godhvos pÿth vo y hÿs.


BOTLER

Yma onen dhywgh parys,

2100 a arhans pur ha fin gwrÿs.

My a's gorr adro dhodho,

may haller godhvos dha wir

ha gweles in bledhen hir

pygemmys hÿs may teffo.


. . . . . . . . . .


MYTERN DAVYTH HA BERSABE

Gwersyow 2105 - 2270


Et dicit rex David ad Bersabe abluendo vestem in rivilo.


MYTERN DAVYTH

2105 Damsel, er dha jentylys,

dysqwa dhymm a'th kerensa;

rag bythqweth my ny welys

benyn dhymm a well plegya

whath in neb le.


2110 Rov dhys ow thour, hel ha chambour;

bedhaf dha wour;

warbarth ny a drig nefra.


BERSABE

Ow arlùth ker caradow,

mytern os wàr oll an bÿs:

2115 assa via plegadow

genef gruthyl bodh dha vrÿs,

a callen heb keladow

ha dowt ow bos helerhys.

Mar cothfa an casadow,

2120 dystowgh y fien ledhys.


Bersabe tranceat domum cum rege David.


MYTERN DAVYTH

Bersabe, flour oll an bÿs,

certus rag dha gerensa

Syr Ùrry a vÿdh ledhys;

my a'n te dhys re'm leouta.

2125 Rag oll ow yêwnes pùpprÿs

ty a vÿdh pòr wir nefra.

Groweth i'n gwely ahÿs

may hyllyf genes cùsca.


BERSABE

My ny allaf dha naha,

2130 lemen pùptra oll grauntya

dhyworthyf a wovynhy.

Ow arlùth wheg oll, ladh e,

ken ev a wra ow shyndya

mar clêw vÿth a'gan gwary.


MYTERN DAVYTH

2135 Ow holon ger caradow,

Duw re'th ros flour hy hynsa.

Ev a vÿdh heb faladow

marow rag dha gerensa.


Ùrry, ow marhak gwelha,

2140 my a vynsa dha besy,

gorr ost genes ervys dâ

dhe omlath, dell y'm kyrhy.

Unn escar brâs dhymm yma

wàr ow thir ow cul mêstry.

2145 Marhogeth my ny alla':

yma cleves i'm body.


ÙRRY

Syr Arlùth ker, dell vynhy

my a wra prest heb iny

oll dhe'm gallos vynytha;

2150 ha dell oma marhak len

venytha ny dhov a'n plain

erna'n prenho an gwas-na.


MYTERN DAVYTH

A Ùrry, ass os jentyl!

My a'th car meur, re'm peryl,

2155 rag dha worthebow yw teg.

Gwait bos arâg i'n voward,

ma na vy sensys coward

nag awos den vÿth ownek.


ÙRRY

Ow arlùth, my a'n te dhys

2160 re'n ordyr a recêvys,

ny'm prev den wàr gowardy;

rag my a vÿdh an kensa

bomm i'n viaj a rollo

hag a broffo ow mêstry.

2165 Farwèl, ow arlùth gwelha;

ny vynna' strechya pelha.

Son vy kyns mos, my a'th pÿs.


MYTERN DAVYTH

Ow banath dhys vynytha.

Ow messejer genes â

2170 ha'm botler, kefrÿs ervys.


ÙRRY

Res yw dhymm kêwsel defry

orth ow gwreg kyns mos adre.

Mars ellen heb cows orty,

hy holon hy a dorsa.


Dicit ad Bersabe.


2175 Bersabe, ow wheg avy,

res yw dhymmo lavurya

dhe unn vatel iredy,

saw dystowgh hy a vÿdh deu.


Hic paratur et armatur Urias.


BERSABE

Na gewgh why, wàr ow ena,

2180 dhyworthyf vy vynytha!

Ma ow holon ow ranna

pàn glêwaf cows a'n par-na.

Ow arlùth, by my lewta,

my a derr, crack! ow honna

2185 mars ewgh lemmyn mes a dre;

nefra ny dhebraf bara.


ÙRRY

Bersabe, ow frias lel,

res yw gruthyl diogel

bodh agan arlùth sefryn.

2190 Ny allaf pelha triga:

my a vynn dhyso amma.

Â! Pÿs genef fest yn tynn.


Osculetur eam et vadit.

Hic descendit Urias.


BERSABE

Ogh, govy pàn veuv genys!

Gans moreth yth ov lenwys

2195 wàr dha lergh, ow arlùth wheg –

Saw bynnar re dhewhylhy

genes my a wra pesy,

ha henna a via teg!


Hic descendit Gabriel.


. . . . . . . . . .


ÙRRY

My a'th pÿs now, messejer,

2200 dog manerlych ow baner,

dell vynhy bos rewardyes;

ha ty inwedh, botteler,

my a'th pÿs may fy asper

avell marhak fin ervys.


Hic ascendit super equum.


SECÙND MESSEJER

2205 My a lever dhis, Ùrry,

na borth dowt ahanaf vy

certan nefra;

rag ny ’fÿdh ken dh'y berthy,

my a lever dhywgh whywhy

2210 wàr ow ena.


Et tunc equitabunt extra ludum, et postea venit nuncius et dicit ad David regem.


Ow arlùth, lowena dhys!

Awotta vy devedhys

arta dhe dre;

saw Syr Ùrry yw ledhys

2215 ha dha votler kekefrÿs,

gony ragtha!


MYTERN DAVYTH

Dar, marow yw Syr Ùrry?

Lavar dhymm, dell y'm kyrhy,

pan vernans a'n jeva ev,

2220 ha fatell veuva ledhys,

rag ev o stowt ha gothys

hag a omsensy den crev.


SECÙND MESSEJER

Marow yw, by Godys day.

Ev a vynsa gul deray,

2225 hag a ros strocosow tynn;

saw unn marhak a'n ladhas

ha dhe'n dor scon a'n gorras

hag a'n hackyas dhe dymmyn.


Tunc veniet angelus ad regem David et querat questionem et dicit.


GABRIEL

Gorthyp dhymm, ty mytern brâs.

2230 Den a'n jeva cans davas

ha'y gentrevak saw onen;

mara's lattra dhyworto,

pan pin a gotho dhodho?

Lavar an gwir dhymm certan.


2235 My a worthyp dhis wharê,

yn certan na vy lettyes.

Dre wirvreus sur y cotha

dodho godhaf bos ledhys.

Yn pòr dhefry

2240 neb a wrella

in ketelha,

mernans yw gwyw dh'y vody.


Descendit rex David.


In ketelha ty re wrug,

ha dhyworth Ùrry re dhug

2245 y unn wreg, Davyth, certan,

ha dhyso jy yth esa

benenes lowr ha plenta.

Godhaf dha vreus dha honen.


MYTERN DAVYTH

Arlùth, gevyans dhe'm ena!

2250 Govy pàn wruga peha

gans corf an debel-venyn.

Deus mei miserere

herwyth dha ras ha'th pyta,

na'm byma pain i'n gorfen.


Et tunc sub Arbore Scientiae incipit Psalterium, scilicet 'Beatur vir ...'


2255 Ow consler wheg, y'th pesaf

dysk dhymmo unn ankenek

rag ow fehas. Pandra wrav

may tysorro an Tas wheg?


CONSLER

In amendys a'th pehosow

2260 orden bos gwrës templa golow

brâs ha ledan.

Bedhens kerhys masons plenta,

inwedh gwarnys tus an cyta,

kettep onen.


MYTERN DAVYTH

2265 Bennath an Tas Duw re'th fo,

rag sur, dell hevel dhymmo,

pòr wir hòn yw cùssul dhâ.

Rag henna heb faladow

oll warlergh dha gùssulyow

2270 bys venytha my a wra.


MERNANS MYTERN DAVYTH

Gwersyow 2271 - 2364


Ascendit rex David.


MYTERN DAVYTH

Messejer, my bel aber,

deus dhymmo kettoth ha'n ger

rag colenwel bodh ow brÿs.


SECÙND MESSEJER

Re Dhuw Tas, ow arlùth ker,

2275 venytha in pùb tyller

my a vÿdh pòr barys dhis.


MYTERN DAVYTH

Messejer, kê gorhemmyn

oll dhe'n masons i'n cyta

may teffons omma myttyn –

2280 wàr bain cregy ha tenna –

dhe wul fos a veyn bryntyn

hag a lim in cres an dre:

in enour Duw my a vynn

i'n dre-ma gruthyl templa.


SECÙND MESSEJER

2285 Arlùth, dha vodh my a wra,

dell degoth dhymm dres pùptra

oll dhe'm gallos in pùb le.

Ny vynna' strechya pelha.

Farwèl, ow arlùth gwelha,

2290 rag my a vynn fystena.


MYTERN DAVYTH

Wel thow fare, messejer,

rag cannas os heb danjer.

Nyns eus fowt inos gwelys.

Kyns mos, ÿv tenn gwin py medh,

2295 ha dhe scaffa sur yth êth

in ow negys, my a grÿs.


Deus Pater descendit.


SECÙND MESSEJER

Oyeth sy! Clêwowgh dhymm oll –

masons an dre, kettep poll –

gwaityowgh bones avorow

2300 ow conys in cres an dre,

wàr bain cregy ha tenna,

adro dhe'n templa heb gow.


Et iterum veniet ad regem et dicit ei.


Ow arlùth, lowena dhys!

An masons oll yw gwarnyes,

2305 brâs ha vyhan;

ha dhymm y a worthebys

y fedhons myttyn parys,

kettep onen.


MYTERN DAVYTH

Messejer, rag dha servys

2310 dha rewardya my a wra:

Carn Suyow ha Trehembys,

chartour anedha dhis gwra.


SECÙND MESSEJER

Gromercy, arlùth a bris,

rag dha ro'ow prest yw dâ.

2315 Cortes os dres tus an bÿs,

ow ry dhymm ro a'n par-ma.


. . . . . . . . . .


KENSA MASON

Ty vaw, darbar lim ha pry,

meyn whel, slodyes ha gennow,

ha my a fystyn ajy,

2320 ow trehevel an fosow.


SECÙND MASON

Nans yw growndyes genef vy

solabrÿs gans horbennow;

mar ny fystyn pùb huny,

why a's bÿdh drog-vomennow.


MYTERN DAVYTH

2325 Consler, deun ny dhe veras

scon wàr an wonesyjy;

mar ny wonedhons yn fas,

y a's tevyth anfujy.


CONSLER

Syr, arlùth wheg, meur y ras,

2330 yma ow conys dhywgh why

chif-gweythoryon oll an wlas

a wodher dhe desmygy.


. . . . . . . . . .


Deus sit in platea.


AN TAS DUW

Davyth, ny wreth dhymmo chy

yn certan bys vynary.

2335 Dha vos denladh yw an ken.

Ty re dhyswruk iredy

hevelep dhe'm fâss avy:

Ùrry, neb o marhak len.


MYTERN DAVYTH

Arlùth, ytho pyw a wra

2340 cowldrehevel oll dha jy?


AN TAS DUW

Salamon, dha vab kerha,

a'n cowldhreha iredy.


MYTERN DAVYTH

Lemmyn my a wor dhe wir

bos ow thermyn devedhys.

2345 My re vêwas termyn hir.


David ibit ad tentos.


Arlydhy, my a'gas pÿs,

Salmon ow mab cùrunowgh,

ha'gas mytern ev sensowgh

hedre vowgh bew i'n bÿs-ma.

2350 Kepar ha my ev gordhyowgh,

rag Duw a'n dysqwedhas dhywgh,

ha'y volùnjeth yw henna.


SECÙND MESSEJER

Arlùth, dha vodh my a wra,

dell degoth dhymm in pùptra,

2355 awos tra vÿth a wharfo.

A pe bodh Duw indelha,

ken agesowgh venytha

ny yêwnsen, so mot y go!


MYTERN DAVYTH

Ny vynn Duw ker, dh'y lawa,

2360 na felha my dhe vêwa

omma genowgh yn certan.

A Das, intra dha dêwla

my a gemyn ow ena.

Gwith eev rag tarosvan!


Et tunc morietur rex David.


SALAMON HA'N TEMPLA

Gwersyow 2365 - 


CONSLER

2365 Ogh, gony bones marow

agan arlùth heb parow!

Deun gorryn y gorf i'n bedh;

ha pesyn rag y ena,

may fo Duw leun a byta.

2370 Re'n kerho dhodho dh'y wlas.


Et ipse sepelliret ipsum et portabit corpus sub aliquo tento, et ibit ad Salamonem, et dicit nuncius.


SECÙND MESSEJER

Deun dhe gerhes Salamon,

ha gorryn ev in y dron,

avell mytern in y se;

may hallo bos cùrunys,

2375 kepar dell veu dhyn erhys

gans y das kyns tremena.


Hic pompabit Salamon.


Lowena dhis, Salamon!

Deus genen ny qwyck dhe dron

dha das Davyth;

2380 rag dêwysys a verr dermyn

sur ty a vÿdh.


MYTERN SALAMON

Fest yn lowen, arlydhy.

A'gas enour gromercy

2385 a vynnowgh dhe wul dhymmo.

Mara pedhaf bew vledhen,

my a'n talvyth dhywgh, re'm penn,

pypynag oll a sconyo!

 

Hic descendat Salamon.


SECÙND MESSEJER

Salmon, lemmyn kê i'th tour,

2390 rag ty a vÿdh governour,

wharê mytern cùrunys.

Esa in dha se inwedh

a bewo dha das Davyth,

rag ev a'n kemynys dhys.


Hic intrabit.


MYTERN SALAMON

2395 Serys, gromercy. Inwedh,

mara pêwaf, why a vÿdh

ow chif-pryva-wethysy;

ha rag why dhe'm cùruna

my a re dhywgh Bosvena,

2400 Lostwydhyel ha Lanerhy.


Rex Salamon pompabit hic et postea dicit Salamon.


Messejer, cannas jentyl,

dell os ow servont heb gil,

deus in rag, dell y'm kyrhy.


SECÙND MESSEJER

Ow arlùth ker Salamon,

2405 awos lavur na duwhan

nefra ny fallaf dhywgh why.


MYTERN SALAMON

Kê gorhemmyn dhe'n cyta

may teffons omma wharê,

wàr bain aga bos dyswrÿs:

2410 masons ha carpentoryon,

trehysy meyn, tioryon,

an templa may fo cowlwrës.


SECÙND MESSEJER

Syr arlùth, re Synt Gylmyn,

my a wra dha worhemmyn

2415 oll yn tien;

hag a warn dha vysterdens

avorow dhys may teffons

in kettep penn.


Hic intrabit.


Oyeth or, oyeth inwedh,

2420 Syglêwowgh, bryntyn ha keth –

an mytern a worhemmyn

dhe oll an carpentoryon,

masons, inwedh tioryon,

may fôns y ganso myttyn

2425 omma, dhe wul an templa

a wrug y das dhe astel,

rag ev a vynn heb lettya

whel y das y golenwel.

  

Revertat domum.


. . . . . . . . . .


Ow arlùth ker, my re beu

2430 i'n cyta fast ow kelwel

dha vysterdens, dhis a dheu

avorow pòr diogel.


MYTERN SALAMON

Ow banath dhyso, Gryffyn!

Ty a levas in dha fay!

2435 Mar ny gefyth medh py gwin,

kê dhe'n fenten dhe eva.

Mos dhe viras my a vynn

ow gonesyjy wharê,

ha dhedha prest gorhemmyn

2440 gruthyl whel deg ha pryva.


Hic descendat.


KENSA CARPENTOR

Duw! Teg a brenn rag styllyow

ha compes y denwennow,

brâs ha cromm y benn goles!

A'y ven mon ha'y scorennow

2445 my a vynn trehy tennow

ha lathys teg ha corblys.


MYTERN SALAMON

God spêda, gonesyjy!

Gonys a wrewgh pòr vysy,

dhymm dell hevel.

2450 Fosow dâ gans lim ha pry

ha penn crev warnedha y

gwrewgh drehevel.


KENSA MASON

Syra, my a lever dhis,

nans yw an fosow cowlwrÿs

2455 dhe ras compes, by my fay.

Pòr wir my a vÿdh ragtha

na gev den vÿth fowt ina,

in neb fos vÿth, by thys day.


MYTERN SALAMON

Ryght wel yseyd, coweth wheg,

2460 dha whel yn tâ dhymm a bleg:

dew vody dhâ owgh in gwir;

ha rag bos aga whel teg

my a re dhywgh pluw Vudhek,

ha'n Garrek Reun gans hy thir.


SECÙND MASON

2465 Hâ, larjes! Hâ, gromercy!

Ny a yll bos fest mery

rag cafos ro a'n par-na.

Lemmyn nyns eus mêstrysy

i'n wlas-ma pòr wir saw ny,

2470 ow mysterdens i'n pow-ma.


SECÙND CARPENTOR

Coweth, prôfyen an styllyow

mars yns comes dhe'n fosow,

may haller aga lathya

gans corblys, lâcys, tennow;

2475 hag a's ty gans plynkennow,

may fo joy miras orta.


KENSA CARPENTOR

Ny vern tra vÿth assaya.

How! Gwereswowgh, cowetha,

ow corra tymber in bàn

2480 may haller aga lathya.

In cres an chy res via

cafos jist crev, na vo gwann.


SECÙND CARPENTOR

By Godys fast, wel yset!

Thys tymber ys even ymet

2485 ha compes rag an fosow.

Tioryon in kettep chet,

tiowgh an templa heb let,

na dheffo glaw dhe'n stylllyow.


MYTERN SALAMON

Yn certan, gonesyjy,

2490 ken agesowgh why ny's ty,

rag sotel owgh in pùb creft.

Saw leverowgh dhymm defry,

prenn dhe jist ple kefyn ny

a vo compes avell sheft?


KENSA CARPENTOR

2495 Re'm fay, in oll dha gosow

nyns eus jist vÿth oll heb wow

vas dhe dra vÿth sur ragtho,

nag i'n wlas-ma in neb pow,

saw unn prenn gans garlontow

2500 a arhans adro dhodho.


MYTERN SALAMON

Meur a gas via gene'

trehy henna, re'm leouta;

saw abàn na gefyr ken,

in enour Duw, dh'y lawa,

2505 ewgh dh'y drehy heb lettya,

ha musurowgh ev yn len.


SECÙND CARPENTOR

My a'n musur lowr yn tâ –

na berthowgh own a henna,

ow arlùth wheg, Duw a wor –

2510 gans sqwir, compas ha scantlyn,

na vo hirha ès an sin

na vÿth cotta wàr neb cor.


Salamon abit domum.


KENSA CARPENTOR

Ottava musurys dâ;

den i'n bÿs ny'n musur gwell.

2515 Harlych my a'n tregh omma,

hag êwn e gans oll dha nell.


SECÙND CARPENTOR

Ancombrynsy wàr dha benn!

Mar lel y sensys dha lin

kyns ès trehy wàr an prenn,

2520 re got o a gevelyn!


KENSA CARPENTOR

Hedh e dhe'n dor, my a'th pÿs,

scon ev a vÿdh amendyes.

My a'n scarf yn tâ wharê.

Serry orthyf ny res dhis.

2525 Lemmyn sur yth yw ewn hÿs;

êwnyn ev yn scon dh'y le.


SECÙND CARPENTOR

An jowl re'th êwno dh'y las!

Ny yll an jist in y blâss:

re hir yw a gevelyn.

2530 Yn ewn-gres an scarf trowgh e,

ha compes mar ny vedha,

ny wòn pandra leveryn.


KENSA CARPENTOR

Ny a'n tregh dell leveryth;

hèn yw an cres, tan ow fëdh,

2535 dre bùb merk oll i'n bÿs-ma!

Omma compes intra dew

my a'n tregh, re'n Arlùth Duw,

ha namoy sur venytha.


SECÙND CARPENTOR

Drehevyn ev abarth Duw

2540 in bàn. Lemmyn re got yw

a gevelyn dâ in gwir.

Ancombrynsy yw hemma!

Deun dhe'n mytern dhe dhesta

an jist na vynn dos dhe sqwir.


. . . . . . . . . .


Hic incipit.


KENSA CARPENTOR

2545 Ow arlùth mytern Salmon,

yma meur a varthujyon

a'n keth jist-ma wharvedhys!

An eyl torn y fÿdh re hir,

tres aral re got in gwir,

2550 kyn fo mar leun-musurys.


MYTERN SALAMON

Indelha abàn ywa,

my a gomond y worra

gans enour brâs desempys

i'n templa dhe wrowedha,

2555 ha gwaityowgh pùb y wordhya,

wàr bain agas bos ledhys.

Ha why carpenters jentyl,

aspiowgh in ow cosow

prenn dhe jist, heb tùll na gil.

2560 Vedhens gwrÿs dhywgh, heb whedhlow.


SECÙND CARPENTOR

My a wor ple ma onen

trehys hag oll shâpys glân,

maras yw dhyn ny ewn hÿs.


KENSA CARPENTOR

Awos Duw, deun ahanan

2565 dh'y gerhes dhe dre certan,

may hallo bos musurys.


SECÙND CARPENTOR

Ottava ow crowedha.

My re wrug y vusura

rag an keth whel-ma dywweyth.


KENSA CARPENTOR

2570 Wàr agan keyn ev a dheu

dhe dre dh'y settya dh'y le,

rag pòr dhâ yw rag an weyth.


SECÙND CARPENTOR

Settyn an prenn in y blâss.

Duw ker, danvon dhymm an grâss

2575 may hallo henna sevel!


KENSA CARPENTOR

Ny gafsen, wàr ow leouta,

compossa prenn in neb le,

na rag an plâss-ma vÿth well.


SECÙND CARPENTOR

Deun dhe leverel yn scon

2580 dh'agan arlùth Salamon

bones an templa cowlwrÿs.


Ad regem Salamon.


Hail, ow arlùth in dha dhron,

gwrÿs yw dha dempla heb son:

agan gober ny a'th pÿs.


MYTERN SALAMON

2585 Banath an Tas re'gas bo!

Why a's bÿdh, by Godys fo',

agas gober iredy:

warbarth oll Gwel Behedhlan

ha Coos Penryn yn tien;

2590 my a's re lemmyn dhywgh why,

hag oll Gwerdhour,

an Enys hag Arwennek,

Tregenver ha Kegyllek.

Anedha gwrewgh dhywgh chartour.


KENSA CARPENTOR

2595 Gromercy, arlùth heb par.

Ny a yll lowr bones prowt!

Ny's teva tus vÿth heb mar

ro'ow mar dhâ, by myn hout!


MYTERN SALAMON

My a vynn lemmyn ordna

2600 Mab Lien ow Sel Pryva

dhe vos epscop i'n templa,

an laha dhe ventêna,

servys dhe Dhuw dhe gana.

Y sacra scon my a wra.


Consultor erit episcopus et dicit.


2605 Syr arlùth, Duw tal dhyso,

ow mones dhe ry dhymmo

dynyta brâs a'n par-na.

Gwyw yw yn len dha servya;

dha servons owth avauncya

2610 nyns eus par dhis i'n bÿs-ma.


Hic consultor induit vestimentum clericum.


MYTERN SALAMON

Ervirys en, re'm leouta,

soladhÿdh dhe'th avauncya

a'n kensa benfys a'm be.

Dhe epscop gwrav dha sacra.

2615 Kemmer dha vîter wharê,

ha bÿdh in dha servys len.


Hic dat metram episcopo.


EPSCOP

Abàn vynnyth indelha,

y recêva my a wra

in gordhyans dhe'n Tas a'n nev.

2620 Mar mynn Duw rag an gwelha,

my a lever i'n templa

wharê servys dhodho ev.


Hic descendit episcopus, et transiet ad templum.


In enour dhe Dhuw an Tas,

leverys pùb golohas

2625 my a worhemmyn yn scon;

ha wosa henna evyn

pùb oll adro draght a win

rag confortya y golon.


Et tunc orent et murmurabunt quasi dicendo orationes; et veniet Maximilla in templo, et sedet super scuppas et vestes eius concremantur a scuppa et ipsa clamat dicens.


MAXYMYLA

A Das Duw, dre dha vercy

2630 danvon yêhes dhymmo vy

a'm cleves mayth ov grêvyes.

Owt, owt, owt, elhas, govy!

Ma ow dyllas ow tywy

dhyworth prenn Crist, my a grÿs.


2635 Ow Arlùth ker Crist Jesu,

Duw a'n nev, dre dha vertu

dyfuth nerth an flam ha'n tan,

dell vÿdh gans dha gorf prenys

Adam hag Eva kefrÿs

2640 ha gorrys dhe'n nev gans cân.


EPSCOP

What! Venjyans dhis, a benn pyst!

Ple clêwsta gelwel Duw Crist

gans den i'n bÿs-ma genys?

Laha Moyses dhymm yma,

2645 hag in oll an keth henna

nyns eus y hanow scrifys.


Na ny lever bos Duw ken

saw an Tas a nev avàn,

ha ty voren myrgh hy ben

2650 a wra duw dhys dha honen.

Crog re'm bo er an dhywen

nefra mars êth ahanan

erna'n prenhy yn fylen

ha naha oll dha gows glân.


MAXYMYLA

2655 Na nahaf, epscop gocky,

rag an teyr gwelen defry,

a veu gans Davyth plynsys

hag a jùnyas dhe onen,

yw tôkyn dâ yn certan

2660 a'n Try Ferson i'n Drynsys.


Hic ascendit episcopus in tentum suum.


Onen yw an Tas a nev,

aral Crist y unn Vab ev,

a vÿdh a Werhes genys,

ha'n Spyrys Sans yw tressa:

2665 Try hag Onen, ow triga

in unn Duwsys, my a grÿs.


EPSCOP

Owt warnas! A pur vil scowt,

heb dhowt pystriores stowt.

Kyn fy mar browt, ty a'n pren.

2670 Nygh for sorw y am ful woud.

Thow harlot, for Godys bloud,

ro dhymm cùssul avell den.


CROSSYER

My a'th cùssul heb cabel –

my tellyng ys no fabel

2675 mar mynnyth hy dystrêwy,

orden dhe'th tus hy knoukya

gans meyn: na hedhens nefra

erna varwa iredy.


EPSCOP

By Godys fast, wel yseyd!

2680 Vos et bon, se Dew ma eyd,

ha den fur a'th cùssulyow.

Tormentours brâs ha bian,

dewgh in rag kettep onen

lemmyn in ow ethommow!


KENSA TORMENTOUR

2685 Hail, ow arlùth stowt ha gay!

Whës yw ow thâl, by thys day,

dhyso jy ow fystena.

Tel my anon, y the pray,

what shal y do? Yf y may,

2690 my a'n gwra, wàr ow ena.


EPSCOP

Ewgh tennowgh an gasadow,

usy ow cul fâls-duwow,

in mes a'gan templa ny;

ha gans meyn gwrewgh hy knoukya

2695 erna wrello tremena.

Venytha na wrewgh hedhy.


NESSA TORMENTOUR

Na hedhyn, by Godys soul!

Rag yma wàr agan towl

knoukya fast bys may fen sqwith.

2700 Deus in mes, abarth an jowl!

Vynytha ny evyth cowl:

marow cowal ty a vÿdh.


TRESSA TORMENTOUR

War! Gas vy dhe dhehesy

gans morben bomm trewesy

2705 dhe'n vil hora wàr an tâl,

nefra na wrello debry

lemen flêrya ha pedry

kepar ha saym pò lis hayl.


PESWORA TORMENTOUR

My a's gwysk gans unn blojon

2710 vythqweth na ve bomm a wòn

a rollo whaff mar gales.

Dell y's brêwaf, in dann gèn,

kekefrÿs kig ha crohen,

dell vÿdh leun a bodrethes.


KENSA TORMENTOUR

2715 My a re gans meur a ras

wharê lemmyn strokyas vrâs

pòr ewn wàr an brèst arâg

bys may cotho hy dhe'n dor,

ha'y brêwy gwyls indar clor

2720 mar vunys avell skyll brag.


MAXYMYLA

Arlùth Jesu Crist a nev,

kemmer mercy a'm enef,

dell os ragos tormentyes.

Drefen unweyth dha henwel,

ledhys ov pòr dhiogel.

Gav dhymm ow fegh, my a'th pÿs.


NESSA TORMENTOUR

A glêwsowgh why, cowetha,

dell usy an vil hora

owth henwel an pÿth na vÿdh?

2730 Hy a dhesefsa scorna

gans an epscop ha'y dùlla

dhe wordhya duwow nowyth.


TRESSA TORMENTOUR

Ha rag henna wàr an chall

hy gweskel genef yw màl

2735 ha brêwy hy esely.

A pur voren plos, myrgh gal,

ty a verow sur cowal,

awos dha Dhuw na'y vêstry.


PESWORA TORMENTOUR

A'y vêstry ev ny ren bramm!

2740 In despît dh'y das ha'y vamm,

an voren a vÿdh ledhys.

Ty a 'fÿdh wharê droglamm:

dha eskern oll, kettep tamm,

gans ow bomm a vÿdh brêwys.


Hic moritur Maximilla.


KENSA TORMENTOUR

2745 Powesowgh, aflythyjyon,

rag marow yw an voren

gans ow whaffys solabrÿs,

ha resys goos hy holon.

Deun ny dhe dhesta yn scon

2750 dh'agan epscop dell yw gwrës.


NESSA TORMENTOUR

Â! Taw, coweth, my a'th pÿs.

Ny gresaf awos an bÿs

bos an hora whath marow.

Nefra kyns mos alemma

2755 ry whaff dhedhy my a wra

gans meyn growyn brâs garow.


TRESSA TORMENTOUR

Hail, Syr Epscop caradow!

Nans yw an voren marow.

Ahÿs yma a'y groweth.

2760 Awos godhevel ancow,

ny nahas hy lavarow

wostallath na wosteweth.


EPSCOP

Awos henna nyns eus vry:

gallas hy gober gensy,

2765 ha servyes yw dell gotha.

Rag gàs lavur why a's bÿdh

Behedhlan ha Bosaneth.

Ewgh wharê dh'aga sêsa

kyns hy bos nos.

2770 My a re

dhywgh an dre-ma

hag oll Chenonry an Clos.


PESWORA TORMENTOUR

Hâ, larjes, epscop cortes!

Hâ, larjes pùb oll gelwes,

2775 larjes warbarth leverowgh!

Gwyw yw prest servya yn tâ

pòr wir epscop a'n par-ma,

rag jentyl yw, dell welowgh.


EPSCOP

Deus alena, ty Gebal,

2780 gorr an pren in mes gans màl,

ha'th wereses Amalek;

ha têwlowgh e dral ha dral

in Besseda pòr gowal,

dell ywa pÿth cavylek.


Hic portatur lignum ad Bethsaida.


GEBAL

2785 Wharê ev a vÿdh degys.

Amalek re by cregys!

Yn fen kemmer an eyl penn.


AMALEK

Deun ganso adhesempys

ha ponyn gans meur a gris

2790 hag i'n dowr gorryn an prenn.


Nuncius venit ad episcopum.


MESSEJER

Arlùth wheg, ny amownt màn

an pÿth a wrussowgh certan,

lemen moy dysenour dhys;

rag ow kêwsel yth eder,

2795 abàn êth e dhe'n tyller,

bos clevyon dredho sawyes,

mayth eder orth dha vlâmya,

ha henna marthys yn frâs,

a'n templa ty dh'y denna

2800 ha bos dhodho kemmys ras.


EPSCOP

Nyns eus fors awos henna.

My a wor whath cùssul dhâ

dhymm dhe wruthyl, by thys day!

Nyns eus pons wàr dhowr Cedron.

2805 My a vynn ordna yn scon

tus dh'y denna ev bys dy.


In dann dreys may fo pôtyes,

ha'y vertu a vÿdh lehes

dre an mostethes heb fall.

2810 Degowgh an prenn adhewhans

wàr dhowr Cedron may fo pons,

ty Amalek ha Gebal.


AMALEK

Gebal, dha gonna a greg

adhystowgh ma's ty a dheg

2815 an eyl penn dhe dhowr Cedron;

cachaf hy ben pòr anwhek.

Duwhan in y gorf a'n meg,

ny vÿdh hudhyk y golon.


Hic reportatur lignum a Bethsaida super aquam Cedron.


GEBAL

Nyns yw marth keudh kyn y'm bo,

2820 ow ton an prenn adhedro,

ha na'gan bÿdh gober vÿth.

Dro va, gôda chauns re'th fo!

Nans on lavuryes ganso

ha'gan esely pòr sqwith.


. . . . . . . . . .


MYTERN SALAMON

2825 A dus vas, why re welas

fatell formyas Duw an Tas

nev ha nor warlergh y vrÿs.

Wosa henna y fynnas

Adam, Eva. Dre y ras

2830 y's gwrug haval sur kefrÿs

dhodho defry.


Oll an bÿs a ros dhedha,

may hallens ino bêwa

ha'ga flehes vynytha

2835 a dheffa anedha y.


Y vennath dhywgh yn tien

kefrÿs gorryth ha benyn.

Floholeth,

an gwary yw deu lemmyn.


2840 Ha dhe weles an Passyon

a Jesus heb gorholeth

a wodhevys Crist ragon,

avorow dewgh adermyn;

hag êns pob dre.


2845 Abarth an Tas, menstrels a ras,

pibowgh wharê.


[DYWETH]