AN SECÙND GWARY I'N ORDINALIA A GERNOW


Crist Crowsegys

Peter Paul Rubens, circa 1610-11


Passio Christi appears here in Standard Cornish spelling (KS) for the first time. Scholars will prefer to work with the text of the manuscript itself. This version is for the general reader. There is a possibility that Michael Everson may produce a modern palaeographic edition of the play, based on a fresh reading of Bodley MS 791. We should be happy to collaborate with Evertype to establish a definitive accompanying KS text. The version given here is therefore provisional. Currently it is based on the edition published by Kesva an Taves Kernewek in the Standard Written Form in 2019. The text has been restored where changes were previously made to fit ideas of regularized grammar dating back to R. Morton Nance. We intend to add several notes explaining significant differences between spellings in the manuscript and those available in Standard Cornish.

In the original the names of the characters are in Latin. Standardized Cornish names are used here to introduce each character's spoken words.

The best English translation of Passio Christi is by Alan M. Kent and can be found in

Ordinalia: The Cornish Mystery Cycle - A Verse Translation, Francis Boutle Publishers 2005

The Cornish Ordinalia: a critical study is an English language commentary on the whole Ordinalia by Jane A. Bakere. This usefully discusses aspects of the drama that may easily be appreciated in English translation. But it says almost nothing about the Cornish language of the original. Apparently the author was not herself a Cornish speaker. She talks of Cornish as a "dead language of which very little remains"; and considers the "music of the verse" to be "irretrievably lost". The occurrence of straightforward lexical items such as 'certan', 'perfeth', 'spyrys' is characterized as "strong Middle English influence". The commentary was first published by the University of Wales Press in 1980. A second (revised) edition was published by Kesva an Taves Kernewek in 2009.


Work in progress


Hic stat Jesus in Monte Quarentana versus Jordanum et despicit intra Jericho et Jerusalem.


JESUS

Dhywgh lavara', ow dyskyblyon,

pysowgh toth dâ, oll kescolon,

Duw dres pùptra eus a-uhon,

dhywgh i'n bÿs-ma y grath danvon

5 i'n dyweth may fewgh selwys;


gans an eleth yw golow

in nev agas enevow

nefra a trig heb ponow

in joy na vÿdh dewedhys;


10 dh'agan gwitha rag mab a'n pla

agan temptya pòr fel a wra

prest in pùb le dhe gul droctra

ha denaha oberow dâ,

dell leveraf dhywgh an gwir.


15 Lavurya a wra pùpprÿs

rag dry den dhe vos dampnys

dhe bonow, na fe selwys.

Henna oll yw y dhesîr.


Yowynk ha loos, kyn fo tùllys

20 dre y dennvos, mercy gelwes;

scon y gallos a vÿdh lehÿs.

Mercy yw scoos dhe neb a'n pÿs,

pùppynag oll a vo ev.


Pejadow a leun-colon

25 a worr dhe ves temptacyon,

na vo troplys y enef.


[Hic descendant omnes de monte.]


Ha me a pÿs ragowgh ow Thas

may fewgh selwys dre y leun-ras,

hag oll kerhys dodho dh'y wlas

30 in joy a bÿs heb strif ha cas

yn certan gans an eleth.


Ny yll colon predery

an tecter a's bedhowgh why.

Henna a vÿdh heb dyweth.


PEDER

35 A Mêster wheg, gordhys re by

pàn wreth mar teg agan dysky.

Ass on whansek oll dhe pysy,

lettrys ha leg, wàr Dhuw mercy!


Oll ny a pÿs, yowynk ha hen,

40 wàr Dhuw pùpprÿs mercy gàn ken,

may fen gwithys rag an bylen

hag oll selwys trank heb gorfen.


Penys a res rag y terros,

may fo lehës meur a'y gallos.

45 Dre ow fenys dew ugans nos

dhymm devedhys awel dhe voos.


SATNAS

Mara 'jeves ewl debry,

me a wor gwir iredy

yn certan nag ywa Duw.

50 My a vynn mos dh'y temptya

mara callaf y tenna

dhe wul glotny wàr neb tu.


Sur awos oll ow gallos

bÿth ny allaf in ow roos

55 dhe wul pegh vÿth y cachya.

Den yw dhe pùb-dhewheles:

saw y ober ha'y dhyscas

pùb oll a wra tremena.


[Hic descendit Satnas et dicit ad Jesum.]


Dhyso jy y lavara',

60 mars os Mab Duw awartha,

desempys argh ha lavar

dhe'n cals meyn-ma bos bara.

Me a worvyth i'n eur-na

pÿth yw dha gallos heb mar.


JESUS

65 Mab den heb ken ès bara

bÿth ny'n jeves oll bêwnans,

lemen in lavarow dâ

a dheu dhyworth an Drynsys.


[Ad discipulas.]


Ow dyksyblyon, dre henna

70 lemmyn why a yll gweles

lavar Duw maga dell wra

neb a yll y kemeres.


JOWAN

A Mêster ker caradow,

dell leveryth, my a grÿs

75 y fÿdh agan enevow

dre lavarow Duw megys.

Ha fethys an dewolow,

i'n Lyfryow dell yw scrifys,

ny kerhys dhe'n nev golow

80 in joy vynytha a pÿs.


SATNAS

Mars os Duw a nev golow,

dysqwa lemmyn marthusow,

may allyf vy y weles.

Kê wàr pynakyl a'n templa

85 hag ena gwra esedha.

Nyns yw dhis tyller pòr es.


My a vynn mos ow honen

wàr an pynakyl in bàn

dhe esedha.

90 Yma dhymmo yn certan

dhe wruthyl unn pols byhan

taclow pryva.


Tunc Diabolus temptet eum dicens.


Uhel yth os esedhys,

ha diantel re'm leawta.

95 I'n Lyver yma scrifys

bos eleth worth dha witha

rag own dha vos dysêsys,

dha troos worth men pystyga.

Mars os Mab Duw a meur bris,

100 dieskyn ha dhe'n dor kê.


JESUS

Yma scrifys i'n Lyfryow,

ny goodh dhys temptya dha Dhuw

in neb maner,

saw dha Arlùth Duw a'n nev,

105 y coodh dhys y wordhya ev

in pùb tyller.


[Descendit Jesus.]


Deun alemma, cowetha,

wàr menydhyow dhe wandra

ha dhe pyjy

110 ow Thas kerha, dh'y lawa,

dre y vodh dh'agas gwitha

rag terryjy.


ANDROW

Oll dell vynhy, Arlùth ker,

my a wra in pùb tyller

115 hedre ven byw i'n bÿs-ma.

Gans penys ha golohas

my a pÿs Duw meur y ras

danvon grâss dhyn ny omma.


BERTYL

Mêster ker, re by gordhys

120 dell goodh gans tus oll a'n bÿs,

rag dha dhyscas yw pòr dâ.

Gwynn y vÿs a vo trigys

in dha servys, rag tristys

ny'n degemmer vynytha.


Iterum Diabolus temptet eum dicens.

[Hic descendit Gabriel.]


SATNAS

125 Ot omma meneth uhel

ha me a dhysqwa dhys gwel

a veur a pow.

Oll an bÿs-ma ty a 'fÿdh,

cola worthyf mar mynnyth

130 yn sur heb gow.


Mir lowena oll an bÿs:

cytas rych, trevow a bris,

castylly brâs hag uhel.

Oll an re-ma ty a 'fÿdh,

135 ow gordhya mara mennyth

wàr penn dha dhew glin isel.


JESUS

Ty Satnas, dyowl mylegys,

yma scrifys i'n Lyfryow

in pùb maner y coodh dhys

140 gordhya dhe Duw ha'y hanow.

Kê dhe ves, emskemunys,

i'n dyfeth i'n tewolgow.

Dha vêstry a vÿdh lehÿs

nefra wàr an enevow.


SATNAS

145 Govy vÿth pàn êth dhodho,

pàn ov fethys dhyworto

tergweyth hedhyw,

ha'n mêstry brâs oll a'm bo,

my re'n collas qwit dredho,

150 may canaf tru!


[Recedit Satnas.] 


AN TAS DUW

Ow eleth, sevowgh in bàn!

Ewgh alemma ahanan

dhe servya ow Mab kerha

re fethas an fâls-jevan

155 hedhyw tergweyth yn certan.

Gwynnvÿs neb a'n gordh yn tâ.


MYHÂL

A Tas Duw galosek fest

dha gorhemynadow prest

sur ny a wra.

160 Jesu Crist dha unn Vab ker,

my a'n serv gans onour meur,

ha Maria.


[Hic descendant angeli.]


GABRIEL

Jesus Crist, lowena dhis!

Mytern os wàr nev ha'n bÿs

165 hag Arlùth fest galosek.

Dha Tas kerha, dh'y lawa,

re'n danvonas dhe'th servya

rag meur dhodho ty a pleg.


JESUS

Gordhyans ha grâss dhe Duw ow Thas

170 leun a vercy

pàn danvonas in onour brâs

dhymm servysy.


. . . . . . . . . .


Et tunc mittens duos discipulos ad castellum ad quaerendum asinum et pullum.


JESUS

Êns dew a'm dyskyblyon

dhe'n castel eus aragon

175 adhesempys heb lettya.

Ena why a gev asen

hag ebal in unn golmen.

Drew' y dhymmo vy wharê.


Ha mara lever den vÿth

180 er agas pynn why tra vÿth,

wharê gwrewgh y gortheby

dhe'n Arlùth ethom yma

dhe wruthyl gans an re-na.

Ev a's delyrf genowgh why.


AN COTHA JAMYS

185 Arlùth ker, dha arhadow

my a'n gwra heb faladow,

kepar dell erghsys dhyn ny.

Deun in kerdh, ow broder wheg;

my a gêws dhodho mar deg

190 na sconyer pandra wren ny.


[Jacob pr. Matheus eunt pro asino et pullo.]


MATHEW

My â genes yn lowen,

hag a dhoro an asen

genen ha'n ebal kefrÿs.

In hanow a'n Tas uhel

195 kê aberveth i'n castel

adhyragof, my a'th pÿs.


AN COTHA JAMYS

An Tas Duw a wrug pùptra,

roy dhyn hedhyw gruthyl dâ.

Amen pyjyn yn perfeth.

200 Otta an asen omma,

ha'n ebal kelmys yma

gensy. Gweres, er dha fÿdh.


GWETHYAS

Cowetha, dhymm leverowgh

yn scon prag yth hembrenkowgh

205 ow enevales dhe ves.


MATHEW

Dha wortheby me a wra:

dhe'n arlùth dhe wul yma

dre dha vodh gansa nebes.


GWETHYAS

Oll dh'y vodh a's kemerens

210 abàn vynna indelha.

Me a vynsa y talfens

mil puns dhodho a owr dâ.


AN COTHA JAMYS

Gwir yw y vones Arlùth,

ha'y ober a prev henna.

215 Neb na'n gordhyo dell dhegoth

nyns yw den fur, dell gresa'.


Et tunc veniet cum asino et pullo ad Jesum et dicit Matheus.

[Hic Matheus et Jacob osculantur Jesum.]


MATHEW

Mêster wheg, dhis lowena!

Otta an asen gena

ha'n ebal dhyso kefrÿs.

220 Wàr 'y heyn rag dha êsya,

dyllas me a vynn lêsa.

Eskyn in bàn mars yw prÿs.


  JESUS

Ow Tas in y wolowys

re bo gweres dhywgh pùpprÿs

225 worth temptacyon a'n tebel,

ma'gas bo lowena nev

pàn vyrwyf dh'agas enef.

Dêwysys owgh, dêwdhek lel.


Tunc veniunt pueri Ebreorum et deferant palmas et flores contra Jesum, et dicit primus puer.]


KENSA MAW

Nowodhow me re clêwas,

230 bones Jesus benygys

ow tos omma dhe'n cyta.

Er y bynn mennaf mones;

me a garsa y weles.

Ev yw duw leun a pyta.


NESSA MAW

235 Oll ny a vynn mos er y bynn

rag y wordhya.

Duw a mercy dhe pùb huny

sur yth ywa.


TRESSA MAW

Flehes Ebrow, deun in unn rew

240 scon heb lettya,

erbynn Jesu neb yw gwir Duw

ow tos dhe'n dre.


PESWORA MAW

In ketelha ny a vynn.

Branchys olyf pàn kyffyn

245 me a set adhyragtho

hag a'n gordh gwelha gyllyn.

Peb oll wàr penn y dew glin

a gan in gordhyans dodho.


PYMPES MAW

Mar ny gafaf branchys vas

250 me a dhystryp ow dyllas

hag a's set i'dann y treys,

hag a gan dh'agan Selwyas:

Benygys yw mab a ras

in hanow Duw devedhys!


WHEFFES MAW

255 Me a vynn sur indelha

dysky ow dyllas gwelha

ha têwlel adhyragtho.

Yma genef flourys teg

in onour dhe'm Arlùth wheg,

260 aga scùllya in danno.


SEYTHVES MAW

Palm ha bayes, byxyn, erbys

genef yma.

Arlùth a nev, gwith ow enef

rag pùb droctra.


Nunc ascendet super asinam et pullum et equitabit ad templum et dixit Jesu.


JESUS

265 Ow bennath oll re'gas bo,

ow tos in onour dhymmo

gans branchys, flourys kefrÿs.

Unn dëdh a dheu iredy

ma'n talvedhaf oll dhe why

270 kemmys enour dhymm yw gwrÿs.


KENSA MAW

Mab Davyth, dhis lowena!

Me a'th pÿs a'gan sawya

ha'gan dry dhe wlascor nev.

Benygys yw neb a dheu

275 in hanow Duw, dh'y lawa,

mytern Israel, Arlùth Crev!


NESSA MAW

Lowena dhis, Mab Davyth!

Mab Duw os ha den inwedh;

saw oll dha len-servyjy!

280 Rag dha vones devedhys

in hanow Duw, benygys

me a grÿs dha vos defry.


TRESSA MAW

Defry benygys ty yw!

Gwynnvÿs a allo bos gwyw

285 yn certan len dhe'th gordhya.

Heb tùll pòr wir me a grÿs

dredhos y fedhyn selwys.

A Vab Duw, dhis lowena!


PESWORA MAW

Lowena dhis, Arlùth a'n bÿs

290 ha nev inwedh!

Ro dhymmo grath a dhos dhe'th plath

gans dha eleth.


PYMPES MAW

Lowena sur dhe'n Duw yw pur

ha den kefrÿs!

295 Dredhos dhejy y fÿdh oll ny

in gwir sawys.


WHEFFES MAW

Jesu a ras, yw Mab ha Tas

leun a mercy,

oll ny a pÿs: Lowena dhis

300 yn pòr defry!


SEYTHVES MAW

Jesus wheg a Natharet,

lowena dhyso heb let,

ha meur onour yn tefry!

Ty yw Selwador an bës,

305 ha henna sur me a grës.

Ahanaf kemmer mercy!


JESUS

Lemmyn warbarth, ow flehes,

ow bennath dhe why pùpprÿs.

Clêwys vÿdh agas desîr.

310 Why a vÿdh aqwytys dâ

rag an onour i'n tor'-ma

a wrussowgh dhymmo pòr wir.


Tunc descendet Jesus et eat in templum, et dicit Jesus.


JESUS

Me a vynn dieskynna

ha mos i'n tempel wharê

315 dhe weles oll an fer-na.

In chy Duw mars eus marhas,

my a's châss in mes, pùb gwas,

hag a dêwl aga gwara.


[Hic pompabit episcopus Cayphas.]


CAYFAS

Leverowgh dhymm, cowetha,

320 pyw henna a dheu dhe'n tre

wàr keyn asen hag ebal,

ow mos wor'tu ha'n templa?

Me a grÿs y kemersa

whath an vil kynj ès marwel.


[Hic descendit Cayphas.]


PANNOR

325 Ev yw an profus Jesu,

a lever y vos Mab Duw

a nev uhel,

devedhys a Nazare,

tre a wlascor Galyle,

330 pòr dhiogel.


[Pannarius ibit ad templum.]


. . . . . . . . . .


JESUS

Why gwycoryon, ewgh in mes!

Yth esowgh ow cuthyl ges

a Dhuw hag a'y Sans-eglos,

in ow thy a pejadow

335 pàn wrewgh agas marhasow

ha fowys dhe ladron plos.


MARHADOR

Lavar lemmyn, ty Jesu,

pan dôkyn vo a vertu

a dhysqwedhysta dhyn ny

340 pàn wrêta mar coynt fara,

ow scùllya agan gwara

ha'n fer orth y tystrêwy?


JESUS

Tôkyn dhywgh mar ny dhyswa,

kyn fe dyswrÿs an templa

345 dhe'n dor qwit, na saffa màn,

my a'n dreha sur arta

kyns penn treddeth, re'm leawta,

tecka ages kyns i'vàn.


PANNOR

Henna yw pur scorn ha ges!

350 Rag y feu kyns y vos gwrÿs

dew ugans bledhen ha whe,

hag in treddeth diogel

ev a wra y trehevel

kyn fe terrys oll a'y le!


[Hic pompat Pilatus.]


PYLAT

355 Me a vynn mos dhe'n tempel

golohas rag leverel

ha pyjy wàr Duw Jovyn.

Me a grÿs bones an gwas

Jesu ow cul mêstry brâs;

360 dyswul an fer ev a vynn.


[Descendit Pilatus.]

Nunc transeat Pilatus ad templum Jerusalem, et dicit mercenarius [ad Cayphan].


MARHADOR

Hail, Syr Cayfas, epscop stowt!

Maydes! Jesu, an gwas prowt,

re wrug re mêstry i'n dre,

hag ev dhyn re leverys,

365 kyn fe an templa dyswrÿs,

in try dÿdh y'n drehafsa.


CAYFAS

Gow a lever an jaudyn!

Ev a'n pren, re Synt Jovyn,

mar ny dhenagh y whedhlow.

370 Ot an jùstys ow tos dhyn!

Anodho ev grêns dell vynn

pàn glêwfo y lavarow.


Tunc veniet Pilatus ad Cayphan pontificem et dicit.


PYLAT

Syr Cayfas, dhis lowena!

Pan faryng eus i'n templa

375 gans Jesu an fâls-brybour?

Ev re dhyswrug an marhas!

Yma ow cul mêstry brâs

rag mennas cafos enour.


CAYFAS

Wolcùm, Pylat, by thys day!

380 Ev re wrug meur a dheray.

Dre gooth y wrug leverel,

kyn fe dyswrÿs an templa,

in try dÿdh y'n drehafsa,

bythqweth whath na fe va gwell.


PYLAT

385 Ev ny wra lemen bôstya.

Pùb den i'n bÿs-ma a wor

den vÿth oll na'n drehafsa

in try dÿdhweyth wàr neb cor.

Me a vynn y examnya.

390 Y dhrehevel mara cor,

y coodh dhyn oll y wordhya

kefrÿs in tir hag in mor.


[Hic venient Pilatus et Cayphas ad templum.]

Tunc eant omnes ad templum, et dicit cecus.


DEN DALL

Jesu, Arlùth leun a ras,

kepar dell osa selwyas

395 me a'th pÿs in cheryta

a sawya ow dewlagas.

Bythqweth whath, tebel na mas,

ny welys gansa banna.


DEN CLOPPEK

Ha me, evreth, sur a'th pÿs

400 awos an Tas benygys,

ro dhymm ow kerdh dre dha ras,

ha venytha me a grÿs

dha vos a werhes genys,

Mab Duw, agan dasprenyas.


JESUS

405 Me a'gas saw yn lowen:

In nomine Patris et Filii

et Spiritus Sancti. Amen.

Transite a me sani.


DEN DALL

A Jesu wheg, leun a ras,

410 lemmyn gans ow dewlagas

sur me a wel!

Ty yw Arlùth nev ha bës;

pòr wir henna me a grës

gans oll ow nell.


DEN CLOPPEK

415 A Arlùth wheg, saw ov ha teg

a pùb cleves!

Dres pùb huny pòr wir os jy

sur benygys.


KENSA MAW

Mab Davyth, dhis lowena!

420 Benygys os dres pùb oll!

Me a'th pÿs, scrif ow ena,

pàn viv marow, in dha rol.


NESSA MAW

Lowena dhis, Mab Davyth,

dell os dres pùb benygys!

425 Mab Duw os ha den inwedh,

in y hanow devedhys.


TRESSA MAW

Jesu mytern Israel,

me a bÿs dhys lowena!

Kergh dhis ow ena gans el

430 pàn wrav a'n bës tremena.


PYLAT

Jesu, pandra leverta

a'n flehes eus ow cana?

Yowynkes menowgh a wra

in yowynkneth meur nôtya.


JESUS

435 In Lyfryow scrifys yma

bos colenwys lowena

a ganow a'n flehes dâ

ha'n re munys ow tena.


[Pylat dicit ad Cayphan.]


PYLAT

Ny amônt tra vÿth hemma!

440 Cayfas, ny yllyn spêdya:

yma oll tus a'n bÿs-ma

yn certan worth y sewa.


CAYFAS

Ny wodhowgh pandra gêwsowgh

na pandra a broge' wrewgh.

445 Me a lever dhywgh wharê,

gwell yw unn den dhe verwel

ages oll an bobel lel

dhe vos kellys, re'm leawta.


PYLAT

Re Jovyn, arlùth a'n bës,

450 dell leveryth a vÿdh gwrÿs

dhe'n plosak, gwas aflythys.

Me a cach an casadow

pob a'y du in lavarow.

Worta den na woslowes.


. . . . . . . . . .


Et tunc omnes ient ad tentos suos et Symon leprosus veniet ad Jesum et dicit ei.


SÎMON LEPER

455 Syra. Arlùth, me a'th pës

a dhebry genef unn prÿs

dre dha vodh ha'th dyskyblon,

rag yma boos parusys

dhyso ha dhedha kefrÿs

460 in plâss eus omma rybon.


JESUS

Me â genes yn lowen

ha'm dyskyblyon, kettep penn,

dhe'th arhadow.

Peder, Androw ha Jowan,

465 Sîmon, Jûd, deun ahanan

heb faladow.


[Hic veniet Maria Magdalena ad Jesu cum domino Symon lepros.]


JÛDAS SCARYOT

Arlùth, henna yw gwrÿs dâ.

Why wor pÿth yw gwelha

dhywgh dhe wruthyl.

470 Gwell ès oll tus a'n bÿs-ma,

dell os dallath a pùptra,

y reth cùssul.


MARIA MAUDLEN

Me a vynn mos dhe ura

ow Arlùth, treys ha dêwla,

475 gans oynment ker yn certan,

ha wàr y penn y scùllya,

a pùb sqwithans y sawya

hag elia y vrewvan.


Mêster wheg, dhis lowena!

480 Me a vynn dhe'th treys amma

dre dha vodh kyn nag ov gwyw.

Yma dagrow ow clebya

dha dreys rag ewn kerenja,

saw me a's segh gans ow blew.


485 Ow box mennaf dhe terry,

a dal meur a vona dâ;

wàr dha penn y dhenewy

ha wàr dha treys magata.


SÎMON LEPER

A pe profus benygys,

490 yn sur ev a wothfia

'y bos hy pehadores;

ny's gassa dh'y elia.


JESUS

Sîmon, dell ov ervirys,

yma dhymmo, re'm leawta,

495 nebes dhe leverel dhys:

goslow orthyf vy wharê.


SÎMON LEPER

Mêster, lavar desempys,

yn scon dymmo heb lettya,

an dra eus sur wàr dha vrës;

500 er dha bynn ny wrav sconya.


JESUS

Kyns in unn tyller i'n bës

dew kendonor yth esa

dhe unn dettor, me a grÿs.

An eyl dhodho a dela

505 pymp cans dyner monies

ha hanter cans y gela.

Y's gavas dhedha kefrÿs,

rag ny's teva màn dh'y pê.


Lavar dhymmo, a verr spÿs,

510 pyneyl o moyha senjys

an keth den-ma dhe cara?


SÎMON LEPER

Me a re scon gorthyp dhys:

neb may feu moyha gevys

a gar moyha in pùb le.


JESUS

515 Certan gwir vreus yw honna.

Ty a wel an venyn-ma.

Whath abàn dheutha i'th chy

golhy ow treys ny erghsys;

homma gans dagrow kefrÿs

520 re's golhas yn surredy.


Gans hy blew y fôns sehys.

Vythqweth bay dhymm ny ryssys,

ha homma vÿth ny cessyas

abàn deutha i'n chy dhis

525 pùb eur oll amma dhe'm treys,

ha'm penn oll hy re'm uras.


Ha rag henna yn certan

warbarth oll ’y fehas glân

dhedhy hy y fëdh gyvys,

530 rag kemmys hy dhe'm cara.

Dha fay re wrug dha sawya.

Kê in cres, lavaraf dhys.


JÛDAS SCARYOT

Pÿth yw an ethom via

an oynment ker y scùllya?

535 Ev a galsa bos gwethys

a try cans dyner ha moy

ha re-na galser dhe ry

dhe vohesegyon i'n bës.


JESUS

Na dhegowgh sorr in colon

540 worth neb a wra ow ura,

rag ow thorment a dheu scon

genowgh na'm byva triga.

Why a gev bohosogyon

pùb eur warnowgh ow carma:

545 pàn vynnowgh agas honen

why a gyll gul dâ dhedha.


An keth oynment a scùllyas

warnaf rag ow enledhyas

hy a'n gwrug dre kerensa.

550 Pùppynag ma fo redys

an awayl-ma, tavethlys

hy a vÿdh pòr wir nefra.


[Hic surgant omnes et ambulant] et Simon Leprosus trancit cum Jesus. [Ordinale ad Cayphe]


CAYFAS

Ow mab lien, kergh Anas

an Pryns, may hyllyf clêwes

555 pÿth yw an gùssul wella

dhe wruthyl worth an traitor

may ma lies gwreg ha gour

ow trailya dhodho toth dâ.


CROSSER

Syra, me a wra heb fowt.

560 Farwèl, ow bennath genes!

Dâ via kyns dos Sabot

dyswruthyl an fâls-profus.


Et tunc iet ad principem Annam et dicit crociarius. Et pompabit si velit. [Hic pompabit Annas.]


CROSSER

Lowena dhis, Syr Pryns gay!

Syr Cayfas genef, pàr fay,

565 a'th dynerhys hag a'th pÿs

a dhos dhodho bys i'n tre,

dre dha vodh dh'y cùssulya

worth Jesu pandra vÿdh gwrës.


PRYNS ANAS

Me â dhodho yn lowen,

570 dell ywa ow sîra dâ,

rag dyswuthyl an bylen

mar kêws erbynn an laha.


Et tunc iet ad episcopum. [Descendit.]


CAYFAS

575 Wolcùm by Mahomys blout!

Deus nes hag esa gena.


[Ascendit Annas.]


Yma unn gwas marthys prowt

oll an cyta ow trailya

dhyworth Mahom by myn hout

580 hag an lahys ow shyndya.


PRYNS ANAS

Danvon tus dh'y aspia

mara'n cafons in neb chy

ha'n kelmens, treys ha dêwla,

ha'n hembrynkys bys dhyn ny.


Hic veniet Iudas ad eos et dicit. [Princeps Annas exspectat et Cayphas.]


JÛDAS SCARYOT

585 Leverowgh dhymmo wharê

pandra vynnowgh dhymm dhe ry,

ha me a wra dhywgh spêdya

ow cafos Crist iredy.


CAYFAS

Coweth wheg, by my leawta,

590 ty a' fÿdh myns a vynny.

Govyn worthyn heb lettya

py seul a vynnyth defry.


JÛDAS SCARYOT

Deg warn ugans a mona:

me ny vynnaf cafos le

595 in gwiryoneth.

Ha res yw dhywgh dry gweres

genef vy dh'y gemeres,

i'n nos, pryveth.


CAYFAS

Sur oll dha wovynadow

600 ty a' fÿdh in gwir heb wow:

ottensy genef parys.

Lavar dhymmo, coweth mas,

py eur â tus dh'y gerhes?

Ha gwait na ven ny tùllys.


JÛDAS SCARYOT

605 Pòr ewn pàn vo ow sopya

me a dheu dh'agas gwarnya,

ha gwaityowgh bos tus parys

gans battys ha cledhydhow,

i'wedh lanterns gans golow,

610 ma na ven ny sowthenys.


CAYFAS

Re'm fay ty yw coweth dâ:

dha rewardya my a wra

rag dha servys.

Arvow lowr dhyn ny yma

615 ha gwesyon stowt i'n tor'-ma

a'n cach uskys.


Tunc veniet Iudas Iscariot ad Iesum. Nunc mittat Jesus discipulos ad parandam cenam dominicam.


JESUS

Ewgh i'n dre hag ordenowgh

boos Pask dhyn ny heb lettya.

Peder ha Jowan, kerdhowgh

620 may fo va parys wharê.


PEDER

Arlùth cuv, lavar dhyn ny

i'n keth tre-ma py fynny

boos Pask dhyn ny ordena,

ha me a'n dyght iredy,

625 may hyllyn dell goodh debry

ha dhe'n Tas sacryfia.


JESUS

Pàn vewgh ajy dhe'n cyta

why a dhierbyn wharê

den ow ton pycher dour glân.

630 Pypynag oll mayth ello,

i'n keth chy-na ewgh ganso

ha leverowgh yn certan.


Leverowgh dhe gour a'n chy

agas mêster dhe dhanvon,

635 py plâss yth yll ev debry,

ev hag oll y dhyskyblon.

Hag ev a dhyswa dhe why

unn skyber efan yn scon.

Gwaityowgh dyghtya boos inhy,

640 lowr dh'agan soper ragon.


JOWAN

Arlùth cuv ker, ny a wra

kepar dell erghsys dhyn ny.

Peder coweth, deun toth dâ:

agan negys gwren bysy.


PEDER

645 Fystenyn fast alemma,

dell gorhemynnys defry.

Mar kefyn den a'n par-na

ny a'n sew bys in y chy.


PENN TEYLU

Kê alemma, servont ker,

650 kergh a'n fenten dhymm dowr cler

dhe dhyghtya boos

dhyn nyny erbynn soper,

kepar dell yw an vaner

de Yow Hablys.


SERVONT

655 Me a gergh dowr dhys wharê.

Otta ow fycher gena

in ow dorn rag y gerhes.


Et tunc iet et implet.


Wàr ow scoodh, by my leawta,

me a vynn y dhon dhe dre,

660 ha fystena gans toth brâs.


JOWAN

Peder, me a wel unn den

ow ton pycher dour toth men.

Deun wàr y lergh, me a'th pÿs.

Res yw bos gwir lavarow

665 agan arlùth heb parow,

neb yw Duw ha den kefrÿs.


Cres Duw aberth i'n chy-ma!

Jesu agan mêster dâ

a'm danvonas dhe wovyn

670 py le i'n jevyth ev chy,

rag i'n nos haneth debry

boos Pask omma ev a vynn.


PENN TEYLU

Dewgh genef. Me a dhyswa

chy dh'agas mêster wharê

675 rag parusy y soper:

efan, may hyll pùb mab bronn,

ev hag oll y dhyskyblon,

cafos y es heb danjer.


Otta omma skyber deg

680 ha cala lowr wàr hy leur.

Pynag vo, lettrys py leg,

a weles an chy ny'm deur.


JOWAN

An chy yn tâ dhymm a pleg.

A nev uhel an Tas meur

685 re'th ordena, ty ha'th wreg,

pàn vy marow, in y geur.


Et tunc parabunt cenam.


PEDER

Jowan, gweres ow cul tan,

rag yma boos lowr certan

omma sur erbynn soper

690 a pe ’na oll parusys.

Fystyn lemmyn, me a'th pÿs,

may fo dyghtys, a vreder.


JOWAN

Otta an tan ow tewy.

Dêns pàn vo bodh gansa y,

695 aga boos a vÿdh parys.

Whath avarr prÿs soper yw:

tan brâs an ôn re a lyw

kyns y vos medhel-restys.


Nunc surgit Jesus et eat ad cenam.


Deun alemma ahanan,

700 rag gans Peder ha Jowan

nans yw boos soper parys.

Erbynn agan bos gansa

termyn vÿdh dhyn ny sopya.

Sîmon wheg, ow bennath dhys.


Et tunc Jesus recedit ab eo et veniet ad discipulos et dicit. [Jesus osculatur eos.]


705 Cres Duw aberth i'n aneth

ha'm bennath re'gas bo whath.

Yw ôn Pask dhyn ny parys,

ma yllyn mos dhe soper?

Lavar an gwir dhymm, Peder,

710 dell y'th caraf meur pùpprÿs.


PEDER

A Arlùth ker, parys yw.

An Tas Duw roy dhymm bos gwyw

dhe vos len-servysy dhys,

ha'm bredereth oll inwedh.

715 Esedhowgh in cosoleth

rag scon why a’ fÿdh servys.


Et tunc omnes sedent in cena et dicit Jesus.


JESUS

Pòr wir dhywgh me a lever,

my re dhesîryas fest meur

debry genowgh why haneth

720 boos Pask kyns ow bos marow

ha tormentys yn garow,

kyns avorow hanter-dëdh.


Kemerowgh evowgh an gwin,

rag ny evaf bys Dëdh Fin

725 genowgh anodho namoy,

bys mayth yllyf in ow gwlas,

ha why genef, gans ow Tas,

heb dywethva prest in joy.


JOWAN

Arlùth ker, gwra yn lowen!

730 Hedre vy i'n bës genen

nefra tristans ny'gan bÿdh.

Dell osa Duw dhyn ha penn,

mara qwelyn dhys anken

nefra ny a vÿdh dhe weth.


JESUS

735 Me a lever gwironeth:

onen ahanowgh haneth

re'm gwerthas dhe'm eskerens:

neb eus genef ow debry;

a'm tùllvyth yn surredy

740 ha sur a'm gorr dhe mernans.


JÛDAS SCARYOT

Arlùth, leverel dhymm gwra

mars ov vy an keth henna,

na vo den aral sclandrys.


JESUS

Ow tebry genef yma

745 a'm tallyour i'n keth boos-ma

neb re'm gwerthas solabrës.


Mab Duw a tremen a'n bës

anodho dell yw scrifys

i'n Lyfryow in lies le.

750 Goev vÿth neb a'm gwerthas.

Milwell via, ren ow thas,

i'n bÿs-ma genys na ve.

 

JÛDAS SCARYOT

Mêster wheg, awos an Tas,

lavar dhymmo heb lettya,

755 oma vy neb a'th werthas

dhe'n Yêdhewon dhe ladha?


JESUS

Kyns lemmyn me a's gwarnyas

hag a lever dhywgh arta.

Ty re'n leverys, Jûdas,

760 an gwironeth, re'm leawta.


[Hic Jesus dat hostiam apostolis.]


An bara-ma kemerowgh

dhywgh lemmyn in kettep penn,

hag anodho oll debrowgh.

Ow corf yw, re'n Oferen,

765 kepar dell leverys dhywgh,

gwerthys, ledhys i'n growspren.

Dredho ev prenys bedhowgh,

oll ow tus, gour ha benyn.


ANDROW

A Arlùth ker benygys,

770 yma dhymm meur varthujyon

pyw a yll henna bones

ahanan ny vÿth onen.


AN YONCA JAMYS

Pyw an brâssa den senjys

in mesk oll dha dhyskyblon?

775 Neb a'n gothfo, gorthebes,

kyn fo mar stowt a'y golon.


AN COTHA JAMYS

Neb a vo i'n moyha gre

a vÿdh an brâssa henwys,

herwyth neb a vo i'n le,

780 dell wor pùb den oll i'n bës.


SÎMON LEPER

Ytho leverowgh wharê,

kepar dell owgh fur senjys

in mesk oll an gowetha,

pyw henna, my agas pës.


JESUS

785 Myterneth wàr aga tus

a feu arlydhy a'y ûs

yn certan kyns ès lemmyn,

ha neb a's tefo gallos

a vÿdh gans yowynk ha loos

790 henwys tus vrâs pùb termyn.

 

JESUS

Bÿth nyns owgh why indelha.

Ahanowgh neb yw moyha

ha'n brâssa gallos dhodho,

bedhens kepar ha'n lyha;

795 ha neb a dheppro kensa,

kepar ha neb a servyo.


Ha gorthebowgh dhymm yn tâ:

pyw a synsow' why moyha?

Neb a serv py a dheber?


SÎMON LEPER

800 A nyns yw neb a dheppro?

Yw sur dell hevel dhymmo

moy yw arlùth ès spencer.


JESUS

I'n cres me re esedhas

avell servont ow servya.

805 Ha why genef re drigas

in temptacyon in pùb le.

Ha dhe why me re ordenas

gwlas nev inhy rag triga,

kepar dell ordenas ow Tas

810 dymmo vy in lowena,

may wrellowgh in lowena

kefrÿs debry hag eva

wàr ow boos in uhelder.

Dÿdh Breus y wrewgh esedha

815 oll an bÿs-ma rag jùjya

pùb oll herwyth y ober.


BERTYL

Mêster, benygys re by,

rag dhe dhyscas teg dhyn ny

yw parys in pùb termyn.

820 Erbynn an pÿth a gêwsy

ny yll den vÿth gortheby.

Dha rêsons yns dâ ha fin.


[Hic Jesus dat vinum apostolis.]


JESUS

Evowgh lemmyn oll an gwin,

rag hemma yw ow goos fin

825 hag a vÿdh ragowgh scùllys

in dewhelyans pehosow.

Why a'm cofha vy heb gow

pesqweyth may fe va evys.


FELYP

An Tas Duw roy dhyn bos gwyw

830 dha woos ker dhe recêva

dre dha vodh i'n jëdh hedhyw,

me a'n pÿs in cheryta. 


Hic aqua paratur ad lavandum pedes apostolorum et manitergium.]


JESUS

Tommens onen dowr wàr tan,

rag wosa soper certan

835 my a wolgh oll agas treys

ha gans towal a lin glân

my a's segh kettep onen

a bùb mostethes ha lis.


Tunc Iohannes apostolus venit cum aqua calida et pelluvio et dicit Iohannes.


JOWAN

Arlùth, yma dowr tommys

840 lowr may hallons bos golhys

aga treys in kettep poll.


JESUS

In bason bedhens gorrys,

ha my a's golgh desempys,

may fôns glân a pùb plos oll.


Et interea Jesus accinctus manitergio incipiet lavare pedes discipulorum et cum venit ad Petrum dicit ei Petrus.


PEDER

845 Arlùth, golhy mara qwreth

ow treys dhymm y fia meth

hedre viv bew yn certan.


JESUS

Pandra wrav ny wodhes whath.

Ty a'n godhvyth i'n dyweth

850 wosa ow mos ahanan.


PEDER

Me a'n te dhys, ren ow thas,

kyn na vêns nefra golhys

ty ny's golhyth in neb câss.

Wàr bains oll ov ervirys.


JESUS

855 Taw, Peder. Ty ny wodhes

lemmyn pandra wrama dhys.

Mar ny'th wolhaf dre ow ras

in nev ny vedhyth trigys.


PEDER

Arlùth, dhymmo vy na gas

860 penn na troos na vo golhys.


JESUS

Neb a vo y gorf golhys

ny'n jeves ethom golhy,

saw y treys na vôns sedhys,

rag glân yw oll iredy.


865 A pùb plos yth owgh glanhÿs.

Mès oll nyns owgh glân defry.

Yma onen pòr vostyes

omma a'gas company.


JOWAN

A Mêster cuv, Arlùth nev,

870 my a grÿs pòr wir yn tâ

bos an keth den-na, goev

pàn veu genys dhe'n bÿs-ma.


JESUS

Mêster genowgh y'm gelwyr

hag Arlùth – henna yw gwir.

875 Ytho mar qwruga golhy

agas treys ha'ga seha,

golhens pùb treys y gela

ahanowgh, kepar ha my.


Ha bedhowgh war, colonnow,

880 rag Satnas yw ervirys

avell ÿs in nothlennow

dh'agas crodra, me a grÿs.

Saw rag Peder caradow

liesgweyth me re besys

885 na drailya y gowsesow

awos own bones ledhys.


PEDER

Arlùth cuv, me yw parys

godhaf genes bos ledhys,

ha gorrys fast in pryson.


JESUS

890 Kyns bos unn nos tremenys

why a vÿdh pòr wir sclandrys

ahanaf, kettep mab bronn.


Pàn vo gweskys an bugel,

y fy an deves abell

895 hag oll an flock a dhybarth.


Saw me warlergh drehevel

a's dierbyn diogel

in Galyle oll warbarth.


PEDER

Ha kyn fôns yw oll sclandrys,

900 nefra awos bos ledhys

my ny wrav dha dhyflasa.


JESUS

Peder, me a lever dhys,

kyns ès bos culyak kenys

tergweyth y wreth ow naha.


PEDER

905 Kyn fena ledhys marow

dre meur pain ha galarow,

ny'th tenahaf bynary.

Awos own brâs lavarof,

agan Arlùth heb parow

910 me ny'n nahaf wàr ow fay.


JESUS

Leverowgh, ow dyskyblon,

mara fyllys dhywgh tra vÿth

pàn wruga agas danvon

heb lorgh na scryp nos na dëdh.


ANDROW

915 Na fyllys, a Arlùth dâ,

na fowt bythqweth ny'gan beu.

In agan ethom pùptra

pùb eur parys dhyn 'vedha.


JESUS

Lemmyn lorgh neb a'n jeffo

920 gorrens y scryp dyworto;

ha neb na'n jeffo naneyl

gwerthens y huk dhe brena

anedhy dhodho cledha.

Res yw vos gwir an awayl.


[Hic parantur duo gladii et Petrus portet unum.]


PEDER

925 Yma omma dew cledha

parys gans ow cowetha,

cales ha sherp kekefrÿs.


JESUS

Ow bennath dhywgh vynytha.

Pòr wir lowr yw an re-na

930 rag governya oll an bës.


Tunc ibit Judas Scarioth ad principes sacerdotum et dixit eis.


JÛDAS SCARYOT

Hail Syr Epscop – esos i'th côp

owth esedha!

Hail Pryns Annas - dhe why james

meur lowena!


CAYFAS

935 Wolcùm, Jûdas, pàr mon fay!

Wolcùm by Mahomys lay!

Wolcùm milweyth in ow hel!

Lavar lemmyn mars yw prÿs

danvon genes tus ervys

940 dhe gerhes an vil losel.


JÛDAS SCARYOT

Yw, syra, by Godys fo.

Saw gwaityens pùb may tocko

ganso lorgh py cledha dâ,

ha mowysy gans golow

945 in lanterns heb faladow.

Fystenowgh fast alemma.


[Judas Scar. expectat ibi.]


CAYFAS

Bennath Mahom re'th fo prest

rag certan lel os ha trest,

ha stedfast i'th ambosow.

950 Tormentourys, withow rest

comyth hedry, lest and mest,

lemmyn in oll othommow.


[Tortor habeat gladium et fustem.]


KENSA TORMENTOUR

Hail, volaveth, volaveth.

Uthyk meur yw dha areth

955 lemmyn worth agan gylwel.

Lavar dhymmo in pryveth

pandra yw dha volùnjeth,

ha my a'n gwra diogel.


CAYFAS

Tormentours, in kettep gwas,

960 ewgh alemma gans Jûdas

dhe gerhes an gwas muscok

usy ow omw[r]il Mab Duw.

Pòr wir ev a'n jevyth gu

pàn deffo in ow golok.


PRYNS ANAS

965 Lavar, coweth dâ dell os,

fatell yllyn aswonvos

an harlot in mesk y tus;

rag ganso yma heb fall

meur a'y tus dhodho haval,

970 na aswonyn an profus.


JÛDAS SCARYOT

Me a dhysk dhywgh tôkyn dâ.

Y salujy my a wra

mar scon dell dheffyf dhodho,

hag â wharê dh'y amma.

975 Henna yw ev re'm leawta.

Settyowgh dalhen scon ino.


[Judas stans expectat cum principe Anna.]

[Loquitur ad principem Annam.]


CAYFAS

Ha why, Annas, ow deuv ker,

dyswedhowgh bos pryns sompêr

rag dyswil an Cristenyon.

980 Drewgh bys omma dhe'm tyller

an harlot gwas a lever

y vos myter' Yêdhewon.


PRYNS ANAS

Heb dowt henna my a wra,

rag dhymm yma tôkyn dâ

985 rag y gafos.

Kettel y'n jeffo a'n bay

y'n cacher wythoute nay

an fâls-profus.


CAYFAS

Fystyn, ow deuv wheg avy:

990 gwait an harlot na scappyo.

Drokhandl'e, dell y'm kyrry,

pàn gyffy dalhen ino.


NESSA TORMENTOUR

Henna my a wra wharê,

re Mahom, arlùth pùb le,

995 in despît dhe'n casadow.

Deun alemma, cowetha.

Me a'n doro dhywgh dhe dre,

Arlùth, dhe'th danvonadow.


JÛDAS SCARYOT

Bysy yw dhywgh bones war.

1000 Coynt meur yw an gwas heb mar,

hag a aswon lies wrynch.

Scolkyowgh dhy in dann dava,

rag mara's gwel ev a wra

mos dhe gudha wàr unn plynch.


PRYNS ANAS

1005 Mas yw dha gùssul defry.

Mar scon dhodho dell ymmy,

kychyowgh ev i'n vrianjen

ha dalhennowgh mar cales

ma na allo perdheges,

1010 in despît oll dh'y ehen.


Tunc ibat Jesus in Montem Olivarium ad orandum et assumet secum Petrum, Jacobum [majorem] et Johannem.


JESUS

Ow dyskyblon, esedhowgh

hag omma pols powesowgh

hedre vyma ow pyjy;

oll saw Peder ha Jamys

1015 ha Jowan an try a res

mones genef iredy.


[Hic Petrus et Jacobus major et Johannes eunt cum Jesu.]


TOMAS

Arlùth, kepar dell vynny,

dell osa Duw dres pùptra,

me a wra prest heb iny,

1020 hedre viv bew i'n bÿs-ma.


JESUS

Agas try, dewgh why genef,

rag yma in ow enef

tristans fast bys in ancow.

Godhevowgh omma lavur

1025 ha gôlyowgh genef yn sur,

ow cuvyon ker colonnow.


AN COTHA JAMYS

Ow colon res êth yn clâv,

ow clêwes dha lavarow.

In tormont mara'th welaf,

1030 genes me a vÿdh marow.


Tunc recedit ab eis et orabit Jesus [et ipsi dormient].


JESUS

Ow Thas wheg, leun a ras dâ,

possybyl yw dhis pùptra.

Dell ov dha Vab me a'th pës,

mar calla bos indelha,

1035 gorra an keth mernans-ma

dhyworthyf, na viv ledhys.


Lemen na fo oll ow bodh

colenwys dhymmo lemmyn,

saw dha vodh dhejy, Arlùth,

1040 bedhens gwrÿs in pùb termyn.


 [Jesus expectat ibi cum oracione.]


AN TAS DUW

Ow cannas wheg, dhe'n bÿs toth

lowena tecka gothfy.

Jesu ow Mab kevarwoth

usy warnaf ow pyjy.


GABRIEL

1045 A Das, dell os benygys,

mos dhodho yw ow yêwnes,

dell ywa ow Arlùth ker.


[Tunc descendit Gabriel.]

[Et tunc dicit angelus ad Jesum orando.]


Gordhyans dhis ha lowena.

Dha Das kerha, dh'y lawa,

1050 a erghys: gwella dha cher.


JESUS

 Ow Thas ker gordhys re bo

rag y confort yw dhymmo

fest parys in pùb termyn.


Peder, ny wôlsys yn fas

1055 unn pryjweyth genef gôlyas

kyns ès dos ow thorment tynn?


Et tunc veniet ad discipulos tres et inveniet eos dormientes et dixit eis.


Whath genef unn pols gôlyowgh,

ha wàr ow Tas fast pysowgh

na entrewgh in temptacyon.

1060 Parys fest yw an spyrys

ha'n kig yw marthys grêvyes

gans cleves ha govejyon.


PEDER

A Arlùth ker, my a wra

mara kyllyn indelha.

1065 Ny dhe gammwul y wòn gwir.


JOWAN

Arlùth, agan dewlagas

yw marthys clâv ow côlyas.

Gôlyas o agan desîr.


Et iterum recedit ab eis [et iet ad orandum et apostoli dormient].


JESUS

Ow Tas, mar ny yll bones

1070 may trailyo mernans dhe ves,

saw y wodhaf dhymm a res,

dha volùnjeth re bo gwrës;

rag an Scryptour benygys

res yw y vos gwir porrês.


Et iterum veniet ad eos et inveniet eos dormientes et dicit eis.


1075 Whath, ow cuvyon, dyfunowgh,

ha kescolon oll pesowgh

nag yllowgh in temptacyon.

Jûdas, ny gùsk unn banna,

lemen dewhans fystena

1080 dhe'm ry dhe'n fâls-Yêdhewon.


JÛDAS SCARYOT

Perthowgh cov oll a'n tôkyn

a leverys kyns lemmyn

dhe wywhy, a gowetha.

Pynag a wryllyf amma,

1085 henna yw ev, re'm leawta.

Synsow'e fast heb lettya.


[Hic venient princeps Annas et tortores ambulantes in platea.]


JESUS

Iterum tercio orabat dicens.

Whath ow Thas ker, leun a grâss,

mars yw dha vodh graunt an spâss

na dheffo dhymm an mernans.

1090 Saw mar ny yll bos na hen,

dha vodh prest in pùb ehen

y golenwel yw ow whans.


Et tunc veniet ad eos tercio dicens.


Ow cuvyon, lemmyn cùscowgh

hag oll warbarth powesowgh.

1095 Me re pysys lowr ow Thas.

Ow nessa yma an prës

may fÿdh Mab Duw ino rës

dhe'n fâls-Yêdhewon dygnas.


Et iterum veniet Judas et obviabit eis.


JESUS

Sevyn in bàn, deun ahanan

1100 scon alemma,

rag fâls-Jûdas, neb a'm gwerthas,

ogas yma.


[Hic Petrus, Jacobus et Johannes eunt cum Jesu.]


JÛDAS SCARYOT

A Mêster ker, in pùb tyller

dhis lowena!


Et osculatus est Jesum.


JESUS

1105 A gothman dâ, prag y wrêta

dhymmo amma?

Dhymm dhe amma ty re deuth sur,

rag ow gwertha dhe'n traitours pur.


[Hic Jesus dicit ad principem Annam et alios Judeos.]


Dhymm leverowgh – pyw a whilowgh,

1110 a Yêdhewon?


PRYNS ANAS

Jesu, pardê, a Nazare,

an fâls-Cristyon.


Tunc abient retrorsum et cecident in terra et iterum interrogavit eos Jesus dicens.]


Whythrowgh hedhyw worthyf wharê.

Me yw Jesu a Nazare.

1115 Leverowgh whath, pàn dhewgh mar freth –

pyw a whilowgh?


PRYNS ANAS

Jesu, re'm fëdh, a Nazareth.

Ny'n jevyth mewgh.


JESUS

My a leverys dhe why

1120 ow bosa henna defry.

Ytho mar qwrewgh ow wilas

gesowgh ow thus eus gene'

dhe ves qwyt dhe dremena.

Indelha yw bodh ow Thas.


PRYNS ANAS

1125 A lorels, re's bo droglam!

Settyowgh dalhennow i'n camm

a lever y vos Mab Duw,

ha deun ny ganso toth brâs

bys i'n epscop, Syr Cayfas,

1130 i'n gwetha prÿs er y wu.


TRESSA TORMENTOUR

Me a'n dalhen fest yn tynn

ha gans ow dornow a'n gwrynn

na sowenho.


Et tunc apprehendent eum.


Bys i'n epscop fystenyn

1135 wàr for' strechya na wrylhyn.

Deun scon ganso.


Tunc Petrus abscidit auriculam tortoris nomine Malcus et dicit.

[Hic Petrus scidit auriculam Malci.]


PEDER

Arlùth, lavar desempys

dhyn ny mars yw bodh dha vrës

ha bolùn(e)jeth a'n Tas

1140 my dhe weskel gans cledha

neb eus worth dha dalhenna,

sherewys drog aga gnas.


PESWORA TORMENTOUR (MALCÙS)

Owt cowetha, gweresowgh!

Ow scovarn trehys mirowgh

1145 qwit dhe ves dhyworth ow fenn

gans onen a'y dhyskyblon!

Ma an gloos dre ow colon

rag galarow hag anken!


Hic Jesus accipiet auriculam Malchi et sanabit eum.


JESUS

Gortowgh lemmyn, gockies!

1150 Dhe'th scovarn wharê yêhes

sur my a re.


[Sanatur auricula Malchi.]


Abarth ow Thas benygys,

dh'y thyller arta glenes

kepar dell veu.


1155 A Peder, trail dha gledha!

Gorr e in y woon arta.

I'n Lever yma scrifys:

Dre cledha neb a vewo,

ev a ver'w yn sur dredho;

1160 ha'n Scryptour yw gwir inwys.


Dar desevos a wrewgh why

na allaf ow Thas pyjy

hag ev a dhanvon a'n nev

dêwdhek lyjyon in unn rew

1165 a eleth wharê dhymmo?

Ny'm nagh mara'n pesaf ev.


In ketelha yth yw res,

dell redyer in lies le,

dhe Vab Den godhaf i'n bës

1170 hag entra dh'y lowena.


[Dicit ad Judeos.]


Why re dheuth dhymm gans arvow,

gans fustow ha cledhydhyow,

kepar ha pàn vena vy

an purha lader i'n pow.

1175 Pàn dyskys i'n eglosyow,

ny wrug denfÿth ow sensy.


Tunc omnes discipuli eius fugient excepto Iohanne cindone cooperto et Petrus sequebatur eum a longe.


KENSA TORMENTOUR

A traitour brâs, sur mab gal,

dhe gafos genen yw màl.

Kelmowgh warbarth y dhywvregh

1180 na allo diank dre wal.

Ev a'n jevyth wàr an chall;

den vÿth oll na dhowtyens pegh.


Tunc secundus tortor accipiet Iohannem apostolum et ipse relicto syndone nudus fugiet.


NESSA TORMENTOUR

A gyglot of lynaja,

ha ty mar yonk a'n age,

1185 pandra wrêta gans an gwas?

Dha vantel gas in gaja.

My a'n bÿdh rag ow waja,

ha ty a greg, ren ow thas.


TRESSA TORMENTOUR

Kyn fe dha dhywvregh mar brâs,

1190 my a's kylm, re Satanas,

warbarth avell lader pur,

hag a'th worr bys in Cayfas

in despît dhe'th dewlagas,

rag na feus kyns lemmyn fur.


PESWORA TORMENTOUR

1195 Hembrynkowgh an harlot gwas

ha gans ow wyp me a'n châss,

ma' kertho garwa y camm.

Kê in rag wyth yffle gras,

me a grës by Godys fas

1200 an harlot re dhyllas bramm.


Et tunc venient ad episcopum cum Jesu et dicent ei.


PRYNS ANAS

Hail! Â hail, Epscop Cayfas!

Otta devedhys an gwas

omma genen bys i'th hel.

Synjys meur on dhe Jûdas,

1205 rag sur ev a'm hembroncas

pòr compes bys i'n losel.


[Hic Thomas sit presens et paratur ad ludum.]


CAYFAS

Wolcùm fest owgh i'n chy-ma.

Adhesempys gwrewgh tan dâ,

rag yêyn fest yw an awel.

1210 Me a vynn y examnya

ha'y dus ha'y dyscas wharê,

prag na gêwsons diogel.


[Hic descendit episcopus Cayphas.]


KENSA TORMENTOUR

Syra Arlùth, yn certan

gwrÿs dâ via cafos tan,

1215 rag marthys yêyn yw an gwyns.

Yma ow treys ha'm dêwla

dhyworthyf ow teglena,

ma'th yw crehyllys ow dyns.


[Hic paratur ignis in atrio.]


NESSA TORMENTOUR

Cowetha, hedhowgh cunys,

1220 ha me a wheth gans meur gris.

may tewo an tan wharê.

Rag re'm fay rag ewn anwos

ny glêwaf yêynder dhe'm troos –

yth esof ow clamdera.


[Hic ancilla hostiarum sit parata ad ludendum.

Hic Thomas introducet Petrum et dicit Thomas [ancilla hostiarum]


THOMAS

1225 Portheres, jentyl mars os,

me a'th pÿs a lavasos

dry ow coweth aberveth;

ha mar teu, re Dhuw a'm ros,

me a wra mar veur ragos,

1230 y leverel yn pryveth.


PORTHERES

Re'm fay, coweth, my a wra

ragos moy ès indelha.

Deus in rag, abarth Jovyn.


[Ancilla dicit Petro.]


Oja jy, a coweth dâ,

1235 onen a dus an den-ma,

worthys me a wra govyn?


Hic Petrus primo negavit Christum et dicit Petrus.


PEDER

Me a'th worthyp heb lettya,

ny feuf den dhodho bythqweth,

na ny welys, re'm leawta,

1240 kyns lemmyn y lyw na'y feth.


TRESSA TORMENTOUR

Otta lowr cunys gene'.

Whethens lemmyn pùb yn freth.

Neb na whetho, gwrens fanya

gans y lappa worth an eth.


[Hic Cayfas dicit ad Jesum.]


CAYFAS

1245 Lavar dhymmo vy yn scon

ple res êth dha dhyskyblon?

Prag na dheusons y i'n chy?

Ha dyswa dhymm neb rêson

a'th tyscas omma dyson,

1250 may hyllyn genes dysky.


JESUS

Apert vythqweth y tyskys

ow dyscas dhe'n Yêdhewon;

worth golow nos ny gêwsys,

na ny wystrys i'n scovarn,

1255 lemen oll i'n synagys,

may clêwas lies mab bronn;

hag i'n templys pàn verys

y tyskys dhe'm dyskyblon.

Worthyf na wovyn lemmyn.

1260 Worth neb a glêwas govyn,

rag y a wor leverel

kemmys dhedha re gêwsys.

Ytho worthyf ny goodh dhys

govyn in nos diogel.


PESWORA TORMENTOUR

1265 Indelha, a gasadow,

y gorthebyth epscobow?

Mar wir vil despît re'th fo.

Rag ty dh'y gamwortheby

ty a vÿdh box trewesy.

1270 Have that, God yve thy we!


Et tunc dabit alapam in faciem Christi.


JESUS

Mara kêwsys fâlsury,

a henna dog dùstuny;

mès mara kêwsys yn lel,

prag y wreth ow boxesy?

1275 Nyns yw lemen vyleny

awos gwiryoneth kêwsel.


[Hic tortores transeant ab eo.]

[Hic ancilla hostiarum tentat Petrum et dicit.]


PORTHERES

[Dicit ad Petrum.]

An den-ma, wàr ow ena,

gans Jesu a Nazare

yn certan a feu trigys!


[Hic pannarius et mercenarius sint parati ad ludendum.]


1280 Ny dal dhodho y naha,

rag ev yw a Galyle

ha'y dhen ganso prest megys.


PEDER

Benyn, na gows muscogneth,

rag an keth den-ma bythqweth

1285 ny'n servyes wàr ow ena,

na re'm fay my ny'n gwelys,

may wothfen tremyn i'n bÿs

intredho ha'y gowetha.


CAYFAS

[Loquitur ad Jesum.]

Lavar dhymm, dell y'm kyrry,

1290 prag yth osa mar wocky,

a Jesu wheg?

Re Jovyn, drog yw gene'

na venta cammen trailya

in maner teg.


JESUS

1295 Bythqweth me ny wrug foly,

lemen prest dader dhe why,

hag in pùb ethom gweres;

saw certan nyns o torn dâ

danvon gwesyon a'n par-ma

1300 gans arvow dhe'm kemeres.


CAYFAS

Myns a wrug me a'n avow,

hag a gev dùstuniow

ty dhe gows erbynn laha.


[Loquitur ad pannarium.]


Kêwsowgh lemmyn, gwycoryon,

1305 dell owgh why synsys gwiryon.

Pandra gêwsys an den-ma?


PANNOR

Me a'n glêwas diogel

liesgweyth ow leverel

an templa y wre terry

1310 hag arta y dhrehevel

in treddeth, na via gwell.

Dhe hemma ov dùstuny.


MARHADOR

Ha me a dheg dùstuny

y'n clêwys ow leverel

1315 treddeth wosa y terry

y wrefa y dhrehevel.


CAYFAS

Tra vÿth ny wreth gortheby

erbynn dùstuniow lel?

Yth hevel bos fâlsury

1320 genes pàn wrêta tewel.

Me a'th conjùr iredy

abarth Duw gans oll ow nell

dhymmo vy may leverry

mars osa Mab Duw uhel.


JESUS

1325 Dell yw, ty re'n leverys.

Saw whath me a lever dhys:

woja hemma ty a wel

Mab Duw sur owth esedha

abarth dyhow, dh'y lawa,

1330 dhe'n Tas Duw, Arlùth uhel. 


Ha Dëdh Breus dhywgh ev a dheu,

ha why a'n gwelvyth certan

i'n air worth agas jùjya,

oll tus an bÿs, crev ha gwann.


Et tunc scidet episcopus vestimenta sua propria et dicit.


CAYFAS

1335 An fâls re scornyas gene'.

Nyns eus ethom nagonen

dhe why a dhùstunia,

pàn clêwsowgh cows an jevan.


[Loquitur ad principem Annam.]


Pandra yw agas cùssul,

1340 yw gwell dhodho dhe wruthyl?

Leverowgh, me a'gas pës.


PRYNS ANAS

Ev re dhendylas yn tâ

godhaf mernans i'n bÿs-ma

mara pedha lel jùjys.


CAYFAS

1345 Re'm fay, gwir yw agas cows.

Ev a'n pren sur wythout flows,

yn tâ dell y'n dendylas.

Tormentours, abarth an pla,

meur despît dhywgh my a wra;

1350 dewgh in rag in kettep gwas.


KENSA TORMENTOUR

Volaveth, we buth ycom.

Tellyth anon al an sum.

Mars yw dha vodh, epscop stowt,

pandra res dhyn ny dhe gul.

1355 Rag me a'n gwra by my skul,

pypynag vo wythout dout.


CAYFAS

Tormentours, caradowyon,

heb whetha corn na gul son

kerhowgh Jesu dhyn nyny.

1360 Pòr ankensy gans dornow

dhodho wàr an scovornow

rewgh boxesow trewesy.


[Hic paratur vestis ad velandum Jesum.]


KENSA TORMENTOUR

Syr Cayfas, re Synt Jovyn,

me a wra dha gorhemmyn

1365 fest yn lowen.

Wel ymet, harlot jaudyn.

Ty a' fÿdh boxesow tynn

wàr an dywen.


NESSA TORMENTOUR

Gortowgh lemmyn, cowetha.

1370 Gans qweth me a vynn cudha

y fâss hag onen a'n gwesk.

I'n eur-na ev desmyges

py ganso y feu gweskys.

Sensowgh ev in agan mesk.


[Hic velatur Jesus.]


TRESSA TORMENTOUR

1375 Re'm fay, henna yw gwary dâ.

Y cudha scon me a wra.

Gweskes lemmyn neb coweth,

may hallo ev desmygy

mars yw Mab Duw a vercy,

1380 pyw a'n gweskys a'n barth cledh.


PESWORA TORMENTOUR

A pur lorel, have that!


[Hic dat alopam Jesu.]


Desmyk lemmyn, ty gwas smat,

mars os Crist Mab Duw a nev,

pyw a ros dhyso an wat.

1385 Ha mara qwrêta, re'm pât,

me a wra y gudha ev.


KENSA TORMENTOUR

Kyn na vynho desmygy,

deun in rag gans an gwary,

ha ren dhodho boxesow

1390 gans dornow ha gwelyny

wàr an scovornow bysy,

rag ev dhe gows whedhlow gow.


NESSA TORMENTOUR

Me a vynn y dhyscudha,

hag in spît dhodho trewa

1395 wàr y fâss ha'y dewlagas.


[Hic spuit in faciem Jesu.]


Ha why inwedh, cowetha,

pùb eur gwrewgh y dhespîtya

ha defolya fast an gwas.


TRESSA TORMENTOUR

Me a trew sur unn clot brâs

1400 warê in y dhewlagas,

may cutho hanter y fath.

Yn tâ ev re'n dendylas,

pàn camworthebys Cayfas,

cafos drog hag yfle grath.


PESWORA TORMENTOUR

[Dicit Petro.]

1405 An keth gwas-ma yth esa

gans Jesu worth y servya,

ha'y naha bÿth ny wila,

rag dha gows a brev nefra

dha vos den a Galyle

1410 apert dhe pùb eus omma.


PEDER

Na servys, re Duw an Tas,

na ny'n aswonfys in fâss

kyns lemmyn y lyw na'y feth.

Adhyragowgh me a pÿs

1415 ow bones emskemunys

my mara'n sewys bythqweth.


[Et tunc Jesus respiciet Petrum et dict Petrus.]


Tru, govy, ellâs ellâs!

me dhe naha mar dhyflas

ow Arlùth neb a'm cara.

1420 Y'n nahen ev a'm gwarnyas.

Rag henna me a sorras

hag a tos na wren nefra.


Me a yll bos cudhyjyk

ow bones mar anfujyk

1425 dres pùb den oll eus i'n bës.

Ow colon yw marthys clâv,

lowenhe me ny allaf.

Govy vÿth pàn y'n nehys!


My ny fedhaf sur rag meth

1430 dos in mesk ow bredereth

awos cows ger vÿth gansa.

Ellâs! Pÿth yw dhymm cùssul

orth an dra-ma dhe wruthyl?

Tru, govy pàn y'n gwruga!


1435 Jesu wheg, ow Arlùth ker,

ahanaf vy whath preder,

ha gav dhymmo ow trespas.

Yth 'appyas dhymm gul foly.

Trestya a wrav i'th vercy.

1440 Codhys ov in edrek brâs.


Me a wrug trespassya crev

pàn y'n nehys, Duw a nev,

hag oll y wythres kefrÿs.

Ellâs, guthyl indelha!

1445 Gav dhymm lemmyn i'n tor'-ma

a leun-golon, me a'th pÿs.


CAYFAS

Anas wheg, pÿth yw cùssul

dhyn ny gwelha dhe wruthyl

worth an traitour?


PRYNS ANAS

1450 Me a lever dhywgh warê.

Deun warbarth dh'y examnya,

an vil brybour.


CAYFAS

Re'm fay, honna yw cùssul dâ;

in ketelha me a wra.

1455 Deun bys dhodho heb lettya.

Gwas dâ, crosser, dhymm yma

a aswon meur a laha.

Connek yw ow tyspûtya.


CROSSER

Me a dhyspût worto ev.

1460 Kyn feva Mab Duw a'n nev

na mab an jowl, ny rov bramm.

Pyneyl pynag oll may fo,

me a wra by Godys fo

y conclûdya wàr unn lamm.


[Descendit.]


CAYFAS

1465 Drewgh an profus aberveth,

rag me a vynn in pryveth

whath unweyth y examnya.

Mar kêws ken ès gwiryoneth

ny a'n te dhys, wàr ow fëdh,

1470 ev a'n pren kyns tremena.


KENSA TORMENTOUR

Syrys, dhywgh me a'n doro.

Deun in rag, God yve thy wo,

dhe'th anfujy.

Ev ny vynn, by Godys fo,

1475 awos myns a wren dhodho,

kêwsel dhyn ny.


Et tunc ducent Jesum in angulo sit in platea inter eos.


CAYFAS

Lavar dhyn ny gwiryoneth,

heb faintys na fâlsury,

mars osa Crist Mab Davyth,

1480 penn dres oll an profujy.


JESUS

Kyn leverryf gwir, denfÿth

ahanowgh ny vynn cryjy.

Mara covynnaf tra vÿth

ny wodhowgh ow gortheby.

1485 Woja hemma why a wel

Mab Duw sur ow esedha

abarth dyhow diogel

dhe'n Tas Duw in lowena.


CAYFAS

Ytho dhyn ny yth hevel

1490 dre honna, wàr ow leawta,

dha vos Mab Duw, meur y nell,

leun a vercy ha pyta.


JESUS

Why re leverys ow bos,

ha pòr wir indelha ov.

1495 Why a wra y aswonvos

Dëdh Breus hag a'n kev in prov.


CAYFAS

Pÿth yw an ethom gortos

na cafos dùstuniow

abàn wreth y aswonvos?

1500 Dampnys yw der y ganow.


PRYNS ANAS

Deun ganso er y anfeus

dhe Pylat agan Jùstys,

may hallo cafos y vreus

ha kyns dos Sabot ledhys.


JÛDAS SCARYOT

1505 Me re pehas marthys treus

gwir goos Duw pàn y'n gwerthys.

Rag henna an gwella eus

dascor myns mona yw pes.


CAYFAS

Pandra yw henna dhyn ny

1510 abàn vynsys y wertha?

Ty a wor gwir iredy

ny wrug den dha constrîna.


JÛDAS SCARYOT

Abàn nag eus ken maner,

an arhans kettep dynar

1515 me a's dehes wàr an leur,


[Hic projiciet monetam in terram.]


hag a vynn scon omgregy,

rag ow qwertha Crist dhe why

me re pehas marthys meur.


[Paratur arbor et capistrum ad suspendendum Judam.]


Ye, mar veur me re pehas

1520 ow qwertha Crist, leun a ras,

dhe'n Yêdhewon dhe ladha

(moy yw ès mercy an Tas)

nag eus fordh dhymmo ellâs

dhe vos sylwys, re'm leawta.


1525 Me a vynn settya colm re

may fastyo an colm wharê

sur adro dhe'm brianjen

adhesempys dhe'm taga.

Govy vÿth rag edrega

1530 bos mar hager ow gorfen!


[Hic suspendit se.]


SATNAS

Màl yw genef dhe gafos

dhe vos genen dhe derros,

in dha pedh rag dha taga.

Dha enef plos casadow

1535 ny vynn dos dre dha anow,

rag dhe Crist ty dhe amma.


[Hic Cayphas accipiet monetam.]


CAYFAS

An arhans me a gemmer

hag a's gwith kettep dynar

yn certan rag an termyn.

1540 Ny goodh aga bos gorrys

i'n Arhow rag bos prenys

ganso mernans den bryntyn.


PRYNS ANAS

Me a gùssul bos ganso

prenys dâ, gûn in neb le

1545 rag encladhva Cristenyon,

ma na vôns y ow flêrya.

Aga fler a yll shyndya

ha ladha meur Yêdhewon.


CAYFAS

Re'm fay, homma yw cùssul dâ.

1550 My a vynn gul indelha,

py le pynag y's kyffyn.


CROSSER

Yma gûn vrâs dhymmo vy.

Me a's gwerth dhywgh iredy

a dheg warn ugans sterlyn.


CAYFAS

1555 Ha my a's pren dhyworthys.

 Otta an mona parys

dhyso dhe pê.


[Monstrat loculos cum moneta.]


Awêl oll dhe'n arlydhy

me a's pê yn surredy

1560 dhyso wharê.


CROSSER

Me a's kemmer yn lowen

ha'ga gul trank heb worfen

dhys y gwertha

dhe encledhyas Cristenyon,

1565 na vôns in mesk Yêdhewon

ow flêrya re.


[Tunc soluit ei pecuniam et propemodum transiet cum Jesu ad Pilatum.]


CAYFAS

Syr Pylat, dhis lowena!

Otta an Jesu gene’,

drës bys dhyso yn kelmys.

1570 Me re’n cafas ow trailya

agan tus in lies le

in mes a gryjyans pùpprÿs.


PRYNS ANAS

Me a’n clêwas ow tyfen

na vo rës awos ehen

1575 trubyt vÿth dhe Syr Cesar,

hag ow bôstya y bos ev

Crist gwir, unn Vab Duw a nev,

i’n bÿs-ma na’n jeves par.


[Hic tortor transiet domum] Et tunc ascendant omnes praeter Jesum qui stabit ante tentum Pilati.


PYLAT

Wolcùm, Cayfas, re’m leawta,

1580 ty hag oll dha gowetha 

certan i'm hel.


[Loquitur ad Jesum.]


Lavar dhymmo vy yn scon

mars os Mytern Yêdhewon.

Cows gans meur nell.


JESUS

1585 Pylat, ty re leverys

yn certan kepar dell yw.

Pur wiryoneth re gêwsys

ahanaf, re’n jëdh hedhyw.


PYLAT

My ny welaf ken i’n bÿs

1590 may fo an keth den-ma gwyw

dre rêson dhe vos ledhys.

Gwell via y gasa bew.


PRYNS ANAS

Yma ow trailya defry

oll an wlascor a Jûdy,

1595 ow tallath in Galyle

bys omma prest ow tysky

ino pùb den oll cryjy,

hag ev avell Duw gordhya.


PYLAT

Leverowgh dhymmo wharê

1600 mars yw den a Galyle

hag a gallos Erodês.

Me a wra sur y dhanvon

dhe'n turont Erod yn scon

mars ywa a'y arlottes.


PRYNS ANAS

1605 Syra, me a lever dhys,

pòr wir ev a feu genys

pòr ewn in Bethlem Jûdy.

Gwrÿs dâ via, me a grÿs,

dhodho y vos danvenys,

1610 dell ywa arlùth dhyn ny.


PYLAT

Ev â dhodho, re'm leawta.

Ny vennaf pelha lettya.

Marhegyon, me agas pÿs,

gorrowgh ev dhe Erod scon.

1615 Leverowgh my dh'y dhanvon

dhodho rag gul bodh y vrÿs.


[Hic descendit Pilatus et iet in tentum Cayphas.]


KENSA SOUDOR

Me a'n gorr dhodho, re'm sowl.

Mar ny'n gorraf, an mil dyowl

re dorro mellow y geyn

1620 vynytha na effo cowl.

Deus in rag! Yma dhymm towl

guthyl may fe dha woos yêyn!


PRYNS ANAS

Syr Cayfas, so mote y go,

dâ via dhyn mos ganso

1625 may hyllyn y acûsya

ha danvon dh'agan doctours,

may fôns rag agan onours

er y bynn ow tyspûtya.


Et tunc ipsi transeant cum Jesu et parumper spaciabunt in platea dummodo nuncius eat post doctores et dicit Cayphas.


CAYFAS

That ys south, by Godes fo,

1630 and ellys God yeue yow wo.

Anas wheg, re'm arlùth Duw,

lygt foude cannas par amour,

kê lavar dhe'n dew doctour

dos dhe gows erbynn Jesu.


KENSA CANNAS

1635 Henna me a wra heb let,

and elles the difl yow fet

ganso dhe dre in y wlas.

Bot yowr doctours y yov fet

bys in Jerùsalem sket.

1640 God yeue yow al yfle gras.


Nunc episcopus et princeps et milites omnes transient cum Jesu et spaciabunt in platea.


CAYFAS

Wel thew fare, messejer.

Fystyn dewhans gans an ger

adhesempys,

ha rewardys ty a vÿdh

1645 adhyworthyf vy, re'm fÿdh,

sur kyns pennvis.


Hic pompabunt doctores. [Hic Cayphas, princeps Anas et milites eunt cum Jesu ad Herodem.]


KENSA CANNAS

Hail doctours ha mêstryjy!

Cayfas re hyrhys dhe why

a dhos dhe Jerùsalem

1650 dhe dyspûtya worth Jesu,

a lever y vos Mab Duw

a feu genys in Bethlem.


KENSA DOCTOUR

Pòr parys dh'y worhemmyn

ny â dhy a verr termyn,

1655 agan dew wythoute fal,

hag a'n conclûd, an jaudyn,

a lever y vos Duw dhyn,

na gowsa moy ès margh dall.


NESSA DOCTOUR

Me a'n conclûd iredy,

1660 ma na wothfo gortheby

unn rêson dhe'm argùment.

Ass yw an den-na gocky

mar mynn er agan pynn ny

cows rêson vÿth verement!


NESSA CANNAS

1665 Ev a gêws lavarow stowt

hag a lever dhe pùb prowt

certan y vones Mab Duw,

neb a dheu dh'agan brujy

i'n air Dëdh Breus pùb huny,

1670 ha'y hanow yw Crist Jesu.


Tunc doctores venient [et eunt ad Herodem post alios].


NESSA SOUDOR

Kê in kerdh, ty Jesu plos.

Bysy via dhis godhvos

yn certan meur a scryptours

mara mynnyth gortheby,

1675 hedhyw conclûdys na vy,

mar kêws dhyso an doctours.


Hic pompabit si voluerit Herodes.


EROD

Ny vennaf pell ombraisya,

rag nyns yw an vaner vas.

Dhe voy den vÿth ny'm gor'sa

1680 kyn fâcyen meur, ren ow thas.


Hic episcopus Cayphas loquitur ad Herodem et principes salutando eum.


CAYFAS

Hail Syr Lord and Emprour,

hail now Kyng of Kynggys flour,

arlùth dres oll an bÿs-ma,

fayr an suyt, bryte of colour!

1685 Pylat dhe why, gans onour,

re dhanvonas unn adla.


[Jesus hic ambulat ante tentum Herodis paurumper.]


EROD

Wolcùm, Cayfas, re Jovyn,

and yk Annas me cosyn,

hag oll agas cowetha.

1690 Leverowgh a verr termyn

py hanow yw an jaudyn

dhymmo a dhanvonas e.


PRYNS ANAS

Hemma yw an keth Jesu

a lever y vos Mab Duw,

1695 mab Josep, an cothwas gov.

An templa ev a dhyswra;

in try dÿdh ev a'n dreha

gwell ages kyns, meur in prov.


EROD

Mars yw hemma an Jesu,

1700 wolcùm yw, re'n arlùth Duw.

Y weles my re yêwnys,

ha Pylat rag y dhanvon

me a’n carvyth i’m colon

alemma bys gorfen bÿs.


KENSA DOCTOUR

1705 Hail, Syr Emperour a'n wlas!

Jovyn roy dhys bos den mas,

ha len rêwlya dha wlascor.

Ha hail dhyso, Syr Cayfas!

Ha hail dhyso, Pryns Anas!

1710 Hail dhis, Jesus an brybour!


EROD

Mestryjy, wolcùm i’m tour!

Jovyn roy dhywgh meur onour

warbarth oll kynj ès merwel.

Na wrewgh unn tùch vÿth lettya:

1715 adehesempys fystena

kepar dell owgh tus uhel.

Rag me a vynn dyspûtya

worth Jesu a Nazare.


[Herodes loquitur ad Jesum.]


Ha worthys me a wovyn

1720 mars osa Crist mab Davyth,

Mab Duw pur ha den inwedh.

Dre dha vodh gorthyp lemmyn.


CAYFAS

Y vos ev re leverys.

Lies treveth y’n clêwys,

1725 ma na yll y dhenaha.

Mab Duw pur ha den kefrÿs,

a vaghteth glân denythys;

ha henna meur varth via!


NESSA DOCTOUR

Me a brev bos gow henna,

1730 rag Duw ha den yw dew dra pòr contraryùs in kynda.

Duw yw spyrys heb body;

den yw corf gans esely.

Bos an dhew-ma na alsa.


EROD

1735 Gorthyp lemmyn, Jesu wheg,

dhe’n mêster, dell y’m kyrry.

Lavar fur meur dhymm a’m pleg.

Mars os Duw dyswa dhyn ny.


KENSA DOCTOUR

Y gortheby me a wra.

1740 Ev a alsa bos yn tâ

hanter den ha hanter Duw.

Den yw hanter morvoren,

benyn a’n penn dhe’n colon.

Indelha yw an Jesu.


NESSA DOCTOUR

1745 Ev a leverys inwedh

try dëdh woja mos i’n bedh

dhe vêwnans y tasserhy.

Unweyth mar pÿdh den marow,

y spyrys nefra heb gow

1750 bÿth ny dheu in y vody.


KENSA DOCTOUR

Me a worthyp dhyso lel.

Bÿth ny wrug ev leverel

corf hag enef y sevy.

Ev a tassergh diogel

1755 lies prÿs woja merwel:

dhe penn try dëdh iredy!


EROD

Jesu, prag na worthebyth?

Lavar dhymm awos tra vÿth

mara qwrusta leverel,

kyn fe an templa diswrÿs

1760 kyn penn try dÿdh y wrussys

gwell ès kyns y dhrehevel.


NESSA DOCTOUR

Mara leversys henna,

certan ty yw mab an pla.

Den vÿth oll mar's dre pystry

1765 in try dëdh ny'n dhrehafsa.

Pùb pystrior y codha

dre rêson dâ y lesky.


Et Jesus semper tacebat.


EROD

Mars oja Mab Duw a ras,

1770 dyswa dhymm neb mêstry brâs,

may hyllyn dyso cryjy.

Ha mara qwreth, ren ow thas,

me a syns dha vos dremâs,

hag a'th wordh bys vynary.


Et semper Jesus tacebat et non respondebat ei nullum verbum.


1775 Pandra? Ny venta kêwsel?

Dowt a'n jeves an losel,

mar kêws, y vos conclûdyes.

Nyns yw lemen unn bobba.

Kynj ès y vos alemma

1780 in gwynn ev a vÿdh gwyskys.


[Hic paratur tunica alba propter Jesum et tradat consultor Herodi.]


In tôkyn y vos gocky,

ha myns a gêwsys foly

ma na vëdh y avowa,

hedhowgh surcot a baly.

1785 Dhodho me a vynn y ry

rag ev dhymm dhe lavurya.


CONSLER

Syra, ottensy parys.

A's gwyskens adhesempys

adro dhodho ev mar mynn.

1790 Maga gwynn avel an gwrys,

dieth via bones rës

qweth a'n par-ma dhe jaudyn.


EROD

Dhodho ev me a'n vossaw.

Epscop, pryns, doctour ha maw,

1795 dhe'n Jùstys Pylat arta

ewgh ganso in kettep penn.

My ny gafaf ino ken

may cothfo dhymm y ladha.


CAYFAS

Syra, ny a'n gorr wharê

1800 dhe Pylat fast bys in tre,

hag ev synjens gwiryoneth.

Farwel Syour, we wol go.

Ow bennath i'th chy re bo,

mar leun os a skentoleth.


EROD

1805 Wel thow fare, Syr Cayfas,

and yk me cosyn Annas.

Cùssulyowgh menowgh Jesu

a gasa y wockyneth

ha trailya dhe skentoleth,

1810 oteweth na ganho tru.


PRYNS ANAS

Me re'n cùssulyas milweyth,

saw ny vynn awos tra vÿth

gaja y tebel-cryjyans.

Oll myns trespass a wruga

1815 dhodho ev my a'n gafsa,

a menna gelwel gyvyans.


Et tunc transient cum eo ad Pilatum, pervenient ad eum et dicit.


KENSA SOUDOR

A vil gadlyng, deus in rag.

Woteweth whath crog a'th tag.

Otta ha coynt o an gwas

1820 pàn na vynna gortheby

adhyrag an arlydhy

dhe rêsons an doctours brâs.


KENSA DOCTOUR

Farwel syres, we wol go,

for thys cher haf we ydo,

1825 somot y thue.

Yn certan kyn na gôwso,

dre laha y coodh dodho

drog-dewedha.


CAYFAS

Syr doctours, res yw dhywgh whath

1830 bys ma fo gwrÿs an dyweth,

certan genen lavurya;

rag an harlot a gêws freth.

Pòr wir ino nyns eus meth,

dhywgh lavaraf, re'm leawta.


KENSA DOCTOUR

1835 Yn lowen genowgh my â,

mara kyllyn dhywgh gul dâ,

na sevel in le tyller.

In le may fynn ny a with

ma na gaffo gorthyp vÿth

1840 er agan pynn dhe cows ger.


Et tunc venient omnes ad Pilatum et dicit.


KENSA SOUDOR

Hail Syr Jùstys in dha tour!

Mytern Erod gans onour

re dhanvonas Jesu dhis

hag in gwynn ev re'n gwyscas.

1845 Vynytha, dell afias,

ev a'th carvyth, me a grÿs.


PYLAT

Synt Jovyn wheg re'n carro

ha dres pùb oll re'n gorthyo,

kepar dell ylla yn tâ.


Hic descendit Pilatus.


1850 Lemmyn, Pryns ha Mêstryjy,