Beatrix Potter


Cudhlen an kensa dyllans 1902


Kernowek © 2023 Ian Jackson

Yma Gerva awoles


I’n termyn eus passys yth esa peswar Conyn bian, ha’ga henwyn o – Scovarnak, Egorjarnak, Cotonlost, ha Peder.

Yth esens y trigys gans aga Mabm in bank tewas, in dadn wredhyow sabwedhen pòr vrâs.

“Now, cuvyon wheg,” yn medh Mêstres Conyn goth udn myttyn, “why a yll mos aberth i’n gwelyow pò dhe’n vownder ahës, saw bydnar rej yllowgh in lowarth Mêster Myhâlmeur: agas tas a gafas droglabm ena; gorrys veuva in pasty gans Mêstres Myhâlmeur.

“Now kewgh alebma, heb gwil dregyn vëth. Yma negys dhybm.”

Nena Mêstres Conyn a gemeras canstel ha’y glawlen, ha mos der an coos bys i’n popty. Hy a brenas bara cogh ha pymp torthen fyges.

Scovarnak, Egorjarnak, ha Cotonlost, seul o conynas bian doth, êth an vownder ahës rag cùntell mor du.

Saw Peder, neb o pòr dhrog y fara, a bonyas dyson dhe lowarth Mêster Myhâlmeur, ha gwrydnya in dadn an yet aberveth!

Kyns oll ev a dhebras nebes letys ha fav Frynkek; ena debry nebes redygow.

Woja hedna, ha tùch gwalgh wheja warnodho, ev êth ha whilas persyl.

Saw worth pedn fram cûcùmbrys, pyw o devedhys wàr y bydn? Dar, Mêster Myhâlmeur!

Otta Mêster Myhâlmeur wàr y dhôwla ha’y dhôwlin, ow plansa cawl yonk, mès ev a labmas in bàn ha sewya Peder in udn bonya, ow shakya racan hag ow cria, “Let an lader!”

Peder a’n jeva own uthyk; ev a fyscas dres oll an lowarth, rag nakevys veu an fordh dhe’n yet.

Ev a gollas onen a’y skyjyow in mesk an cawl, hag an eskys aral in mesk an tettys.

Woja kelly an re-ma, ev a bonya wàr beswar troos ha mos uskyssa; may halsa diank yn tien, kebmys dell wor’vy, na ve ev dhe bonya, soweth! bys in roos grows, hag omvagly drefen bothow an botodnow wàr y jerkyn.

Jerkyn blou o va, ha botodnow brest ganjo, nowyth flàm.

Peder a brederas y vos gyllys dhe goll, ha devera dagrow brâs; saw an olva a veu golsowys gans golvanas caradow, neb a wrug neyja dhodho, freth aga frobmans, hag inia warnodho strîvya nerth men.

Mêster Myhâlmeur a dheuth bys i’n tyller gans ryder, ha’y borpos o settya hedna wàr Peder dresto; saw Peder i’n very tecken a wrug scappya in udn wengel, ha'y jerkyn gesys wàr y lergh.

Ha fysky dhe grow an toulys, ha lebmel aberth in cafas. Hebma a via covva wyw, na ve kebmys dowr inhy.

Mêster Myhâlmeur o fest sur bos Peder i’n crow neb le, cudhys pàr hap in dadn bot flour. Ev a dhalathas pòr war omwheles an eyl pot ha’y gela, ow whilas in dadn genyver onen.

Peder a wrug strewy wharê – “Ketyshû!” Ha Mêster Myhâlmeur desempys arta dhe’n helgh.

Owth assaya gorra troos wàr Peder, saw hebma a labmas in mes a fenester, ow tysevel try flans. Re vian o an fenester rag Mêster Myhâlmeur, hag ev o sqwith a sewya Peder. Ev a wrug dewheles dh’y whel.

Peder a sedhas ha powes; ev o mes a anal, yth esa ow crena rag own, ha ny wodhya py tyller vëth y halla mos.

Kefrës yth o pòr lëb dre sedha i’n cafas-na.

Woja polta ev a dhalathas gwandra obma ha dy, ow mos terlabm-labm – lent lowr, ha miras oll adro.

Ev a drouvyas daras in fos; saw alwhedhys o hedna, heb spâss may hylly conyn bian tew gwrydnya in dadno.

Yth esa logosen goth ow ponya aberveth hag in mes dres an troosow a ven, ow ton pës ha fav dh’y theylu i’n coos. Peder a wovydnas ple ma’n yet, saw y's teva pysen mar vrâs in hy ganow, ma na ylly gortheby. Ny wrug ma’s shakya hy fedn orto. Peder a dhalathas ola.

Nena ev a whilas cafos fordh dres an lowarth yn compes, saw y feu moy ha moy ancombrys. Ev a dheuth wharê dhe lagen, mayth o Mêster Myhâlmeur ûsys dhe lenwel lower cafas dowrhe. Yth esa cath wydn ow miras stark orth nebes owrbùscas, hag a’y eseth pòr gwiet glân, mès traweythyow yth esa bleyn hy lost ow sqwychya kepar ha pàn ve bew. Peder a wrug sensy fatell vedha gwell mos in kerdh heb côwsel orty; ev a glôwas geryow a'y genderow, Conyn Costentyn bian, ow tùchya cathas.

Ev êth arta tro ha crow an toulys, saw clôwes dystowgh tros pygal in y ogas obma – cr-r-rav, crav, cravas. Peder a scappyas scav in dadn an prysk. Saw wharê pàn na wharva tra vëth, y teuth ev in mes, ha crambla in grava ros warnodho ha gîky in udn whythra. Adhesempys ev a welas Mêster Myhâlmeur ow pygellas onyon. Y geyn o trailys wor'tu ha Peder, hag in hans dhe’n den-ma – awot an yet!

Peder a skydnyas fest tawesek dhywar an grava ros, ha dalathas ponya, mar uskys dell wodhya mos, wàr gerdhva gompes adrëv lon coryns du.

Mêster Myhâlmeur a’n aspias orth an cornet, saw dhe Peder ny vern malbew dabm. Ev a slynkyas in dadn an yet, ha hedhes sawder an coos worteweth, avês dhe’n lowarth.

Mêster Myhâlmeur a wrug cregy an jerkyn bian ha’n skyjyow in bàn, rag formya bùcka warbydn an molhas du.

Peder ny cessyas ponya ha ny wrug miras wàr y lergh erna dheuth dhe’n sabwedhen vrâs dhe dre.

Ev o mar sqwith, may codhas dhe'n leur wàr an tewas medhel teg ha degea an dewlagas. Yth esa y vabm ow parujy boos yn fysy; hy a wovydnas orty hy honen ple whrug ev gasa y dhyllas. Hèn o an secùnd jerkyn bian ha set a skyjyow a wrug Peder kelly i’n keth pymthek nos-ma!

Drog yw genef derivas Peder dhe vos clâv der an gordhuwher.

Y vabm a’n gorras dhe’n gwely, ha gwil tê camil; ha ry dogen anodho dhe Peder!

“Kebmer udn loas brâs dhe'n prës gwely.”

Saw Scovarnak, Egorjarnak, ha Cotonlost a gonas bara-leth ha mor du dh’aga soper.


This translation is just one in the Cornish series First Chapters of the Classics. Click or tap here for a catalogue of the whole series, with quick links to each item.


GERVA – GLOSSARY

Definitions have generally been confined to those relevant for the story. To keep the glossary to a manageable length the listing excludes the most common words. These are best looked up in Gerlyver Kescows (Ian Jackson). Proper names have been adapted for Cornish.

On-line at https://www.skeulantavas.com/vocabulary/gerlyver-kescows-2nd-edition

If you need grammar, by far the most helpful book is Desky Kernowek (Nicholas Williams, Evertype 2012).

bank tewas m bancow sand-bank

bara cogh brown bread

both f bothow boss, protuberance

bùcka [bryny] m bùckyas scarecrow

camil col camîlen camomile

cawl col cawlen cabbages

cona sup

Conyn Costentyn Benjamin Bunny

Conyn Peder Peter Rabbit

corynt du m coryns black-currant

Cotonlost ‖ Cotton-tail

crav sound scratching noise

cuvyon wheg phr my dears

dogen f dognow dose

dregyn mischief

dysevel upset

dyson adv straightaway

egor jarn m egrow daisy

Egorjarnak ‖ Mopsy

fav Frynkek col faven French beans

grows col growsen gooseberries

gwalgh wheja feeling sick (from overeating)

helgh hunt, pursuit

kerdhva f kerdhvaow walk

loas brâs m loasow table-spoonful

lon m lonow bush(es)

Mêster Myhâlmeur ‖ (English spelling Michelmore) Mr MacGregor

Mêstres Conyn Mrs Rabbit

nerth men phr with all his strength

olva weeping

omvagly get tangled up

persyl parsley

popty m poptiow bakery

pot flour m pottow flowerpot

prysk col prysken bushes

pygal f pygolow hoe

pygellas hoe

pymthek nos fortnight

qwiet adj quiet, still

ryder m rydrow sieve

sabwëdhcol sabwedhen ‖ pine-trees

Scovarnak Flopsy

sqwychya twitch

tâla m tâlys tale

tatty m tettys potato

terlabm-labmphr lippity-lippity

torthen fyges f torthednow currant bun